Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Paweł Szygulski
|

Reklamacja w banku. Zobacz, jak ją złożyć

0
Podziel się

W razie problemów pomoże Bankowy Arbitraż Konsumencki lub Sąd Polubowny KNF.

Reklamacja w banku. Zobacz, jak ją złożyć
(ElsvanderGun/iStockphoto)
bErDHfkR

Źle naliczona prowizja, niewłaściwie pobrana opłata, przelew który dotarł po terminie – to częste przyczyny reklamacji usług bankowych.Gdy bank nie chce uznać naszego roszczenia lub ociąga się z jego rozpatrzeniem, możemy zwrócić się ze skargą do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego lub do Sądu Polubownego przy KNF.

Zanim złożymy reklamację, upewnijmy się, czy jest ona zasadna. W tym celu przeczytajmy jeszcze raz umowę zawartą z bankiem oraz jego regulamin. Bank powinien w nim określić czas, który rezerwuje sobie na rozpatrzenie reklamacji. Prawo nie reguluje tej kwestii, więc banki mają w tym względzie pełną dowolność. Zazwyczaj jednak wyznaczają terminy nie dłuższe niż 30 dni. W przypadku, gdy bank nie określił w regulaminie terminu rozpatrywania reklamacji, możemy wyznaczyć go sami.

Reklamację najlepiej złożyć osobiście

Banki udostępniają często gotowe formularze wniosków reklamacyjnych. Możemy go również sporządzić samodzielnie. Ważne, by zawierał on precyzyjny opis problemu i wynikających z niego roszczeń. Wniosek najlepiej złożyć osobiście w oddziale banku, żądając jednocześnie potwierdzenia jego odbioru lub wysłać listem poleconym. Składanie reklamacji pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem bankowej infolinii jest zasadne tylko przy drobnych i mało znaczących uchybieniach ze strony banku.

bErDHfkT

W razie problemów pomoże arbiter bankowy

Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzymamy od banku odpowiedzi lub gdy bank nie uznał naszych roszczeń, możemy złożyć skargę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. We wniosku powinniśmy zawrzeć następujące informacje:

bErDHfkZ
  • nasze imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i korespondencji
    • dokładne określenie banku, którego dotyczy skarga, poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału i adresu jego siedziby
    • precyzyjne określenie naszego żądania oraz jego zwięzłe uzasadnienie
    • wartość przedmiotu sporu
    • wskazanie ewentualnych dowodów załączonych do wniosku.

Dodatkowo powinniśmy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub nasze oświadczenie, że w ciągu 30 dni nie uzyskaliśmy od banku odpowiedzi.

ZOBACZ TAKŻE:
Pięć sposobów na walkę z bankiem o swoje prawa
Wniosek składamy bezpośrednio w Biurze Arbitra Bankowego lub przesyłamy pocztą na jego adres. Jednocześnie musimy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych. Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 złotych opłata wynosi 20 złotych.

bErDHfla

Arbiter bankowy rozpatruje jedynie wnioski, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8 tys. złotych. Do tej kwoty nie wlicza się jednak ewentualnych odsetek oraz innych kosztów, których pokrycia się domagamy, a które nie stanowią głównego roszczenia. Arbiter poprosi bank o ustosunkowanie się do naszej skargi w ciągu 14 dni. Następnie, po rozpoznaniu sprawy, wyda orzeczenie. Jeśli uzna nasze racje, bank będzie musiał w ciągu dwóch tygodni spełnić nasze żądania.

Postępowanie przed Sądem Polubownym KNF

Inną droga dochodzenia roszczeń, w przypadku bezskutecznej reklamacji, jest złożenie skargi do Sądu Polubownego Komisji Nadzoru Finansowego. W tym przypadku wartość przedmiotu sporu musi wynosić przynajmniej 500 złotych. Wadą sądu przy KNF jest to, że rozpatrzy on naszą sprawę tylko wtedy, gdy otrzyma na to zgodę banku.

Jeśli bank wyrazi zgodę, naszych roszczeń możemy dochodzić na dwa sposoby. Pierwszy to arbitraż sądu przy przeprowadzeniu mediacji. Musimy wtedy wnieść opłatę w wysokości 250 złotych. Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody za sprawą mediacji, sąd zwraca 70 proc. opłaty.

bErDHflb

Jeżeli mediacja jest nieskuteczna, możemy skorzystać z arbitrażu w postępowaniu sądowym. Wiąże się to z zapłaceniem kolejnych 250 złotych. W przypadku jednak, gdy przegramy, możemy zostać dodatkowo obciążeni kosztami postępowania.

W momencie gdy wyczerpaliśmy powyższe możliwości i nie uzyskaliśmy satysfakcjonującego rozstrzygnięcia, pozostaje nam skierować pozew do sądu cywilnego.

Wadliwy regulamin – sprawa dla UOKiK

W przypadku, gdy zapisy regulaminów bankowych uważamy za niesprawiedliwe, możemy je zaskarżyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli urząd wymusi ich zmianę, związane z nimi problemy nie dotkną w przyszłości zarówno nas, jak i innych klientów danego banku.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/155/t99739.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/reklamacja;-;jakie;prawa;ma;klient,37,0,654629.html) Reklamacja - jakie prawa ma klient? Klienci w pierwszej kolejności domagają się zwrotu pieniędzy. Nie zawsze jednak takie uprawnienie im przysługuje.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/24/t86296.jpg ) ] (http://www.money.pl/eurobank/zdaniem-eksperta/konta-i-bankowosc-elektroniczna/artykul/zabezpieczenia;w;bankowosci;internetowej,222,0,613342.html) Zabezpieczenia w bankowości internetowej Korzystanie z usług e-bankowości jest wygodne, dzięki czemu zyskuje coraz większą rzeszę fanów. Jeśli decydujemy się na taką formę dostępu do konta, warto wiedzieć więcej o zabezpieczeniach oferowanych przez banki.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/226/t99810.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/arbitraz;i;mediacja;-;alternatywne;rozwiazywanie;sporow,40,0,693288.html) Arbitraż i mediacja - alternatywne rozwiązywanie sporów Do pozasądowych metod rozwiązywania sporów należą: negocjacje, mediacje oraz arbitraż.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/204/t35276.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/sprzedawcom;trudniej;w;przypadku;reklamacji,132,0,440196.html) Sprzedawcom trudniej w przypadku reklamacji Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/103/t22119.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/klient;ma;zawsze;prawo;do;bezplatnej;reklamacji,58,0,364602.html) Klient ma zawsze prawo do bezpłatnej reklamacji Przedsiębiorcy często w sposób niezgodny z przepisami prawa ustalają zasady składania reklamacji.
bErDHflu
ekspert
giełda
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)