Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Lokaty   100,00% portfela
5.5%, 3m 35205068634.19 - - - 4056 83,11 15978458758,19
            83,11 15978458758,19
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Lokaty 100,00% 19226609876,00 35205068634,19 83,11 15978458758,19
  • Aktualnie posiadany kapitał: 19226609876,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 35205068634,19 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 19303100000,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 35281558758,19 PLN
Struktura portfela