Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-09-19 00:10 VIVID VVD QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2018-09-19 00:08 VIVID VVD Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.
2018-09-19 00:05 VIVID VVD Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2017.
2018-09-18 23:54 KBDOM KBD Powołanie osób nadzorujących
2018-09-18 23:52 KBDOM KBD Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2018r.
2018-09-18 23:00 GENRG GNG Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
2018-09-18 22:00 TBULL TBL Premiera gry "Tank Battle Heroes: World of Shooting"
2018-09-18 21:52 MCI MCI Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.
2018-09-18 20:51 XTPL XTP Uzgodnienie warunków nowej emisji akcji XTPL S.A.
2018-09-18 19:46 IFCAPITAL IFC Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
2018-09-18 19:39 ACREBIT ACR Nabycie akcji własnych
2018-09-18 19:31 BIOMEDLUB BML Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalający skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego Emitenta
2018-09-18 19:30 XTB XTB Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego
2018-09-18 19:26 IMPEL IPL Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
2018-09-18 19:19 ESOTIQ EAH Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2018 r.
2018-09-18 19:18 OEX OEX Warunkowa rejestracja akcji serii D w depozycie prowadzonym przez KDPW
2018-09-18 19:14 TIM TIM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2018-09-18 19:04 UNIFIED UFC List intencyjny z UCAAS Inc z siedzibą na Filipinach
2018-09-18 18:34 UNIFIED UFC Wystąpienie o zwrot podatku VAT 1,97
2018-09-18 18:09 AMREST EAT Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku 396,00 +1,89
2018-09-18 18:05 KRAKCHEM KCH ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1,33 +3,01
2018-09-18 18:02 KRAKCHEM KCH ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1,33 +3,01
2018-09-18 17:45 MEXPOLSKA MEX P /: formularz raportu półrocznego 2,74
2018-09-18 17:39 ALCHEMIA ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 4,25 +0,24
2018-09-18 17:37 MEXPOLSKA MEX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 2,74
2018-09-18 17:35 MONNARI MON Skup akcji własnych. 6,15 +0,81
2018-09-18 17:29 BIOMEDLUB BML Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta 1,11 +0,90
2018-09-18 17:29 ATM ATM Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 6,22 +53,70
2018-09-18 17:17 R22 R22 RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 17,22 -2,09
2018-09-18 17:15 KREDYTIN KRI Sprawozdanie rewidenta ds. szczególnych 13,50
2018-09-18 17:14 R22 R22 R /: formularz raportu rocznego 17,22 -2,09
2018-09-18 17:08 LIVECHAT LVC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A. 23,80 +2,94
2018-09-18 17:06 PMPG PGM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 2,70 +2,96
2018-09-18 17:06 AFHOL AFH Podpisanie przez spółkę zależną Aforti Finance umowy celowej 6,90
2018-09-18 16:45 IMS IMS Stopa redukcji w IV Transzy skupu akcji własnych 3,12 +1,92
2018-09-18 16:30 SKYLINE SKL Zmiany w składzie Zarządu Spółki 0,80 -2,50
2018-09-18 15:57 SKARBIEC SKH zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Raportem bieżącym nr 27 z dnia 5 września 2018 na żądanie akcjonariusza 25,90 -3,47
2018-09-18 15:56 SMSKREDYT SMS Rozliczenie umów ramowych przez Fundusz, którego uczestnikiem jest Emitent
2018-09-18 15:51 GINOROSSI GRI Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku. 0,39 +66,67
2018-09-18 15:37 GRODNO GRN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ 4,18 -4,31
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics