Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 1/17
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
% stopą zwrotu w okresie miesięcy
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931,50 -8,27% - PLN
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150,98 +4,77% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus 101,69 +1,13% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 133,07 -14,93% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 125,13 +2,45% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 101,85 -3,64% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1283,68 -10,21% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 936,36 -9,96% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1463,07 +2,83% - PLN
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267,15 -3,86% - PLN
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894,00 +6,37% - PLN
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228,58 +2,28% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 103,01 0,00% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 93,71 0,00% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 95,46 0,00% - PLN
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2,99 +3,82% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 69,71 -22,10% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 67,39 -6,55% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 107,20 -2,77% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 106,84 +1,57% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 96,79 -14,39% - PLN
Allianz Europe Equity Growth Select PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 426,65 +7,59% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji 145,86 -5,67% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych 128,01 +5,93% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 138,40 -4,74% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 102,29 -3,13% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 111,83 -0,21% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Lokacyjny 154,66 +0,91% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych 106,40 -1,98% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus 168,89 +0,69% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 141,51 +0,60% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny 96,58 -5,76% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 127,46 -2,30% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii 95,96 +0,73% TAK PLN
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-PLN) (PLN) 444,79 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Allianz Capital Plus AT Acc PLN (H) (PLN) 431,14 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 428,27 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 507,61 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) 407,28 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 649,19 +17,94% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 797,99 +22,61% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 720,26 +21,80% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 476,29 0,00% - PLN
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) 533,39 +27,05% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 118,57 +1,30% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select 113,20 +5,82% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining 105,34 +1,99% - PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity 114,38 +2,92% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond 103,69 +0,37% TAK PLN
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących 97,79 -10,30% TAK PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
wstecz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 17
mies.