Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2022-05-20
AUTOPARTN
APR Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki
13,96
0,00
2022-05-20
ONICO
ONC Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
6,00
2022-05-20
INFOSCAN
IST Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
0,74
0,00
2022-05-20
EFEKT
EFK QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,45
0,00
2022-05-20
WIKANA
WIK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 15 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał i dokumenty
4,47
2022-05-20
ONICO
ONC Zawarcie aneksu do umowy z firmą audytorską w celu dokonania ponownego badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2019.
6,00
2022-05-20
BLUMERANG
BLU Zawiadomienie od akcjonariusza
5,49
0,00
2022-05-20
RAFAKO
RFK Aktualizacja informacji o procesie inwestorskim dotyczącym Emitenta.
1,78
0,00
2022-05-20
PLAYWAY
PLW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.
287,50
0,00
2022-05-20
IPODS
MVR Publikacja memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii M
0,55
0,00
2022-05-20
WAWEL
WWL Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
491,00
+2,24
2022-05-20
NEWAG
NWG Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej
18,45
+5,69
2022-05-20
NEWAG
NWG QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18,45
+5,69
2022-05-20
OPONEO.PL
OPN Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych
46,00
-1,52
2022-05-20
GRUPAAZOTY
ATT Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
47,96
+3,00
2022-05-20
SESCOM
SES Wpis połączenia Emitenta ze spółką SDC Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego
30,00
0,00
2022-05-20
POLICE
PCE Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
12,10
-0,83
2022-05-20
PRAGMAFA
PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
23,00
2022-05-20
R22
R22 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
39,10
+1,28
2022-05-20
K2INTERNT
K2H Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 1 kwartał 2022 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.
24,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 25356
  • Następna strona