Na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2014-10-23 16:49 DRKENDY BOA SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi
2014-10-23 16:53 DRKENDY BOA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2014-10-23 16:54 POLWAX POLWAX SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014
2014-10-23 16:17 NETMEDIA NETMEDIA SA zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów 3,50
2014-10-23 15:50 INTERBUD INTERBUD-LUBLIN SA zawarcie ze spółką zależną umowy ustanowienia hipoteki 1,20
2014-10-23 15:58 SANWIL SANWIL HOLDING SA zawiadomienie od osoby zobowiązanej 0,19
2014-10-23 15:33 BRE MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną
2014-10-23 15:37 TOYA TOYA SA - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D 4,90
2014-10-23 15:15 PKNORLEN PKN ORLEN SA ORLEN Transport SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA 41,97 +0,79
2014-10-23 15:13 DROZAPOL DROZAPOL-PROFIL SA - zatwierdzenie przez sąd scalenia akcji 0,78
2014-10-23 14:51 EKOEXPORT EKO EXPORT SA - rejestracja przez sąd zmian w statucie 23,19 -2,03
2014-10-23 14:17 BEDZIN ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA podpisanie przez spółkę zależną Term - Sheet'u umowy leasingowej 10,30 -0,97
2014-10-23 14:27 BOS BOŚ SA rating BOŚ SA 40,70 +0,47
2014-10-23 14:28 POLIMEXMS POLIMEX-MOSTOSTAL SA informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmian statutu 0,09 -11,11
2014-10-23 14:28 PKNORLEN PKN ORLEN SA - umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Total 41,97 +0,79
2014-10-23 14:13 KETY GRUPA KĘTY SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 272,85 -2,14
2014-10-23 13:47 GORENJE GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.D. Summary Prospectus for the admission to trading on a regulated market of the Gorenje, d.d., bonds 28,08 -0,04
2014-10-23 13:58 APLISENS APLISENS SA zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. 13,20 +0,08
2014-10-23 13:16 PRAGMAINK PRAGMA INKASO SA nabycie portfela bankowych wierzytelności gospodarczych przez Pragma 1 FIZNFS 15,00 -1,33
2014-10-23 12:50 FERRO FERRO SA otrzymanie zawiadomienia od AVIVA OFE Aviva BZ WBK o zwiększeniu powyżej 15% ogólnej liczby głosów 9,75 +2,56
2014-10-23 12:31 NTTSYSTEM NTT SYSTEM SA uzupełnienie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi NTT System SA 0,60
2014-10-23 12:32 ECMSA INVISTA SA realizacja skupu akcji własnych
2014-10-23 12:06 WBAY WEALTH BAY SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki 0,81
2014-10-23 12:11 ATM ATM SA zmiana składu komitetu audytu 11,50
2014-10-23 12:13 MAGELLAN MAGELLAN SA podpisanie aneksu do umowy kredytowej 78,00 -0,91
2014-10-23 11:59 POLWAX POLWAX SA objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich. 14,95 +0,33
2014-10-23 11:30 ASSETUS ASSETUS SA informacje o transakcjach na akcjach spółki 3,57
2014-10-23 11:34 ASSETUS ASSETUS SA informacje o transakcjach na akcjach spółki 3,57
2014-10-23 11:42 ASSETUS ASSETUS SA informacje o transakcjach na akcjach spółki 3,57
2014-10-23 10:44 WADEX WADEX SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał 5,70 +0,88
2014-10-23 10:15 PEGAS PEGAS NONWOVENS SA Narodowy Bank Czeski zatwierdził prospekt emisyjny obligacji PEGAS NONWOVENS 93,40 +0,39
2014-10-23 09:25 PEGAS PEGAS NONWOVENS SA Narodowy Bank Czeski zatwierdził prospekt emisyjny obligacji PEGAS NONWOVENS 93,40 +0,39
2014-10-23 08:31 PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie własnych dłużnych papierów wartościowych 36,85 -0,57
2014-10-23 08:11 WAWEL WAWEL SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q 929,90 -1,17
2014-10-23 07:38 SKOTAN SKOTAN SA aktualizacja informacji nt. projektu Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych 1,43 -1,40
2014-10-23 07:39 PETROLINV PETROLINVEST SA zmiana Programu naprawczego dotyczącego usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów 0,17
2014-10-23 07:40 ABCDATA ABC DATA SA nabycie akcji własnych 3,64 +0,55
2014-10-22 20:05 GETBANK GETIN NOBLE BANK SA przyjęcie nowej polityki dywidendowej na lata 2014 - 2016 1,35
2014-10-22 19:33 ALIOR ALIOR BANK SA zmiany w składzie rady nadzorczej 76,70 -0,61
2014-10-22 19:27 ALIOR ALIOR BANK SA przerwa w obradach NWZ oraz treść podjętych uchwał 76,70 -0,61
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics