Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   61,49% portfela
Airway medix sa (AWM) 0,61% 0.57 0.27 1433 -53,25
Dino polska sa (DNP) 43,68% 143.70 380.00 1433 164,44
Unicredit spa (UCG) 17,21% 57.22 99.80 1432 74,42
Waluty NBP   5,96% portfela
GBP 0,61% 5.0240 5.3010 1433 5,51
CHF 5,35% 3.9596 4.6518 1426 17,48
Gotówka   32,55% portfela
Gotówka 32,55% - - - -
          105,52
Struktura portfela