Kalendarz podatnika 2019. Do kiedy rozliczyć PIT?

Kalendarz podatnika 2019. Do kiedy rozliczyć PIT?

Do kiedy złożyć deklaracje PIT?

Chcesz wypełnić zeznanie roczne, ale nie wiesz, do kiedy złożyć deklarację i jaki druk wybrać? Zapoznaj się z datami składania najpopularniejszych formularzy PIT.

W 2019 roku obowiązują następujące terminy:

20 stycznia 2019 r.:

 • oświadczenie o zmianie metody opodatkowania (podatek na zasadach ogólnych 19 proc. lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych);
 • PIT-6 (deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu);
 • PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej);

31 stycznia 2019 r.:

 • PIT-16A (przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej);
 • PIT-19A (deklaracja przeznaczona dla duchownych);
 • PIT-28 (firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego);

28 lutego 2019 r.:

 • PIT-40A (deklaracja składana przez ZUS za świadczeniobiorcę);

16 kwietnia 2019 r.:

 • PIT-WZ (wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego)*;

*Z racji zmian w prawie podatkowym nie występuje już możliwość rozliczenia podatnika przez płatnika, a zatem znika PIT-12 i PIT-40. Podatnik może natomiast zostać rozliczony przez urząd skarbowy po złożeniu oświadczenia PIT-WZ. Oświadczenie to składane jest wyłącznie drogą elektroniczną (przez Portal Podatkowy, system e-Deklaracje lub bankowość elektroniczną).

30 kwietnia 2019 r.:

 • PIT-36 (zeznanie za działalność gospodarczą);
 • PIT-36L (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo);
 • PIT-37 (formularz wypełniany przez pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych);
 • PIT-38 (deklaracja za dochody uzyskane z giełdy);
 • PIT-39 (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych);

 

ROZLICZ PIT 2018 EKSPRESOWO Z Money

Czytaj także
Polecane galerie