Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Lokaty   2,06% portfela
15%, 1m 0,11% - - 386 16,91
25%, 1m 1,95% - - 385 29,35
Gotówka   0,90% portfela
Gotówka 0,90% - - - -
Obligacje   97,05% portfela
Akcept finance (afc0314) 95,86% 1000.00 98.00 385 -92,16
Abs investment (ain0717) 1,19% 2990.00 100.03 385 -96,87
          -92,15
Struktura portfela