Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 1/17
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
% stopą zwrotu w okresie miesięcy
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 173,60 0,00% - PLN
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931,50 -8,27% - PLN
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150,98 +4,77% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Oszczędnościowy Plus 102,23 +1,05% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 130,56 -12,38% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 125,81 +1,59% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 100,97 -3,68% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1210,16 -11,26% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 854,84 -14,76% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1486,79 +2,82% - PLN
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267,15 -3,86% - PLN
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894,00 +6,37% - PLN
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228,58 +2,28% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 103,34 0,00% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 97,62 0,00% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 97,56 0,00% - PLN
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3,05 +3,74% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 65,62 -21,55% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 67,02 -6,50% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy 107,78 +1,08% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 107,72 -2,47% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 97,35 -10,70% - PLN
Allianz Europe Equity Growth Select PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 426,65 +7,59% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji 151,21 -5,13% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych 120,78 -5,75% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 121,88 -13,58% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 97,06 -7,39% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 111,06 -1,42% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny 155,23 +0,31% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych 107,01 -1,36% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus 170,59 +1,05% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 145,16 +2,16% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny 93,01 -7,54% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 123,11 -6,54% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii 93,55 -5,99% TAK PLN
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-PLN) (PLN) 444,79 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) 431,14 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 428,27 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 507,61 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) 407,28 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 649,19 +17,94% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 797,99 +22,61% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 720,26 +21,80% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 476,29 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 533,39 +27,05% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 118,57 +1,30% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select 102,97 -4,39% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining 111,61 -2,92% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity 102,05 -13,76% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond 103,95 +0,99% TAK PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
wstecz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 17
mies.