Kalkulator wynagrodzeń - brutto/netto

Oblicz swoje wynagrodzenie, składki na ZUS i zaliczkę na podatek!

Kalkulator dla:
Typ umowy:
wspólne rozliczenie z małżonkiem
oprócz umowy o pracę otrzymuję dochody z innych źródeł
?
  1. dochody, od których opłaca się zaliczki w ciągu roku:
    • z działalności gospodarczej
    • z najmu lub dzierżawy
  2. emerytury lub renty otrzymywane za pośrednictwem płatnika
  3. dochody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
  4. świadczenia pieniężne otrzymane od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
standardowe koszty uzyskania przychodu
podwyższone koszty - dojazd do pracy z innej miejscowości
nie odliczaj kosztów uzyskania przychodu
autorskie koszty uzyskania przychodu - 50%
nie odliczaj kwoty wolnej od podatku
Wybierz rok podatkowy:
Wysokość wynagrodzenia
 
styczeń luty
marzec kwiecień
maj czerwiec
lipiec sierpień
wrzesień październik
listopad grudzień

Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest od wynagrodzenia pomniejszonego o składki ubezpieczenia społecznego i zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.

SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ

Masz uwagi odnośnie działania kalkulatora? Napisz do nas

Brutto - ile to na netto?
Narzędzia