Kalkulator prowizji OFE Opis kalkulatora
Ilość lat składkowych
Wartość miesięcznej składki
PLN
 
Opis kalkulatora
Kalkulator oblicza wartość pobieranych przez OFE prowizji.
Przy obliczeniach przyjęto założenie, że składki do OFE odprowadzane są od stycznia 2003 roku.
Prowizje pobierane przez fundusze pokrywają koszty administracyjne. Zazwyczaj są one najwyższe w początkowym okresie członkostwa i różne w zależności od OFE.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Nordea OFE 0,00%
AXA OFE -0,14%
Allianz Polska OFE +0,15%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 88,20
Nordea 87,44
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 45140,80
Aviva 39823,00
PZU Złota Jesień 23549,80
Otwarte fundusze emerytalne