Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-04-23 09:08 HYDROTOR HDR zmiana terminu przekazania SA-R 2017 i SA-RS 2017
2018-04-23 08:47 PATENTUS PAT zgłoszenie wystąpienia szkody
2018-04-23 08:11 MERCOR MCR Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2018 roku i w okresie październik 2017 roku ? marzec 2018 roku. 10,15
2018-04-23 00:18 PLAYWAY PLW RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 100,00
2018-04-23 00:05 PLAYWAY PLW R /: formularz raportu rocznego 100,00
2018-04-22 19:37 PROCHNIK PRC Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów Spółki na dzień 31.12.2017 roku 0,30
2018-04-21 21:35 BROADGATE BDG Zawarcie znaczącej umowy 0,52
2018-04-21 19:24 RUCHCHORZ RCW Wniosek KRS-Z3 o zmianę danych Emitenta w wyniku konwersji wierzytelności na akcje z mocy układu zawartego z wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli. 0,22
2018-04-21 19:19 RUCHCHORZ RCW Zawarcie umowy objęcia akcji serii "W" 0,22
2018-04-21 12:15 QUMAK QMK Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Qumak za 2017 rok 1,46
2018-04-21 08:43 PEP PEP ZISZCZENIE SIĘ JEDNEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH- PRAWOMOCNA REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK ZALEŻNYCH 16,90
2018-04-21 00:42 STARHEDGE SHG Zawarcie Umowy na wykonanie prac remontowo budowlanych dla inwestycji mieszkaniowej Emitenta w Bełchatowie 0,49
2018-04-20 22:26 SERINUS SEN Zawiadomienie o nabyciu akcji Serinus Energy Inc. 0,97
2018-04-20 22:25 GETBACK GBK Informacja dotycząca ratingu kredytowego nadanego przez Eurorating. 3,75
2018-04-20 22:14 FLUID FLD Rozpoczęcie niepublicznej emisji obligacji 0,81
2018-04-20 22:10 FLUID FLD Zawarcie umowy 0,81
2018-04-20 21:46 DEKPOL DEK Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok 42,80
2018-04-20 21:46 SFKPOLKAP SFK Uchwały podjęte na Zgromadzeniu Obligatariuszy serii B oraz zarządzenie przerwy w Zgromadzeniu 0,99
2018-04-20 21:09 SOHODEV SHD Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. 1,68
2018-04-20 21:08 PETROLINV OIL Zmiana terminu publikacji raportu okresowego 1,94
2018-04-20 20:48 STEMCELLS SCS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 18 maja 2018 roku 0,47
2018-04-20 20:36 CFI CFI Przychody Grupy CFI Holding w I kwartale 2018 roku 0,33
2018-04-20 20:06 ERGIS EGS RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 4,20
2018-04-20 20:03 EVEREST EVE Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta 0,54
2018-04-20 20:00 ARCTIC ATC Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy oraz propozycji pokrycia straty za rok 2017Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w s 3,68
2018-04-20 20:00 CELTIC CPD R /: formularz raportu rocznego 7,20
2018-04-20 19:57 KBDOM KBD Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2017 rok 0,69
2018-04-20 19:54 ERGIS EGS R /: formularz raportu rocznego 4,20
2018-04-20 19:41 PCCEXOL PCX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 20.04.2018 r. 1,70
2018-04-20 19:39 TECHINVGR TIG Sprzedaż WDB HealthCare Sp. z o.o. 0,33
2018-04-20 19:38 CELTIC CPD RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 7,20
2018-04-20 19:20 PCCEXOL PCX Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 20 kwietnia 2018 r. 1,70
2018-04-20 18:58 KREDYTIN KRI dopuszczenie obligacji serii PA02 do obrotu na rynku regulowanym 17,90
2018-04-20 18:50 CTE CTE Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w I kwartale 2018 r. 3,40
2018-04-20 18:50 ROPCZYCE RPC Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok 23,40
2018-04-20 18:47 EUROCENT ERC Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii F 0,15
2018-04-20 18:43 BIOMAXIMA BMX Ogłoszenie o zwołaniu NWZA BioMaxima S.A. na dzień 17 maja 2018 r. 5,05
2018-04-20 18:42 EUROCENT ERC Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta 0,15
2018-04-20 18:41 ROPCZYCE RPC Wybór firmy audytorskiej 23,40
2018-04-20 18:33 INTERSPPL IPO SA-Q 1/2018: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową 1,74
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics