Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2016-09-29 18:38 COPERNIC CRS Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A.
2016-09-29 18:21 MAGELLAN MAG Zawarcie istotnej umowy 67,50
2016-09-29 18:21 REDWOOD RWD Aktualizacja informacji dotyczącej odpisów aktualizacyjnych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta za pierwsze półrocze 2016 roku 1,02
2016-09-29 18:10 MAGELLAN MAG Zawarcie istotnej umowy kredytowej 67,50
2016-09-29 18:07 KRAKCHEM KCH PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY Z BANK POLSKI KASA OPIEKI S.A. 3,25 -2,15
2016-09-29 18:04 BENEFIT BFT Wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na Catalyst 678,00 +1,77
2016-09-29 18:01 GENERGY GNR Zakończenie postępowania upadłościowego Genesis Energy S.A. 0,01
2016-09-29 17:53 INTERBUD ITB Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów wpływających na wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku 0,84
2016-09-29 17:50 KANIA KAN Wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. 2,30 +1,30
2016-09-29 17:46 WINVEST WIS Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej W Investments S.A. 2,50 -7,20
2016-09-29 17:45 KOMPUTRON KOM Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta. 6,55 -1,98
2016-09-29 17:40 NORTCOAST NCT Wpis hipoteki w księdze wieczystej spółki zależnej 4,76 +6,09
2016-09-29 17:38 LEONIDAS LEO Zawarcie porozumienia dot. spółki WDB HC 0,82
2016-09-29 17:27 HUBSTYLE HUB Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych serii A. 3,27 +9,79
2016-09-29 17:24 LEONIDAS LEO Zawarcie umowy współpracy ze spółką WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. 0,82
2016-09-29 17:23 IMPEXMET IPX Realizacja skupu akcji własnych 2,86 +0,70
2016-09-29 17:23 KOPEX KPX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 3,51 -3,13
2016-09-29 17:17 JHMDEV JHM Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta 1,23 -3,25
2016-09-29 17:10 WILBO WLB Zawarcie aneksów do przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży aktywów Emitenta 1,07
2016-09-29 17:08 WDBBU WDB Zawarcie porozumienia dot. spółki WDB HC 1,89
2016-09-29 17:07 ECERAMICS ECR Złożenie wniosku końcowego w ramach projektu realizowanego przez spółkę zależną 0,01
2016-09-29 17:06 ORBIS ORB Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży hotelu Mercure Opole w Opolu 75,05 +1,80
2016-09-29 17:03 PGNIG PGN Zawarcie długoterminowej umowy na dostawy gazu ziemnego do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN w Polsce 5,11 +0,78
2016-09-29 17:02 PKNORLEN PKN Zawarcie kontraktu indywidualnego z PGNiG S.A. 64,60 +0,90
2016-09-29 16:50 ADVOCULAR AOS Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
2016-09-29 16:42 AFHOL AFH Istotna Informacja/ Important Notice
2016-09-29 16:38 BOS BOS Nabycie przez BOŚ S.A. obligacji własnych 9,60 +1,04
2016-09-29 16:28 PCCROKITA PCR Podpisanie umowy kredytowej z BGK przez spółkę zależną 65,90 +2,88
2016-09-29 16:27 NEUCA NEU Zastrzeżenia wobec koncentracji 379,00 +0,30
2016-09-29 16:25 SOPHARMA SPH Current report 89 buy back 29092016 5,90
2016-09-29 16:20 VOXEL VOX informacja o ustanowienie zastawu rejestrowego 18,48 +3,79
2016-09-29 16:20 WDBBU WDB Zawarcie umowy współpracy ze spółką Tech Invest Group S.A.
2016-09-29 16:18 EZO EZO Złożenie wniosku przez podmiot zależny od Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego
2016-09-29 16:17 IIAAV IIA IMMOFINANZ: Annual General Meeting approves dividend and re-elections to the Supervisory Board 9,12 +1,21
2016-09-29 16:13 ORGANIC ORG Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.
2016-09-29 16:08 WDX WDX Umowa o znacznej wartości 5,50 +1,82
2016-09-29 16:00 ENERGA ENG Zakończenie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A 7,51 +1,20
2016-09-29 15:59 PLAZACNTR PLZ DETAILS ON NEGOTIATIONS ON A POSSIBLE FORWARD SALE TRANSACTION IN BELGRADE, SERBIA 11,00 -0,09
2016-09-29 15:54 ALCHEMIA ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 5,09 +0,20
2016-09-29 15:51 TAMEX TOS Zawarcie umów na roboty dodatkowe do istotnego realizowanego kontraktu
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics