Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 1/16
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
% stopą zwrotu w okresie miesięcy
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1023,08 +3,31% - PLN
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1119,29 +4,01% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus 100,54 -0,21% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 155,32 +18,11% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 122,13 +2,06% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 105,55 +2,44% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1429,62 +18,50% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny 1039,99 +6,39% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1422,74 +3,05% - PLN
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 276,64 +1,56% - PLN
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 197519,00 0,00% - PLN
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 226,84 +4,46% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 88,95 +11,68% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 71,74 +3,30% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 110,20 +2,12% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 105,15 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 112,30 +13,58% - PLN
Allianz Capital Plus AT (H2-PLN) (PLN) 431,14 0,00% - PLN
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) 407,28 0,00% - PLN
Allianz Europe Equity Growth PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 797,99 +22,61% - PLN
Allianz Europe Equity Growth Select PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 426,65 +7,59% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji 153,59 +16,26% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych 120,94 +8,55% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 145,55 +17,00% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 105,30 +1,18% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 112,05 +3,90% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych 108,55 +2,87% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus 167,76 +2,60% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny 153,31 +1,84% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 140,71 +0,97% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny 101,78 +17,15% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 130,18 +4,61% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii 95,46 -4,49% TAK PLN
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-PLN) (PLN) 444,79 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 428,27 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 507,61 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 649,19 +17,94% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 720,26 +21,80% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 476,29 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 533,39 +27,05% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 118,57 +1,30% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select 106,64 0,00% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining 105,84 +6,17% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity 111,39 0,00% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond 103,34 0,00% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących 109,70 +10,15% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia 103,98 0,00% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia 113,21 0,00% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich 111,17 0,00% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond 105,31 0,00% TAK PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
wstecz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 16
mies.