Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Waluty NBP   26,04% portfela
GBP 26,04% 5.4100 5.3010 387 -2,11
Gotówka   61,41% portfela
Gotówka 61,41% - - - -
Rachunki oszczędnościowe   12,54% portfela
2%, 12m 12,54% - - 385 2,13
          -0,77
Struktura portfela