Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
19.06.2018
COMP
CMP Zawarcie umowy znaczącej
68,50
0,00
19.06.2018
ANALIZY
AOL Zmiana tekstu jednolitego Statutu w Spółce Zależnej KupFundusz S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zależnej, w dniu 18.06.2018r.
49,00
0,00
19.06.2018
ANALIZY
AOL Podwyższenie kapitału w Spółce Zależnej od Emitenta
49,00
0,00
19.06.2018
ASSETUS
ASS Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez Emitenta
0,37
19.06.2018
OVOSTAR
OVO Management report regarding migration plan to transfer the Company's corporate seat
96,50
19.06.2018
OVOSTAR
OVO Migration plan regarding transfer of the Company's corporate seat
96,50
19.06.2018
OVOSTAR
OVO Intended transfer of the Company's corporate seat from Netherlands to Cyprus
96,50
19.06.2018
INTERBUD
ITB Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
0,40
19.06.2018
PEKABEX
PBX Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy
11,00
0,00
19.06.2018
KLEBAINV
KIN Sprzedaż udziałów spółki zależnej Emitenta
0,39
19.06.2018
OVOSTAR
OVO Ovostar Union N.V. reports results of the Annual General Meeting of Shareholders OVOSTAR UNION N.V.
96,50
19.06.2018
CELTIC
CPD Rezygnacja z uczestnictwa w Komitecie Audytu
7,50
0,00
19.06.2018
MONNARI
MON Skup akcji własnych
6,95
0,00
19.06.2018
WDBBU
WDB Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
1,39
0,00
19.06.2018
LIVECHAT
LVC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
33,30
0,00
19.06.2018
LIVECHAT
LVC R /: formularz raportu rocznego
33,30
0,00
19.06.2018
BPX
BPX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA.
0,52
19.06.2018
DEVORAN
DEV Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 19.06.2018 r.
0,10
0,00
19.06.2018
BIOERG
BER Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 18.06.2018 r.
0,10
0,00
19.06.2018
UNITED
UTD Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 18.06.2018 r.
0,42
+2,38

Notowania