Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-08-22
MWTRADE
MWT Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
3,50
-1,71
2019-08-22
SURFLAND
SSK Zmiana stanu posiadania na WZA spółki
0,99
0,00
2019-08-22
PGNIG
PGN Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA
4,81
0,00
2019-08-22
SFINKS
SFS Informacja nt. rezygnacji członka Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej
0,72
-1,39
2019-08-22
REMORSOL
RSP Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
0,76
+7,24
2019-08-22
ASSECOSEE
ASE Informacja o transakcjach na akcjach w trybie art. 19 MAR
17,80
0,00
2019-08-22
OPENFIN
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
1,22
+1,64
2019-08-22
GREENENER
GRE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 lipca 2019 r.
0,11
2019-08-22
GREENENER
GRE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 r.
0,11
2019-08-22
GREENENER
GRE zawarcie istotnej umowy
0,11
2019-08-22
TORPOL
TOR Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego organizowanego przez Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. – ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
7,46
0,00
2019-08-22
RELPOL
RLP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,15
0,00
2019-08-22
GTC
GTC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
9,50
0,00
2019-08-22
TXM
TXM Powołanie Prezesa Zarządu
0,09
0,00
2019-08-22
HANDLOWY
BHW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
51,70
0,00
2019-08-22
APLISENS
APN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10,00
0,00
2019-08-22
PGNIG
PGN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,81
0,00
2019-08-22
PKPCARGO
PKP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28,80
0,00
2019-08-22
XTB
XTB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,68
-1,63
2019-08-21
PROPERTYF
PLE Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E
0,08
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 22237
  • Następna strona