Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2016-10-23 09:13 SILVANO SFG Share buyback transactions
2016-10-22 23:23 POLYMETAL POL Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polymetal S.A.
2016-10-22 23:14 POLYMETAL POL Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polymetal S.A.
2016-10-22 18:08 PBG PBG Informacja na temat realizacji Układu - aktualizacja.
2016-10-22 17:12 HAWE HWE Informacja o złożeniu przez Zarząd zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego (RB-47/2016)
2016-10-22 12:13 AMREST EAT Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
2016-10-21 23:43 CORMAY CRM Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
2016-10-21 23:19 TECHINVGR TIG Wprowadzenie akcji T-Bull S.A. na NewConnect
2016-10-21 22:53 MAKARONPL MAK Ustalenie nowych warunków handlowych z Grupą Lidl
2016-10-21 22:30 KERNEL KER KERNEL ANNOUNCES DATES FOR FY2016 RESULTS AND CONFERENCE CALL
2016-10-21 21:27 FABRYKAKD FKD Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
2016-10-21 20:38 PLAYWAY PLW umowa inwestycyjna
2016-10-21 20:18 ABADONRE ABA Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną
2016-10-21 20:12 KANIA KAN Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
2016-10-21 19:17 ARCHICOM ARH umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej
2016-10-21 19:10 LPP LPP Zawiadomienie o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta
2016-10-21 19:08 QUERCUS QRS zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
2016-10-21 18:10 PLATYNINW PIW Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółk 1,82
2016-10-21 17:58 RESBUD RES Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 listopada 2016r.
2016-10-21 17:51 BPC BPC Informacja uzupełniająca w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako kontynuacja EBI 37/2016 oraz ESPI 17/2016 1,45
2016-10-21 17:44 VIVID VVD Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Realizacja akcyjnego programu motywacyjnego. 4,80 -2,71
2016-10-21 17:31 ASSECOSEE ASE QSr 3/2016: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 9,25
2016-10-21 17:24 ORZBIALY OBL Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Nationale Nederlanden OFE S.A. 8,20 -0,61
2016-10-21 17:11 NETIA NET Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L 4,85 -0,21
2016-10-21 17:09 BANKBPH BPH Zalecenie nadzorcze w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych 30,88
2016-10-21 17:03 SYNTHOS SNS Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 r. 4,76 +0,84
2016-10-21 16:42 AMREST EAT Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich 237,50 +0,88
2016-10-21 16:38 MBANK MBK Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych 336,50 -0,48
2016-10-21 16:37 SETANTA SET Zawarcie umowy, informacja poufna
2016-10-21 16:33 EUROTEL ETL Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych. 16,50 -1,21
2016-10-21 16:32 ASMGROUP ASM podjęcie uchwał ws. dokonanego połączenia spółek zależnych 3,75 -1,87
2016-10-21 16:29 IPOSA ISA Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
2016-10-21 16:28 KCI KCI Realizacja prac związanych z procedurą scalania akcji Spółki. 0,03 +33,33
2016-10-21 16:15 QUERCUS QRS Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Quercus TFI S.A. 5,52 +2,90
2016-10-21 16:11 QUMAK QMK Wezwanie do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy na wykonanie systemu ISOK 6,80 -1,32
2016-10-21 15:58 KOMPUTRON KOM Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR 6,18 -1,94
2016-10-21 15:55 PROVIDENT IPF Holding(s) in company 12,59
2016-10-21 15:54 AKCEPTFIN AFC Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej
2016-10-21 15:50 BLOOBER BLO Premiera ?Layers of Fear: Masterpiece edition? w wersji pudełkowej na terytorium Polski
2016-10-21 15:47 IMMOBILE GKI Zawarcie przez spółkę zależną umowy zobowiązującej do wybudowania Hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Sopocie 3,14 -2,23
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics