Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Waluty NBP   100,00% portfela
GBP 100,00% 5.3854 5.3010 656 -1,57
          -1,57
Struktura portfela