Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plPIT 2016
Najpopularniejsze formularze PIT
Narzdzie oblicza:
skadki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczk na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawc

Z pocztkiem 2017 roku kady podatnik bdzie zobowizany do przedoenia urzdowi skarbowemu deklaracji PIT 2016. Co nowego czeka osoby skadajce zeznanie podatkowe? Do kiedy naley zoy poszczeglne formularze? W jaki sposb mona to zrobi?

Zmiany w PIT w 2017 roku

Nowoci zwizane z deklaracjami za rok 2016 dotyczy bd gwnie zmian formularzy oraz niektrych procedur. Przede wszystkim podatnicy wypeni PIT na nowych arkuszach. Zmiany dotycz m.in. wzorw deklaracji: PIT-2, PIT-2A, PIT-2K, PIT-3, PIT-12, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40. Niewielkiej modyfikacji ulegn take zaczniki: PIT-O, PIT-D, PIT-M, PIT-B, PIT-Z oraz PIT-ZG.

W 2017 roku pojawi si rwnie nowy zacznik PIT-BR. Za jego porednictwem przedsibiorcy odlicz od podstawy opodatkowania do 30 proc. wydatkw kwalifikowanych na dziaalno badawcz lub rozwojow (tzw. ulga B+R). Formularz docz do PIT-36 lub PIT-36L. Z ulgi mona skorzysta po raz pierwszy.

Podatnicy uzyskujcy przychody z dziaw specjalnych produkcji rolnej rwnie wypeni w nastpnym roku nowy formularz - PIT-DS. Obowizek dotyczy osb, ktre dochd ustalaj na podstawie ksig rachunkowych albo podatkowej ksigi przychodw i rozchodw. Informacj docz do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Nowoci w 2016 roku jest program 500+. Czy rodzice dzieci musz rozliczy otrzymywane kwoty? wiadczenia rodzinne, dodatki pielgnacyjne, zasiki dla opiekunw, zasiki porodowe czy wiadczenia wychowawcze w ramach pomocy pastwa w opiece nad dziemi pozostaj zwolnione z opodatkowania za rok 2016. W deklaracjach rocznych nie trzeba wic odnotowywa sum otrzymanych w ramach rzdowego programu.

Opodatkowywa i wykazywa w rocznej deklaracji PIT nie trzeba take jednorazowych dodatkw do emerytur lub renty. Takie kwoty nie powinny te by rozliczane przez ZUS na formularzach PIT-40 i PIT-11A. W deklaracjach nie trzeba te ujmowa zasikw macierzyskich z KRUS oraz wsparcia otrzymanego z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych, zwizanych z pobytem dzieci w obkach czy przedszkolach.

PIT 2016 - do kiedy?

Najwczeniej, bo do koca stycznia 2017 roku, swoje deklaracje musz zoy przedsibiorcy z kart podatkow (PIT-16A), osoby rozliczajce si w formie ryczatu ewidencjonowanego (PIT-28) oraz duchowni (PIT-19A).

Do 28 lutego naley natomiast zoy formularze oznaczone symbolami PIT-40 (skadane przez patnika w imieniu pracownika) oraz PIT-40A (deklaracja dotyczca skadek ZUS za wiadczeniobiorc). Ta sama data obowizuje rwnie przedsibiorcw, ktrzy sporzdzaj dla pracownikw informacje o dochodach i zaliczkach na formularzu PIT-11.

Ostatni termin przedoenia fiskusowi zezna podatkowych przypada w tym roku na 2 maja. Tego dnia najpniej musz zosta zoone najpopularniejsze formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Podatnicy powinni przestrzega wyznaczonego czasu na dostarczenie deklaracji.

Jak zoy PIT za rok 2016?

W roku 2017 deklaracje podatkowe bdzie mona zoy na trzy sposoby:
– osobicie, skadajc wizyt w wyznaczonym Urzdzie Skarbowym;
– korespondencyjnie, wysyajc PIT za porednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzdu Konsularnego (w tym przypadku, za dat zoenia dokumentu uznaje si dat stempla pocztowego);
– przez internet, przekazujc deklaracj w formie elektronicznej;

Zeznanie podatkowe PIT 2016 musi zosta zoone w odpowiednim dla danego typu deklaracji terminie (np. w formie korespondencji za dat zoenia dokumentu uznaje si dat stempla pocztowego). Spnienie si z dokonaniem rozliczenia z fiskusem jest wykroczeniem skarbowym i moe skutkowa powanymi sankcjami.