Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-12-15
GENOMED
GEN Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
26,40
2019-12-14
GRMEDIA
GME Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
175,00
2019-12-13
KCI
KCI Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA
0,45
0,00
2019-12-13
ENERGA
ENG Zmiany w składzie Zarządu Energa SA
7,13
0,00
2019-12-13
PMPG
PGM Nabycie akcji własnych
1,20
0,00
2019-12-13
WASKO
WAS Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej
1,26
-1,59
2019-12-13
OTLOG
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
5,45
0,00
2019-12-13
SUMMALING
SUL Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Summa Linguae Technologies S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
13,50
0,00
2019-12-13
MERCOR
MCR Wartość pozyskanych zamówień w listopadzie 2019 roku i w okresie czerwiec – listopad 2019 roku.
9,14
+1,09
2019-12-13
KREDYTIN
KRI Przydział obligacji serii G1
14,50
-0,69
2019-12-13
ALTUSTFI
ALI informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI.
1,55
+1,03
2019-12-13
FAMUR
FMF Unieważnienie wyboru oferty FAMUR FAMAK na dostawy do Bośni i Hercegowiny
2,90
-0,52
2019-12-13
ELBUDOWA
ELB Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
6,78
+0,88
2019-12-13
ALTUSTFI
ALI Wniesienie skargi administracyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
1,55
+1,03
2019-12-13
PGNIG
PGN Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego i planowanym terminie wydania przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego
4,17
+0,53
2019-12-13
IALBGR
IAG Powołanie Członka Rady Nadzorczej
0,25
+0,81
2019-12-13
FTIPROFIT
FTI Informacja o realizacji skupu akcji własnych
0,17
+2,91
2019-12-13
URSUS
URS Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta
0,57
-0,70
2019-12-13
ECHO
ECH Ogłoszenie Zarządu Echo Investment S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A.
4,94
-0,61
2019-12-13
MIRBUD
MRB Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.
1,02
-0,98
  • Poprzednia strona
  • z 22581
  • Następna strona