Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 1/17
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
% stopą zwrotu w okresie miesięcy
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 184,16 0,00% - PLN
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931,50 -8,27% - PLN
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150,98 +4,77% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus 102,10 +1,05% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 129,53 -13,43% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 125,33 +1,75% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 100,96 -3,88% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1191,63 -11,69% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 835,47 -17,29% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1476,06 +2,69% - PLN
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267,15 -3,86% - PLN
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894,00 +6,37% - PLN
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228,58 +2,28% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 103,22 0,00% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 94,89 0,00% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 95,99 0,00% - PLN
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3,02 +3,42% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 63,95 -22,66% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 64,75 -10,27% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 105,53 -4,58% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 107,16 +1,07% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 97,50 -10,53% - PLN
Allianz Europe Equity Growth Select PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 426,65 +7,59% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji 151,21 -5,13% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych 115,04 -9,12% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 120,83 -11,84% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 95,98 -7,42% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 108,38 -4,71% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Lokacyjny 154,77 +0,06% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych 105,02 -3,96% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus 169,26 +0,06% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 143,70 +1,01% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny 92,32 -6,91% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 121,70 -6,25% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii 91,45 -5,93% TAK PLN
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-PLN) (PLN) 444,79 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) 431,14 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 428,27 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 507,61 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) 407,28 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 649,19 +17,94% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 797,99 +22,61% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 720,26 +21,80% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 476,29 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 533,39 +27,05% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 118,57 +1,30% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select 96,85 -12,73% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining 103,65 -4,28% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity 103,31 -11,64% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond 102,74 -1,00% TAK PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
wstecz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 17
mies.