Na skróty
Money.plPodatkiPIT 2014Poradniki PITRozliczenie PITPIT 2014: Jaka jest kwota wolna od podatku?
 • PIT 2014: Jaka jest kwota wolna od podatku?

   

  Od przychodów, które nie przekraczają 3.091 złotych nie trzeba płacić podatku dochodowego. Podatnik ma jednak obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT. Kwota wolna pozostała zatem bez zmian w porównaniu z poprzednim rokiem.


  W przypadku, gdy osiągane przychody zostały w 2014 roku opodatkowane i potrącona była od nich zaliczka na podatek dochodowy, w rocznej deklaracji PIT wnioskujemy o zwrot pobranej kwoty.

   

  Giełda na żywo

  Bank of England pisze o bitcoinowej rewolucji. E-gotówka zmieni nasze życie?

  Z analiz Bank of England wynika, że elektroniczny pieniądz może spowodować...

  Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

   

  W 2014 roku obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:
  Podstawa obliczenia
  podatku w złotych
  Podatek wynosi
  Ponad do

  85 528 PLN 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  85 528 PLN
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę