Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 9/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy 267,03 +1,84% - PLN
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji 366,98 +0,71% TAK PLN
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 72,95 +14,13% TAK PLN
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 44,52 +2,63% TAK PLN
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony 851,79 +6,77% TAK PLN
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek 394,53 +25,39% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału 104,16 +2,58% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych 178,67 +4,90% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 92,86 +15,25% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu 103,28 +2,22% - PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC 95,92 +14,31% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy 138,31 +0,36% - PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold 167,97 -13,02% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny 299,82 +22,89% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy 271,01 +25,29% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii 228,15 +13,32% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Quality 225,94 +44,50% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja 212,68 +29,99% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa 92,40 +28,00% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja 95,90 +17,25% TAK PLN
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus 98,52 +0,09% TAK PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2025 112,02 +7,64% - PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2030 115,22 +13,17% - PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2035 120,22 +18,72% - PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2040 119,34 +19,23% - PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2045 121,95 +21,66% - PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2050 122,20 +21,98% - PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2055 121,77 +21,76% - PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2060 124,66 +22,02% - PLN
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2065 102,20 0,00% - PLN
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) 762,21 0,00% - PLN
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 120,34 +7,60% - PLN
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 115,20 +4,21% - PLN
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 97,32 -4,17% - PLN
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 106,53 +0,68% - PLN
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 131,33 +19,20% - PLN
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty 198,02 +37,33% - PLN
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 170,00 +15,94% - PLN
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 125,72 +16,57% - PLN
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 121,54 +1,36% - PLN
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9592,90 -1,80% - PLN
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny 108,51 +0,42% - PLN
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji 119,25 -0,42% - PLN
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny 126,30 +9,97% - PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 172,17 +33,16% TAK PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji 150,77 +18,75% TAK PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny 121,38 -1,37% TAK PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus 166,05 +12,55% TAK PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów 192,87 +17,31% TAK PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy 148,78 +2,30% TAK PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... +10 22
mies.