Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   29,87% portfela
Unima 2000 sa (U2K) 29,87% 4.16 7.12 641 71,15
Akcje NewConnect   35,00% portfela
Venda se (AER) 8,49% 0.28 0.14 641 -51,43
Akcept finance sa (AFC) 3,83% 2.10 0.46 641 -78,10
Read-gene sa (RDG) 22,68% 2.60 3.38 641 30,00
Gotówka   35,13% portfela
Gotówka 35,13% - - - -
          -7,14
Struktura portfela