wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-03-23 20:30 LASERMED LSR Zmiana stanu posiadania
2017-03-23 20:29 URSUS URS RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2017-03-23 20:26 URSUS URS Korekta opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016.
2017-03-23 20:05 IZOLACJA IZO SA-R /2016: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
2017-03-23 19:54 WORKSERV WSE Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii U
2017-03-23 19:51 PEKAO PEO Korekta raportu - Informacja o otrzymaniu zawiadomień o przekroczeniu przez Oppenheimer Funds Inc. udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku
2017-03-23 19:32 DAMFINW DIN Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta.
2017-03-23 19:14 FITEN FTN Cofnięcie pozwu o ustalenie przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
2017-03-23 18:59 SYGNITY SGN Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
2017-03-23 18:55 KCI KCI Informacja o stanowisku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do planowanych działań KCI S.A. zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z Głównego Rynku GPW na rynek NewConne
2017-03-23 18:10 MCLOGIC MCL Zaciągnięcie istotnych zobowiązań (umowa kredytu) 40,10 -1,45
2017-03-23 18:09 IQP IQP Powołanie w drodze kooptacji osoby nadzorującej 0,49
2017-03-23 18:00 SIMPLE SME Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 7,40 +10,14
2017-03-23 17:52 ATMGRUPA ATG Uchwała Zarządu w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy 4,42 +0,68
2017-03-23 17:50 KRUK KRU Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR 233,00 +1,16
2017-03-23 17:34 IMMOBILE GKI Sprzedaż udziałów w spółce zależnej 3,28 -0,91
2017-03-23 17:24 ZYWIEC ZWC Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gupy Żywiec S.A. 453,95
2017-03-23 17:21 ZYWIEC ZWC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. 453,95
2017-03-23 17:17 IFCAPITAL IFC Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej istotnych środków własnych Emitenta. 0,71 -2,82
2017-03-23 17:16 PROJPRZEM PJP Zakup udziałów w Spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o. 9,02 -1,00
2017-03-23 17:15 IFCAPITAL IFC Przedterminowa spłata pożyczek. 0,71 -2,82
2017-03-23 17:10 HANDLOWY BHW RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 79,61 +1,44
2017-03-23 17:09 ALCHEMIA ALC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 5,06 +0,79
2017-03-23 17:07 ALCHEMIA ALC R /: formularz raportu rocznego 5,06 +0,79
2017-03-23 17:07 HANDLOWY BHW R /: formularz raportu rocznego 79,61 +1,44
2017-03-23 17:01 MARVIPOL MVP Zawarcie umów kredytowych. 12,73 +0,55
2017-03-23 16:52 MERIT MEI Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ MERIT INVEST S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017r.
2017-03-23 16:51 ABADONRE ABA Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną 6,02 +2,99
2017-03-23 16:28 LOYD LYD Informacja w sprawie wykupu obligacji serii D
2017-03-23 16:24 EKOKOGEN EKG Korekta Komunikatu Bieżącego ESPI nr 8/2017 z dnia 07.03.2017 r.
2017-03-23 16:22 ABADONRE ABA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 23 marca 2017 r. 6,02 +2,99
2017-03-23 16:14 UNIMOT UNT Podpisanie aneksu do umowy o nabycie udziałów w spółce Tradea Sp. z o.o. 50,50 -0,02
2017-03-23 16:13 AEDES AED Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AEDES S.A. z dnia 22.03.2017 r.
2017-03-23 16:12 ABADONRE ABA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A. w dniu 23 marca 2017 r. 6,02 +2,99
2017-03-23 16:11 CCC CCC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A. 234,00 +0,81
2017-03-23 16:07 CCC CCC Rejestracja warunkowa akcji serii E CCC S.A. w KDPW 234,00 +0,81
2017-03-23 16:07 ATHOS AVC Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2017-03-23 16:03 WORKSERV WSE Correction of the current report no. 24/2017 of 21 March 2017 9,40
2017-03-23 16:01 RAINBOW RBW Warunkowa rejestracja Akcji serii C3 i Akcji serii C4 Spółki w depozycie papierów wartościowych 36,85 -1,79
2017-03-23 15:58 WORKSERV WSE Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 21 marca 2017 r. 9,40
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics