Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-21
TECHINVGR
TIG Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2020 r.
0,42
0,00
2020-02-21
BALTONA
BAL Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Spółką
6,60
0,00
2020-02-21
OTLOG
OTS Zawarcie porozumienia z Głównym Akcjonariuszem w sprawie zasilenia płynności w formie dokapitalizowania lub pożyczki podporządkowanej
6,20
0,00
2020-02-21
OTLOG
OTS Rozwiązanie kluczowej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta
6,20
0,00
2020-02-21
OTLOG
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
6,20
0,00
2020-02-21
HERKULES
HRS Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
0,87
0,00
2020-02-21
ARENAPL
ARE Zbycie znacznego pakietu akcji
0,84
+104,76
2020-02-21
KREZUS
KZS Rezygnacja osoby nadzorującej
0,56
2020-02-21
FTIPROFIT
FTI Informacja o realizacji skupu akcji własnych
0,15
+8,67
2020-02-21
VARSAV
VAR Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2,88
0,00
2020-02-21
ALIOR
ALR Decyzja dot. zwiększenia rezerwy związanej z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych mająca wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w IV kwartale 2019 r.
26,62
0,00
2020-02-21
PHIWIERZY
PHI Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
3,80
2020-02-21
DEKPOL
DEK Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
24,40
2020-02-21
OTMUCHOW
OTM Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
1,41
0,00
2020-02-21
IGORIA
IGT Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.
0,15
+14,29
2020-02-21
STALEXP
STX Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy
3,25
0,00
2020-02-21
MONNARI
MON Skup akcji własnych.
2,63
+1,14
2020-02-21
IGORIA
IGT Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.
0,15
+14,29
2020-02-21
SUMMALING
SUL Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
19,30
2020-02-21
MERCOR
MCR QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,30
-1,08
  • Poprzednia strona
  • z 22772
  • Następna strona