Kalkulator prowizji OFE Opis kalkulatora
Ilość lat składkowych
Wartość miesięcznej składki
PLN
 
Opis kalkulatora
Kalkulator oblicza wartość pobieranych przez OFE prowizji.
Przy obliczeniach przyjęto założenie, że składki do OFE odprowadzane są od stycznia 2003 roku.
Prowizje pobierane przez fundusze pokrywają koszty administracyjne. Zazwyczaj są one najwyższe w początkowym okresie członkostwa i różne w zależności od OFE.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00
Otwarte fundusze emerytalne