wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-03-28 17:39 IFSA IFR Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.
2017-03-28 17:37 ACAUTOGAZ ACG Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z Transzy 2016 w ramach Programu Motywacyjnego
2017-03-28 17:35 EUROTEL ETL Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej
2017-03-28 17:35 SKOTAN SKT Emisja obligacji serii E.
2017-03-28 17:26 VARSAVVR VVR Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej 2,28
2017-03-28 17:25 ACAUTOGAZ ACG Nabycie akcji AC S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze z Transzy 2015 w ramach Programu Motywacyjnego 40,70 +0,74
2017-03-28 17:20 IFCAPITAL IFC Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta. 0,66 +6,06
2017-03-28 17:19 VIDIS VDS Podpisanie aneksu do umowy kredytowej 1,50
2017-03-28 17:14 STAPORKOW ZUK Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZUK Stąporków S.A. 4,86 +0,21
2017-03-28 17:13 ASSECOPOL ACP Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu 54,22 -1,01
2017-03-28 17:08 STAPORKOW ZUK Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 28 marca 2017 roku 4,86 +0,21
2017-03-28 17:05 COMP CMP Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 rok 73,00 +2,05
2017-03-28 16:58 POLINW PIS Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.04.2017r.
2017-03-28 16:57 MBANK MBK Informacja Zarządu mBanku S.A. udzielona w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych 387,30 +3,23
2017-03-28 16:53 BUDIMEX BDX Umowa wsparcia Budimeksu SA przez strategicznego inwestora 252,70 -0,67
2017-03-28 16:53 FERRUM FER Informacja nt. współpracy spółki zależnej z kontrahentem 4,25 +1,18
2017-03-28 16:49 OLYMPIC OEG OEG: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of Olympic Entertainment Group AS
2017-03-28 16:37 SONEL SON Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy akcjonariuszom SONEL S.A. 10,37 +0,29
2017-03-28 16:36 SITE STE Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji
2017-03-28 16:36 WADEX WAX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał. 6,32 +2,06
2017-03-28 16:33 OLYMPIC OEG OEG: Audited Consolidated Annual Report 2016
2017-03-28 16:28 IMPEL IPL Powołanie Członka Zarządu Impel S.A. 24,30 -0,41
2017-03-28 16:25 IMPEL IPL Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 24,30 -0,41
2017-03-28 16:22 PRAGMAFA PRF Informacje otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR 13,21 +3,26
2017-03-28 16:19 SONEL SON Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 10,37 +0,29
2017-03-28 16:09 MOSTALWAR MSW Zawarcie umów o znacznej wartości 13,62 +1,40
2017-03-28 16:03 HUTMEN HTM Informacja o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A
2017-03-28 16:02 WADEX WAX Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016 i wypłaty dywidendy 6,32 +2,06
2017-03-28 16:00 BUDIMEX BDX Powołanie Zarządu Budimeksu SA 252,70 -0,67
2017-03-28 15:58 BUDIMEX BDX Powołanie Prezesa Zarządu Budimeksu SA 252,70 -0,67
2017-03-28 15:50 MODECOM MOD Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o linię wielocelową.
2017-03-28 15:49 EDINVEST EDI Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej funkcje zarządcze 1,93 -1,55
2017-03-28 15:49 IDMSA IDM Emisja obligacji przez jednostkę zależną oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości. 0,77
2017-03-28 15:49 PRAGMAINK PRI Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd 9,66 +1,97
2017-03-28 15:48 ASSECOPOL ACP Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy 54,22 -1,01
2017-03-28 15:43 AMREST EAT Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich 334,70 +2,18
2017-03-28 15:26 INDYGO IDG Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 0,62 +19,35
2017-03-28 15:21 MAKARONPL MAK Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2016 6,30
2017-03-28 15:20 RAWLPLUG RWL Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. 11,22 +1,60
2017-03-28 15:18 WORKSERV WSE Establishment of registered pledge on the rights arising from bank accounts 9,50
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics