Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 1/18
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
% stopą zwrotu w okresie miesięcy
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 195,00 0,00% - PLN
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931,50 -8,27% - PLN
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150,98 +4,77% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Dochodowy Plus 103,57 +1,75% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 124,23 -2,47% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 128,28 +2,45% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 98,88 -1,40% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1164,78 -4,32% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 830,22 -3,60% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1471,39 +0,22% - PLN
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267,15 -3,86% - PLN
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894,00 +6,37% - PLN
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228,58 +2,28% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji 107,39 0,00% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 104,11 +1,13% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 87,16 -5,61% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 89,93 -5,02% - PLN
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój 236803,00 -1,90% - PLN
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3,14 +4,32% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 61,73 -2,19% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 61,83 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna 87,17 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna 80,39 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Ostrożna 100,91 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna 97,82 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych 107,21 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 66,48 +2,69% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 66,87 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy 109,33 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy 109,28 +2,23% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 108,30 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 108,22 +1,58% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 85,65 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 84,69 -8,33% - PLN
Allianz Europe Equity Growth Select PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 426,65 +7,59% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji 151,21 -5,13% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych 122,07 -0,55% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 114,77 -10,18% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 94,23 -4,08% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 113,36 +2,38% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny 157,63 +1,95% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych 109,86 +3,58% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus 172,86 +2,27% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 147,82 +4,21% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny 89,20 -3,03% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 123,12 -0,20% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii 94,08 -2,20% TAK PLN
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-PLN) (PLN) 444,79 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) 431,14 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 428,27 0,00% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
wstecz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 18
mies.