Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   99,46% portfela
Pko bp sa (PKO) 172773.72 4662,00 22.35 37.06 1385 65,84 68594,34
OFE   0,54% portfela
AXA 941.43 27,75 36.03 33.92 1379 -5,86 -58,56
            65,16 68535,77
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 99,46% 104179,38 172773,72 65,84 68594,34
OFE 0,54% 1000,00 941,43 -5,86 -58,57
  • Aktualnie posiadany kapitał: 105179,38 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 173715,15 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 7753,20 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 76288,97 PLN
Struktura portfela