Na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2015-01-29 18:39 HARDEX STARHEDGE SA Nabycie akcji własnych
2015-01-29 18:57 UNICREDIT UNICREDIT S.P.A. Notice to the Noteholders "€ 200,000,000 FIXED TO INDEX LINKED NOTES DUE JANUARY 2035" ISIN XS0210710058
2015-01-29 19:10 IDEATFI AURUM SA Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
2015-01-29 18:33 FAM FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A.
2015-01-29 18:23 HYPERION HYPERION SA Realizacja postanowień ugody zawartej z Tomaszem Sakiewiczem, Grzegorzem Wierzchołowskim i spółkami: Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. i Słowo Niezależne sp. z o.o. 3,16 -2,22
2015-01-29 17:46 PLASTBOX PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r. 2,63 -1,52
2015-01-29 17:48 POLWAX POLWAX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku 17,00 +1,41
2015-01-29 17:37 10FOKSAL SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 28 stycznia 2015 r. 5,32
2015-01-29 17:40 PGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Szacunek wybranych danych finansowych za rok 2014 oraz informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2 19,05 +1,31
2015-01-29 17:17 BAKALLAND BAKALLAND SA Decyzja w przedmiocie zezwolenia na przywrócenie akcjom Bakalland S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 2,77
2015-01-29 17:19 STIGROUP COLUMBUS CAPITAL SA Zmniejszenie stanu posiadania. 0,28
2015-01-29 17:26 ATLASEST ATLAS ESTATES LIMITED Umowa sprzedaży nieruchomości 0,99
2015-01-29 17:05 ENEA ENEA SA Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 16,59 -1,33
2015-01-29 17:08 PHN POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Zawarcie znaczących umów skutkujących zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta 25,40
2015-01-29 17:11 LOTOS GRUPA LOTOS SA Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami Grupy Petraco 23,90 -0,29
2015-01-29 17:12 PHN POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015 25,40
2015-01-29 17:13 STIGROUP COLUMBUS CAPITAL SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 0,28
2015-01-29 16:31 POLIMEXMS POLIMEX-MOSTOSTAL SA Wniosek o ogłoszenie upadłości 0,08 +12,50
2015-01-29 16:35 EMPERIA EMPERIA HOLDING SA Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. dotycząca zmian "Programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę Elpro Development S.A. w Lublinie (dawniej P1 Sp. z o.o.)" 54,00
2015-01-29 16:36 MOSTALZAB MOSTOSTAL ZABRZE SA Otrzymanie zlecenia od KGHM Polska S.A. 2,21 -0,90
2015-01-29 16:38 POLIMEXMS POLIMEX-MOSTOSTAL SA Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży Aktywów 0,08 +12,50
2015-01-29 16:43 10FOKSAL SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 28 stycznia 2015 roku. Informacja o zgłoszonym sprzeciwie.
2015-01-29 16:15 EKANCELAR E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA Emisja obligacji serii S2 0,27 -11,11
2015-01-29 16:03 CDRL CDRL SA Transakcje na instrumentach finansowych Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. 16,48 +0,12
2015-01-29 16:06 SYMBIO SYMBIO POLSKA SA Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A. 2,64
2015-01-29 16:13 SYMBIO SYMBIO POLSKA SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. 2,64
2015-01-29 15:49 SYMBIO SYMBIO POLSKA SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. 2,64
2015-01-29 15:49 INGBSK ING BANK ŚLĄSKI SA Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2015.
2015-01-29 15:51 CDRL CDRL SA Transakcje na instrumentach finansowych Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. 16,48 +0,12
2015-01-29 15:53 BOWIM BOWIM SA Zwrot podatku VAT przez Dyrektora Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu 1,52 +11,84
2015-01-29 15:55 SANOK SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA Zmiana znaczącej umowy. 53,56
2015-01-29 15:58 CDRL CDRL SA Transakcje na instrumentach finansowych Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. 16,48 +0,12
2015-01-29 15:58 SYMBIO SYMBIO POLSKA SA Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie posiadanego pakietu akcji. 2,64
2015-01-29 15:32 ELEKTROTIM ELEKTROTIM SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie 10,10 +2,38
2015-01-29 15:34 SYMBIO SYMBIO POLSKA SA Zawiadomienie od Small Enterprise Assistance Funds o zmianie posiadanego pakietu akcji. 2,64
2015-01-29 15:39 SYMBIO SYMBIO POLSKA SA Zawiadomienie od EECP I S.a.r.l. o zmianie posiadanego pakietu akcji. 2,64
2015-01-29 15:41 GANT GANT DEVELOPMENT SA Wybór biegłego rewidenta 0,33
2015-01-29 15:24 ALCHEMIA ALCHEMIA SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. 5,00
2015-01-29 15:29 INTERBUD INTERBUD-LUBLIN SA Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej przebudowy układu komunikacyjnego w okolicach Al. Kraśnickiej oraz ul. Jana PawłaII, Raszyńskiej i Gęsiej w Lublinie 0,93
2015-01-29 15:08 EMPERIA EMPERIA HOLDING SA Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną Elpro Development S.A. (dawniej P1 Sp. z o.o.) 54,00
Najpopularniejsze
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics