Inflacja i bezrobocie

Inflacja Archiwum
Wzkaźnik Data Wartość [%] Zmiana roczna [%]
inflacja 2019-11-01 2,60 +8,33%
inflacja II 2019-11-01 0,10 -50,00%
inflacja III 2019-11-01 2,50 +31,58%
inflacja IV 2019-11-01 2,20 +29,41%
Inflacja - 3 lata
wykres
Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego
Inflacja II - względem poprzedniego miesiąca
Inflacja III - względem grudnia roku poprzedniego
Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)
Bezrobocie Archiwum
Wzkaźnik Data Wartość Zmiana roczna [%]
bezrobocie 2019-11-01 5,10 -5,56%
liczba bezrobotnych 2019-11-01 849600,00 -6,23%
nowi bezrobotni 2019-11-01 122500,00 +10,96%
Bezrobocie - 3 lata
wykres
Stopa bezrobocia - udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo
Liczba bezrobotnych - liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca
Nowo zarejestowani - liczba nowych bezrobotnych zarejestrowanych w ciągu miesiąca
Inflacja i Bezrobocie - Wiadomości
Wszystko o....

Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z dużą utratą wartości pieniądza.

Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia.