Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) 348400 10000,00 13.00 34.84 1308 168,00 218400,00
            168,00 218400,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 130000,00 348400,00 168,00 218400,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 130000,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 348400,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 218400,00 PLN
Struktura portfela