Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Reklamacja w banku. Zobacz, jak ją złożyć

Reklamacja w banku. Zobacz, jak ją złożyć

Fot. ElsvanderGun/iStockphoto

Źle naliczona prowizja, niewłaściwie pobrana opłata, przelew który dotarł po terminie – to częste przyczyny reklamacji usług bankowych.Gdy bank nie chce uznać naszego roszczenia lub ociąga się z jego rozpatrzeniem, możemy zwrócić się ze skargą do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego lub do Sądu Polubownego przy KNF.

Zanim złożymy reklamację, upewnijmy się, czy jest ona zasadna. W tym celu przeczytajmy jeszcze raz umowę zawartą z bankiem oraz jego regulamin. Bank powinien w nim określić czas, który rezerwuje sobie na rozpatrzenie reklamacji. Prawo nie reguluje tej kwestii, więc banki mają w tym względzie pełną dowolność. Zazwyczaj jednak wyznaczają terminy nie dłuższe niż 30 dni. W przypadku, gdy bank nie określił w regulaminie terminu rozpatrywania reklamacji, możemy wyznaczyć go sami.

Reklamację najlepiej złożyć osobiście

Banki udostępniają często gotowe formularze wniosków reklamacyjnych. Możemy go również sporządzić samodzielnie. Ważne, by zawierał on precyzyjny opis problemu i wynikających z niego roszczeń. Wniosek najlepiej złożyć osobiście w oddziale banku, żądając jednocześnie potwierdzenia jego odbioru lub wysłać listem poleconym. Składanie reklamacji pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem bankowej infolinii jest zasadne tylko przy drobnych i mało znaczących uchybieniach ze strony banku.

 

PRODUKTY FINANSOWE - PORÓWNAJ BEZPŁATNIE


W razie problemów pomoże arbiter bankowy

Jeżeli w ciągu 30 dni nie otrzymamy od banku odpowiedzi lub gdy bank nie uznał naszych roszczeń, możemy złożyć skargę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. We wniosku powinniśmy zawrzeć następujące informacje:

  • nasze imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i korespondencji
  • dokładne określenie banku, którego dotyczy skarga, poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału i adresu jego siedziby
  • precyzyjne określenie naszego żądania oraz jego zwięzłe uzasadnienie
  • wartość przedmiotu sporu
  • wskazanie ewentualnych dowodów załączonych do wniosku.

Dodatkowo powinniśmy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub nasze oświadczenie, że w ciągu 30 dni nie uzyskaliśmy od banku odpowiedzi.

ZOBACZ TAKŻE:
Pięć sposobów na walkę z bankiem o swoje prawa
Wniosek składamy bezpośrednio w Biurze Arbitra Bankowego lub przesyłamy pocztą na jego adres. Jednocześnie musimy uiścić opłatę w wysokości 50 złotych. Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 złotych opłata wynosi 20 złotych.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
arbitraż, bank, skarga, sąd, przelew, usługi bankowe, reklamacja
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
juliaa880
88.156.39.* 2017-07-18 09:16
Niby BAK jest konsumencki, ale i tak mam mieszane uczucia. Nie wiem czy zaufałabym takiemu arbitrowi bankowemu. Niedawno skorzystałam kredytu dla firm,ale nie jest usatysfakcjonowana z warunków, dlatego składałam reklamację, ale nic z tego nie wyszło. Rozważam skorzystanie z usług takiego arbitra...
slawek2010
77.65.112.* 2010-12-13 15:36
A jak jest w przypadku podania danych innych niz osoba posiadajaca konto czy wowczas bank odbierajacy przelew powinien zwrocic do nadawcy czy nie.