Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
OFE   8,66% portfela
ING 8,66% 44.12 35.78 1531 -22,96
Lokaty   42,55% portfela
10%, 1m 42,55% - - 1526 51,48
Rachunki oszczędnościowe   2,21% portfela
4%, 12m 2,21% - - 1526 18,14
Obligacje   46,59% portfela
Ot logistics (ots0217) 46,59% 3.00 99.52 1526 3120,71
          134,52
Struktura portfela