Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-01-17 21:29 FORPOSTA FPO Zawarcie umowy
2018-01-17 21:25 ARCHICOM ARH Transakcja skupu akcji własnych na potrzeby Programu Motywacyjnego
2018-01-17 18:51 IAI IAI Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
2018-01-17 18:43 IAI IAI Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR 23,60
2018-01-17 18:37 EUROCENT ERC Informacja o postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Emitenta przeciwko Prime FIZ NFS 0,38
2018-01-17 18:29 MAGELLAN MAG Uruchomienie limitu kredytowego 67,50
2018-01-17 18:07 PKNORLEN PKN Zmiana odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w jednostkowej kwartalnej informacji finansowej PKN ORLEN S.A. za 4 kwartał 2017 roku 109,40 +0,50
2018-01-17 17:22 POLNORD PND Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku 10,06 -0,20
2018-01-17 17:21 ASTARTA AST Dates for filing periodical reports in 2018 55,00 +0,73
2018-01-17 17:19 MERCOR MCR Pismo od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA o odstąpieniu od sankcji w związku ze złamaniem kowenantu 10,95
2018-01-17 17:16 BSCDRUK BSC Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018 38,00
2018-01-17 17:12 BSCDRUK BSC Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r. 38,00
2018-01-17 17:10 INTERFERI INF Rejestracja zmian w Statucie Emitenta, tekst jednolity Statutu 3,72
2018-01-17 17:08 BSCDRUK BSC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na dzień 16 lutego 2018 r. 38,00
2018-01-17 16:56 FORTUNA FEG Fortuna Entertainment Group N.V. Pre-Close Trading Update 2017 29,30 +1,71
2018-01-17 16:48 ROBYG ROB ROBYG S.A. ? Terminy publikacji raportów okresowych ROBYG S.A. w 2018 roku 3,73 -0,27
2018-01-17 16:48 ROBYG ROB ROBYG S.A. ? Terminy publikacji raportów okresowych ROBYG S.A. w 2018 roku 3,73 -0,27
2018-01-17 16:41 ENERGA ENG Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów 12,69 +0,32
2018-01-17 16:32 STALEXP STX Zawarcie porozumienia pomiędzy: Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) a Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 4,28 -2,10
2018-01-17 16:29 TAMEX TOS Zawarcie aneksu na wykonanie robót dodatkowych
2018-01-17 16:16 ORBIS ORB Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 97,20 +0,41
2018-01-17 16:11 CUBEITG CTG Złożenie spisu wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego oraz spisu inwentarza przez zarządcę Emitenta. 0,45 -2,22
2018-01-17 16:00 SOPHARMA SPH CORRECTION_Invitation to the Extraordinary Meeting of Shareholders of Sopharma AD - 23 February 2018 10,00
2018-01-17 16:00 MOSTALWAR MSW Złożenie pozwu przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie 5,56 -1,08
2018-01-17 15:58 DOMDEV DOM Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Y w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowy 87,40 -1,37
2018-01-17 15:49 DOMDEV DOM Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii ?Y? w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa po 87,40 -1,37
2018-01-17 15:37 HERKULES HRS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. 3,50 +2,86
2018-01-17 15:26 MIRACULUM MIR Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego ? emisja akcji serii T 2,25 -1,33
2018-01-17 15:20 MIRACULUM MIR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku. 2,25 -1,33
2018-01-17 15:19 ORZLOPONY ORL ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O ZBYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKI
2018-01-17 15:18 INNOGENE IGN rekomendacja do dofinansowania projektu spółki zależnej
2018-01-17 15:14 MIRACULUM MIR Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku 2,25 -1,33
2018-01-17 15:13 MEDICALG MDG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 194,60 +0,72
2018-01-17 15:01 KRUSZWICA KSW terminy przekazywania raportów w 2018 roku 67,80 -0,29
2018-01-17 14:44 NEUCA NEU Uchwały podjęte na NWZA w dniu 16 stycznia 2018r. 277,50 +0,36
2018-01-17 14:32 KLEBAINV KIN Otrzymanie przedsądowego wezwania do zapłaty od obligatariusza Emitenta
2018-01-17 14:29 OPENFIN OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. 1,40 -0,71
2018-01-17 14:29 KLEBAINV KIN Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji
2018-01-17 14:19 KPPD KPD Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. 26,40
2018-01-17 14:18 DOOK DOK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.02.2018 r. wraz z projektami uchwał
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics