Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP   43,73% portfela
EUR 23313.5 5000,00 4.4300 4.6627 800 5,25 1163,50
TFI   37,51% portfela
Novo Akcji 10000 67,45 148.2600 148.2600 800 0,00 0,00
Novo Obligacji Przedsiębiorstw 9999.99 42,30 236.3900 236.3900 800 0,00 0,00
Gotówka   18,76% portfela
Gotówka 9999.99 - - - - - -
            2,76 1163,49
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP 43,73% 22150,00 23313,50 5,25 1163,50
TFI 37,51% 20000,00 19999,99 0,00 -0,01
Gotówka 18,76% 0,00 9999,99 0,00 9999,99
  • Aktualnie posiadany kapitał: 42150,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 43313,49 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1163,49 PLN
Struktura portfela