Na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2014-10-21 20:01 LIBET LIBET SA - zmiana terminu publikacji raportów okresowych kwartalnych za III kwartał 2014 r.
2014-10-21 19:57 Energa ENERGA SA rejestracja przez sąd uchylenia likwidacji spółki zależnej
2014-10-21 19:30 ROBYG ROBYG SA ROBYG S.A. - zmiana przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii J
2014-10-21 19:25 MBPARTNER MOBILE PARTNER SA zwołanie NWZ
2014-10-21 19:25 POLIMEXMS POLIMEX-MOSTOSTAL SA kara pieniężna nałożona przez KNF
2014-10-21 18:42 K2INTERNT K2 INTERNET SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania dotychczasowego pakietu akcji 11,50 -2,35
2014-10-21 18:17 K2INTERNT K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. 11,50 -2,35
2014-10-21 18:28 K2INTERNT K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki 11,50 -2,35
2014-10-21 18:01 EUROCASH EUROCASH SA - liczba akcji dopuszczonych do obrotu 35,00 -0,29
2014-10-21 18:12 KRAKCHEM KRAKCHEMIA SA - podpisanie aneksu do umowy kredytowej 4,27 +2,58
2014-10-21 17:16 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu finansowego banku za III kwartał 2014 r. 8,52 +2,58
2014-10-21 17:16 PHARMENA PHARMENA SA ujawnienie stanu posiadania - zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczby głosów. 10,00
2014-10-21 17:21 MAKRUM GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta 1,41
2014-10-21 17:28 KOPEX KOPEX SA zmiana wpisu o zastawie rejestrowym na akcjach jednostki zależnej 10,95 +0,27
2014-10-21 17:05 NFIEMF NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SA nowy operator systemu ESPI 8,70
2014-10-21 17:06 IMPEXMET IMPEXMETAL SA nabycie akcji Boryszew S.A. 2,66 -0,38
2014-10-21 17:09 INWESTCON INC SA Nabycie akcji własnych 2,01 -0,50
2014-10-21 17:09 BORYSZEW BORYSZEW SA nabycie akcji Boryszew SA przez spółkę zależną 6,42 +0,16
2014-10-21 16:27 PROCHEM PROCHEM SA zawiadomienie przez Quercus TFI S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Prochem S.A. 17,99 +4,50
2014-10-21 16:05 TERRA TERRA SA zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ 0,62
2014-10-21 16:06 MOSTALZAB MOSTOSTAL ZABRZE SA pozew w sprawie Stadionu Śląskiego 2,27 +0,88
2014-10-21 15:46 ACE AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA Volume Sales in Q3 2014 10,86 -1,47
2014-10-21 15:47 NOWAGALA CERAMIKA NOWA GALA SA przekroczenie 12% ogólnej liczby głosów 1,14 -0,88
2014-10-21 15:49 Ovostar Union OVOSTAR UNION N.V. Operational results for the 9 months ended 30 September 2014 67,00 +4,48
2014-10-21 15:49 NOWAGALA CERAMIKA NOWA GALA SA zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów 1,14 -0,88
2014-10-21 15:50 IDMSAPL DOM MAKLERSKI IDM SA uchwały podjęte przez NWZ w dniu 21 października 2014 r. 0,06
2014-10-21 15:51 NOWAGALA CERAMIKA NOWA GALA SA - zwiększenie udziału w kapitale zakładowym 1,14 -0,88
2014-10-21 15:52 SWISSMED SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - wybór biegłego rewidenta 0,25
2014-10-21 15:56 IDMSAPL DOM MAKLERSKI IDM SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDMSA 0,06
2014-10-21 15:32 ENERGOINS ENERGOINSTAL SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną 11,70 +3,76
2014-10-21 15:43 MENNICA MENNICA POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy 14,35 +0,28
2014-10-21 15:22 MCLOGIC MACROLOGIC SA terminy raportów okresowych w roku obrotowym 2015
2014-10-21 15:23 PKNORLEN PKN ORLEN SA - Ship-Service nabył obligacje wyemitowane przez PKN 41,10 +0,97
2014-10-21 15:12 TIM TIM SA projekt sprzedaży części nieruchomości położonej w Siechnicach 5,60
2014-10-21 14:45 TERMOREX TERMO-REX SA wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 8,47 -0,24
2014-10-21 14:49 EUROTEL EUROTEL SA - treść uchwał podjętych na NWZ 12,49 +0,08
2014-10-21 14:51 EUROTEL EUROTEL SA uchwała o podziale zysku za 2013 rok. 12,49 +0,08
2014-10-21 14:51 PEP POLENERGIA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego 29,60 +1,01
2014-10-21 14:55 EUROTEL EUROTEL SA wykaz akcjonariuszy 12,49 +0,08
2014-10-21 14:19 PZU POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej spółki 477,00 +1,86
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics