Na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2015-03-28 17:20 MCI MCI Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 w Auctionata AG
2015-03-28 11:05 GLOBCITYHD GCH RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2015-03-28 10:51 GLOBCITYHD GCH Global City Holdings N.V. – korekta raportu rocznego 2014
2015-03-27 23:54 GLOBCITYHD GCH RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2015-03-27 23:47 GLOBCITYHD GCH Global City Holdings N.V. - Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2014
2015-03-27 21:50 CCC CCC Podpisanie umowy znaczącej
2015-03-27 21:32 BLOOBER BLO Zmniejszenie stanu posiadania akcji
2015-03-27 21:29 PCCROKITA PCR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA oraz treść projektów uchwał
2015-03-27 21:16 BLOOBER BLO Zmniejszenie stanu posiadania akcji
2015-03-27 20:58 BLOOBER BLO Zmniejszenie stanu posiadania akcji
2015-03-27 20:45 PETROLINV OIL Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu Lista Alertów
2015-03-27 20:31 KERDOS KRS Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości
2015-03-27 20:11 MCI MCI Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji w kapitale zakładowym „Netia” S.A. - (informacja poufna)
2015-03-27 20:06 ERG ERG ERG S.A. Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży
2015-03-27 20:01 ZAMET ZMT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 kwietnia 2015 roku.
2015-03-27 19:37 ROBYG ROB ROBYG S.A. – Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
2015-03-27 19:25 CIGAMES CIG Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy znaczącej
2015-03-27 18:55 MWTRADE MWT Zawarcie umowy znaczącej
2015-03-27 18:43 SKOK SKO Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych 1,60 -5,62
2015-03-27 18:39 ESOTIQ EAH Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. 28,50
2015-03-27 18:38 AMREST EAT RB 26/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich 124,00 -3,23
2015-03-27 18:32 PKNORLEN PKN ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. 58,00 +0,21
2015-03-27 18:30 LENA LEN Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Luxmat Sp.zo.o. 4,94 +1,01
2015-03-27 18:16 GETIN GTN Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2,12 -1,42
2015-03-27 18:14 LENA LEN Podpisanie aktu założycielskiego spółki zależnej Luxmat Investment Sp.zo.o. 4,94 +1,01
2015-03-27 18:03 ZAMET ZMT Zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie 2,24 +1,79
2015-03-27 18:02 ABCDATA ABC Nabycie akcji własnych 3,65 +0,55
2015-03-27 18:00 GETIN GTN Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2015 2,12 -1,42
2015-03-27 17:57 ROBYG ROB ROBYG S.A. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. („ZWZ”) oraz projekty uchwał na ZWZ 2,22 +1,35
2015-03-27 17:29 MBANK MBK Sprzedaż akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na rzecz Avanssur société anonyme 440,60 -0,70
2015-03-27 17:23 GTC GTC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2015 r. 4,90 -0,20
2015-03-27 17:22 MARVIPOL MVP Znacząca umowa – aktualizacja informacji. 7,38 +2,17
2015-03-27 17:20 INTERAOLT IRL AB INTER RAO Lietuva Management Board adopted a decision on analysis and assessment of the Audited Annual Financial Statements of the Company and the Group for the year 2014 and a decision to conv 18,96 +0,05
2015-03-27 17:15 INVISTA INV Nabycie obligacji własnych 2,12 +1,42
2015-03-27 17:12 HERKULES HRS Nabycie akcji spółki Viatron S.A. 3,55 -2,54
2015-03-27 17:10 ORZBIALY OBL Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca 6,97 +0,43
2015-03-27 17:09 IIAAV IIA IMMOFINANZ AG: Disclosure pursuant to section 83 para 2 no 4 Austrian Stock Exchange Act 11,20 -1,88
2015-03-27 17:05 BENEFIT BFT Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej 360,00 -0,33
2015-03-27 16:52 BIPROMET BPM Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. 6,37 -2,04
2015-03-27 16:28 FLYPL FLY Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A.

Najpopularniejsze
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics