Na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2015-05-27 11:43 POLICE PCE Wypłata dywidendy za rok 2014.
2015-05-27 11:10 PZU PZU Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki 452,10 +0,34
2015-05-27 11:05 DRAGOWSKI ADD Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. do przerwy w obradach. 6,42 -6,54
2015-05-27 11:01 AIRWAY AWM NWZ - lista akcjonariuszy
2015-05-27 10:55 AIRWAY AWM NWZ - lista akcjonariuszy
2015-05-27 10:42 PRIME PMT Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz
2015-05-27 10:38 PRIME PMT Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2015-05-27 10:37 URSUS URS Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 3,47 +0,86
2015-05-27 10:33 PRIME PMT zmiana stanu posiadania akcji przez Cullinan Partners sp. z o.o. SKA
2015-05-27 10:29 URSUS URS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3,47 +0,86
2015-05-27 10:21 PLASTBOX PLX Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2,19 +0,46
2015-05-27 10:17 ARAMUS ARA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARAMUS S.A
2015-05-27 10:11 MEDIANPOL MDN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22. czerwca 2015 roku
2015-05-27 10:02 PEP PEP Zawiadomienia o zmianie udziału w Spółce 27,43 -1,28
2015-05-27 09:49 APATOR APT Spełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego znacznej umowy. 40,35 -1,24
2015-05-27 09:39 AWBUD AWB udzielenie prokury łącznej 2,80 +2,50
2015-05-27 09:33 AWBUD AWB odwołanie prokurentów 2,80 +2,50
2015-05-27 09:03 ACAUTOGAZ ACG Wykreślenie przez Sąd zastawu rejestrowego 35,50 -1,41
2015-05-27 08:33 KERDOS KRS Rozpoczęcie notowań obligacji Kerdos Group S.A. na Berlińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 1,23
2015-05-27 08:03 CORELENS COR ZWZ - lista akcjonariuszy
2015-05-27 00:20 NTTSYSTEM NTT Umowa dystrybucyjna z Hewlett-Packard 2,55 +11,37
2015-05-27 00:08 BGSENERGY BGS Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders on 24 June 2015
2015-05-26 23:03 PAGED PGD zawarcie znaczącej umowy leasingu operacyjnego przez jednostkę zależną 60,99 -0,36
2015-05-26 21:59 MIDAS MDS Uzyskanie przez umowę ramową z Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. wartości umowy znaczącej. 0,62
2015-05-26 21:58 KRUK KRU Spełnienie się warunku zawieszającego umowy cesji wierzytelności zawartej z Piraeus Bank Romania S.A. 163,60 +0,06
2015-05-26 20:43 SURFLAND SSK Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2015 r. 0,96
2015-05-26 20:03 SYGNITY SGN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 11,72 -0,85
2015-05-26 19:42 MIRACULUM MIR Zgoda ZWZ na rozpoczęcie czynności zmierzających do połączenia Miraculum S.A. z Miraculum Dystrybucją sp. z o.o. 2,08 +1,92
2015-05-26 19:37 MIRACULUM MIR Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2,08 +1,92
2015-05-26 19:33 MIRACULUM MIR Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 26 maja 2015 roku 2,08 +1,92
2015-05-26 18:55 LETUS LET Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% 0,34
2015-05-26 18:54 EZO EZO Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej 8,67
2015-05-26 18:51 LETUS LET Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% 0,34
2015-05-26 18:25 CIECH CIE Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2014 55,10 -0,09
2015-05-26 18:25 EMCINSMED EMC Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta - Mikulicz sp. z o.o. w Świebodzicach 15,95
2015-05-26 18:23 CIECH CIE Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 55,10 -0,09
2015-05-26 18:21 INDATA IDT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDATA Software S.A. na dzień 22 czerwca 2015 r. oraz projekty uchwał 1,58 -3,16
2015-05-26 18:15 PRAGMAINK PRI Zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Emitenta - zabezpieczenie emisji obligacji serii E 14,65
2015-05-26 18:08 ZUE ZUE Nabycie przez ZUE S.A. akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 7,30
2015-05-26 17:57 INGBSK ING Zgoda KNF na powołanie Członka Zarządu Banku. 138,60 +0,83
Najpopularniejsze
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics