Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Lokaty   2,45% portfela
15%, 1m 0,12% - - 653 30,34
25%, 1m 2,32% - - 652 54,93
Gotówka   0,89% portfela
Gotówka 0,89% - - - -
Obligacje   96,66% portfela
Akcept finance (afc0314) 95,48% 1000.00 98.00 652 -92,16
Abs investment (ain0717) 1,18% 2990.00 100.03 652 -96,87
          -92,12
Struktura portfela