Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-07-25 21:44 FAMUR FMF Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
2017-07-25 21:37 COMPERIA CPL Udzielenie pożyczki spółce zależnej
2017-07-25 21:33 FAMUR FMF Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FAMAGO sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu.
2017-07-25 21:17 FAMUR FMF Korekta raportu nr 52/2017 - Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ Equity I zp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
2017-07-25 20:40 SELVITA SLV Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 i 2018
2017-07-25 20:17 POLIMEXMS PXM Zawarcie umów wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i umów zastawów rejestrowych
2017-07-25 20:07 CUBEITG CTG Zawarcie umowy zbycia nieruchomości przez jednostkę zależną ? Data Techno Park sp. z o. o.
2017-07-25 20:04 POLIMEXMS PXM Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki
2017-07-25 19:50 POLIMEXMS PXM Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu
2017-07-25 19:39 ALUMETAL AML Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
2017-07-25 19:14 CORMAY CRM Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L
2017-07-25 19:08 BIOMEDLUB BML Wybór biegłego rewidenta
2017-07-25 18:58 06MAGNA 06N Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2017-07-25 18:53 MARVIPOL MVP Zgromadzenie Obligatariuszy.
2017-07-25 18:46 MCLOGIC MCL Ujawnienie stanu posiadania 100% akcji emitenta
2017-07-25 18:35 BIOMAXIMA BMX Informacja o realizacji umowy o współpracy z Pure Biologics 5,67
2017-07-25 18:01 DEKPOL DEK Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 23,10
2017-07-25 18:01 COMP CMP Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji 56,65 +2,38
2017-07-25 17:45 ABCDATA ABC Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej 1,80 +0,56
2017-07-25 17:44 S4E S4E Ustanowienie poręczenia do umowy kredytowej z Alior Bankiem. 10,70
2017-07-25 17:43 JSW JSW Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w II kwartale 2017 r. 79,70 +5,40
2017-07-25 17:40 MEDCAMP MDP Uzyskanie dofinansowania ze środków UE przez spółkę MEDCAMP S.A. 1,48
2017-07-25 17:32 IMPERA IMP Tryb i warunki nabycia akcji własnych w ramach pierwszej transzy 1,75 +8,57
2017-07-25 17:21 IMPERA IMP Ogólne zasady i warunki nabywania akcji własnych Impera Capital S.A. 1,75 +8,57
2017-07-25 17:18 WARIMPEX WXF Information 5,25 +3,81
2017-07-25 17:17 WARIMPEX WXF Informacja 5,25 +3,81
2017-07-25 17:16 AMREST EAT Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich 368,90 +1,38
2017-07-25 17:14 INDYGO IDG Odwołanie osoby zarządzającej 0,49 -2,04
2017-07-25 17:12 MMAKERS MMF Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Money Makers TFI S.A. 3,63
2017-07-25 17:10 RUCHCHORZ RCW Przyjęcie oferty oraz zawarcie umowy na objęcie 2.000.000 akcji serii T z Miastem Chorzów 0,19
2017-07-25 17:09 MAXCOM MXC Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW 57,12 +2,21
2017-07-25 17:08 INDYGO IDG Wybór biegłego rewidenta 0,49 -2,04
2017-07-25 16:56 QUMAK QMK Rejestracja zmian w statucie Spółki w KRS 1,59 -2,52
2017-07-25 16:49 YOLO YOL Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. 3,75 -2,67
2017-07-25 16:38 TIM TIM Wstępna informacja o przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów i usług za czerwiec 2017 r. 8,90
2017-07-25 16:30 INFOSCAN IST Korekta zawiadomienia z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2017-07-25 16:28 MAKARONPL MAK Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o. 5,80 +1,72
2017-07-25 16:26 CUBEITG CTG Korekta powiadomień o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze 2,02 -1,49
2017-07-25 16:18 JWCONSTR JWC Zawarcie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości w Krakowie 4,67 +2,14
2017-07-25 16:08 ALIOR ALR Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J 59,34 +3,07
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics