Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Rachunki oszczędnościowe   100,00% portfela
1%, 12m 101553.07664548 - - - 564 1,55 1553,08
            1,55 1553,08
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Rachunki oszczędnościowe 100,00% 100000,00 101553,08 1,55 1553,08
  • Aktualnie posiadany kapitał: 100000,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 101553,08 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1553,08 PLN
Struktura portfela