Trwa ładowanie...
bEhgQpLp

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-16
MCI
MCI Nabycia przez MEP Shelfco VIII S.a r.l. udziałów spółki UAB PIGU oraz udziałów spółki Hobby Hall Group OU
18,90
0,00
2021-06-16
COMECO
CMC Oświadczenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku
0,40
0,00
2021-06-16
MCI
MCI Wykonanie umowy sprzedaży udziałów UAB Pigu
18,90
0,00
2021-06-16
FDGAMES
NGG Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
0,18
0,00
2021-06-16
CAMBRIDGE
CAM Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A
0,77
0,00
2021-06-16
DEBICA
DBC Aktualizacja informacji o otrzymaniu decyzji podatkowych
81,60
0,00
2021-06-16
SFINKS
SFS Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 rok
0,65
2021-06-16
GENRG
GNG Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.
0,58
0,00
2021-06-16
CCC
CCC Zawarcie umowy ramowej dotyczącej CCC Austria Ges.m.b.H
110,20
0,00
2021-06-16
COGNOR
COG Notyfikacja osoby zarządzającej zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR
3,42
0,00
2021-06-16
WIRTUALNA
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
108,80
0,00
2021-06-16
SFINKS
SFS Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.
0,65
2021-06-16
SYGNITY
SGN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10,20
0,00
2021-06-16
WIRTUALNA
WPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r.
108,80
0,00
2021-06-16
PEKABEX
PBX Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
25,90
0,00
2021-06-16
MODERNCOM
MCE Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
1,35
+6,67
2021-06-16
PZU
PZU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 roku
38,73
-0,15
2021-06-16
PZU
PZU Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
38,73
-0,15
2021-06-16
PZU
PZU Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok
38,73
-0,15
2021-06-16
PZU
PZU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
38,73
-0,15
  • Poprzednia strona
  • z 24428
  • Następna strona
bEhgQpLX