Na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2014-10-24 21:19 IZOLACJA IZOLACJA-JAROCIN SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q
2014-10-24 19:47 MPLVERBUM MPL VERBUM SA wykaz akcjonariuszy
2014-10-24 19:59 10FOKSAL SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: zwiększenie liczby akcji przeznaczonych na pokrycie niedoborów scaleniowych
2014-10-24 19:15 MPLVERBUM MPL VERBUM SA wypłata dywidendy - MPL VERBUM
2014-10-24 19:29 POLIMEXMS POLIMEX-MOSTOSTAL SA zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta
2014-10-24 18:47 POINTGROUP PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia
2014-10-24 18:52 10FOKSAL SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami
2014-10-24 18:20 WDBBU WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA objęcie akcji 4,50
2014-10-24 18:20 WDBBU WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA objęcie akcji 4,50
2014-10-24 18:09 10FOKSAL SKYSTONE CAPITAL SA wyznaczenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji na 31 października 2014 r. i prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji 5,32
2014-10-24 18:09 IZNS ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania 1,61
2014-10-24 18:10 IZNS ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zawiadomienia o zmianie stanu posiadania 1,61
2014-10-24 18:10 10FOKSAL SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: złożenie wniosków do GPW i KDPW, harmonogram scalenia 5,32
2014-10-24 17:44 INTAKUS INTAKUS SA złożenie do KDPW aneksu do listu księgowego scalenia akcji 0,01
2014-10-24 17:53 INTAKUS INTAKUS SA zawarcie listu intencyjnego 0,01
2014-10-24 17:56 ALIOR ALIOR BANK SA spełnienie się ostatniego z warunków przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o. 75,80 -0,13
2014-10-24 17:31 DELKO DELKO SA rejestracja zmian w statucie Spółki 5,30
2014-10-24 17:36 EUROTEL EUROTEL SA znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej 12,50 -0,64
2014-10-24 17:15 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr 8,57 -0,82
2014-10-24 17:17 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr 8,57 -0,82
2014-10-24 17:28 FOTA FOTA SA postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej 0,66 +3,03
2014-10-24 17:29 FOTA FOTA SA informacja w przedmiocie zwrotu przez Komornika Sądowego kwot zajętych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych 0,66 +3,03
2014-10-24 16:34 KAREN CLEAN&CARBON ENERGY SA Sąd wstrzymał wykonanie wszystkich uchwał dot. wyboru nowych władz
2014-10-24 16:35 WIELTON WIELTON SA rejestracja spółki zależnej we Włoszech 5,63 +1,07
2014-10-24 16:35 BORYSZEW BORYSZEW SA nabycie akcji własnych 6,50
2014-10-24 16:37 GANT GANT DEVELOPMENT SA informacja o zabezpieczeniu powództwa 0,56 -21,43
2014-10-24 16:01 STIGROUP COLUMBUS CAPITAL SA zmiana stanu posiadania
2014-10-24 16:02 HYPERION HYPERION SA informacja zanczącego akcjonariusza 2,47 +0,81
2014-10-24 16:06 TRITON TRITON DEVELOPMENT SA rejestracja przez Sąd podwyższenia wartości nominalnej akcji 0,63 -1,59
2014-10-24 16:13 TRITON TRITON DEVELOPMENT SA zmiana statutu spółki 0,63 -1,59
2014-10-24 16:14 MWTRADE M.W. TRADE SA wykup obligacji 16,89 -3,97
2014-10-24 15:50 INTERCARS INTER CARS SA Emisja obligacji 204,70 -0,83
2014-10-24 15:15 TELL TELL SA wykaz akcjonariuszy 12,00 +1,58
2014-10-24 15:03 BUDIMEX BUDIMEX SA Droga ekspresowa S5 Żnin - Gniezno, odcinek: węzeł Mielno - Gniezno - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA 137,15 -0,47
2014-10-24 15:14 TELL TELL SA treść uchwał podjętych przez NWZA 12,00 +1,58
2014-10-24 15:14 TELL TELL SA wypłata dywidendy 12,00 +1,58
2014-10-24 14:45 POINTGROUP PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA transakcje na akcjach emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych 0,28 +7,14
2014-10-24 14:47 EKANCELAR E-KANCELARIA SA przydział obligacji serii S1 i przedterminowe wykupy obligacji innych serii 0,38 -2,63
2014-10-24 14:58 08OCTAVA OCTAVA SA informacja o złożeniu żądania wcześniejszego wykupu obligacji przez spółkę zależną 0,79
2014-10-24 14:25 UNIMA UNIMA 2000 SA aneks do znaczącej umowy 2,35 +2,13
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics