Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje NewConnect   6,15% portfela
Art games studio sa (ARG) 4080 3000,00 2.22 1.36 1313 -38,74 -2580,00
Gotówka   93,85% portfela
Gotówka 62220 - - - - - -
            -38,74 -2580,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje NewConnect 6,15% 6660,00 4080,00 -38,74 -2580,00
Gotówka 93,85% 0,00 62220,00 0,00 62220,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 6660,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 4080,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 28210,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 25630,00 PLN
Struktura portfela