Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 1/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
% stopą zwrotu w okresie miesięcy
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 198,36 +7,71% - PLN
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931,50 -8,27% - PLN
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150,98 +4,77% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 182,06 +49,38% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus 106,23 +1,13% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 132,01 +1,50% - PLN
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 117,80 +15,66% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1832,23 +50,61% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 1437,63 +54,20% - PLN
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1517,40 +4,06% - PLN
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267,15 -3,86% - PLN
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894,00 +6,37% - PLN
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228,58 +2,28% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Global Markets 112,84 +13,59% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji 108,69 +0,67% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 104,89 +0,01% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 90,20 +12,76% - PLN
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 93,69 +10,38% - PLN
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój 169865,00 -8,65% - PLN
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3,30 +2,17% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 61,73 -2,19% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Agresywny 61,76 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna 97,02 +20,10% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna 98,57 +41,95% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Ostrożna 97,92 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna 106,71 +11,76% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych 107,09 -1,04% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy 110,74 +0,41% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych 107,88 0,00% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilny na Przyszłość 105,21 +4,08% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilnych Spółek 68,36 -23,04% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 66,48 +2,69% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 69,48 +5,11% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy 109,28 +2,23% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 108,22 +1,58% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojny dla Ciebie 104,99 +2,05% - PLN
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 84,69 -8,33% - PLN
Allianz Akcji Rynku Złota 72,36 -17,67% TAK PLN
Allianz Europe Equity Growth Select PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) 426,65 +7,59% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji 151,21 -5,13% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych 175,46 +30,81% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 218,89 +42,60% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji 145,28 +31,82% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu 129,45 +14,73% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny 161,41 +1,68% - PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych 115,90 +5,67% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus 176,64 +2,98% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 154,67 +0,16% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny 137,28 +39,24% TAK PLN
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 155,81 +13,93% TAK PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
wstecz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 22
mies.