Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2016-08-26 23:19 REGNON REG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.
2016-08-26 23:12 INNOGENE IGN Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INNO- GENE S. A. na dzień 23 września 2016 roku
2016-08-26 22:51 MARVIPOL MVP Podpisanie umów znaczących.
2016-08-26 22:33 SYNTHOS SNS Spełnienie się warunku zawieszającego w znaczącej umowie
2016-08-26 22:20 SYNTHOS SNS Rozszerzenie licencji - zawarcie umowy z podmiotami Grupy Michelin
2016-08-26 21:49 PROPERTYF PLE Zawarcie umowy ubezpieczenia
2016-08-26 21:35 IZOLACJA IZO SA-P /2016: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
2016-08-26 21:31 INDYGO IDG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 rok
2016-08-26 21:27 MAKARONPL MAK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2016-08-26 21:16 KOMPUTRON KOM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
2016-08-26 21:13 SARE SAR PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2016-08-26 21:04 RESBUD RES Informacja dla Akcjonariuszy.
2016-08-26 20:54 RESBUD RES Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.
2016-08-26 20:48 ZAMET ZMT Informacja o zmianie warunków umowy.
2016-08-26 20:26 BEST BST Odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A.
2016-08-26 20:25 ZASTAL ZST Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2016 roku
2016-08-26 20:06 IDEON IDE P /: formularz raportu półrocznego
2016-08-26 20:06 GETINOBLE GNB INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.
2016-08-26 19:43 MNI MNI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 września 2016 r
2016-08-26 19:40 FAMUR FMF PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2016-08-26 19:34 GRAVITON GRT Wszczęcie przez KNF z urzędu postępowania administracyjnego
2016-08-26 19:26 FEERUM FEE Zawarcie umowy inwestycyjnej przez Spółkę
2016-08-26 19:18 MEXPOLSKA MEX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2016-08-26 19:10 MEXPOLSKA MEX P /: formularz raportu półrocznego
2016-08-26 18:32 JSW JSW Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą JSW S.A. planu działań optymalizacyjnych dla Grupy Kapitałowej JSW na lata 2016-2025 oraz zgoda na zawarcie przez JSW S.A. porozumienia z obligatariuszami 29,61 +1,28
2016-08-26 18:30 ABSINVEST AIN Nabycie akcji własnych 1,90
2016-08-26 18:21 IFCAPITAL IFC Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta. 0,66 -1,52
2016-08-26 18:13 IFCAPITAL IFC Spłata zobowiązań z tytułu umów pożyczek przez Pożyczkobiorcę. 0,66 -1,52
2016-08-26 18:09 IALBGR IAG Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku 13,46
2016-08-26 18:09 KRAKCHEM KCH Zmiana Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki. 3,31 +4,23
2016-08-26 18:07 IMMOBILE GKI PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego 2,85 -0,35
2016-08-26 18:07 IFCAPITAL IFC Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta. 0,66 -1,52
2016-08-26 18:05 IMMOBILE GKI P /: formularz raportu półrocznego 2,85 -0,35
2016-08-26 18:05 KRAKCHEM KCH PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTU W FORMIE LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO Z POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA 3,31 +4,23
2016-08-26 17:53 4FUNMEDIA 4FM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 5,71 -0,18
2016-08-26 17:53 GLCOSMED GLC PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego 5,28 +1,14
2016-08-26 17:52 FON FON Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta. 0,64
2016-08-26 17:41 FOTA FOT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 1,00 -4,00
2016-08-26 17:39 IZOBLOK IZB Ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r. 189,00 -0,05
2016-08-26 17:38 ROPCZYCE RPC Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłą 21,70 +0,23
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics