Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-05-25
IDEON
IDE R /: formularz raportu rocznego
2019-05-25
FOREVEREN
FOR Termin premiery Phantom Doctrine na platformie Nintendo Switch.
3,19
2019-05-25
OVOSTAR
OVO Correction to the Notice of Ovostar Union PCL Annual General Meeting
100,00
2019-05-25
CreativeForge Games SA
CFG Ustalenie daty premiery gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch
12,20
2019-05-25
Ultimate Games SA
ULG Ustalenie daty premiery gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch
19,50
0,00
2019-05-25
COLUMBUS
CLC Zawiązanie spółki akcyjnej Columbus Elite S.A.
1,78
0,00
2019-05-25
STARHEDGE
SHG Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku „Solaris Bełchatów”.
0,78
0,00
2019-05-25
PROTEKTOR
PRT Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3,90
0,00
2019-05-25
Ultimate Games SA
ULG Rozpoczęcie sprzedaży gry Professional Fishing Mobile (Android)
19,50
0,00
2019-05-25
AUXILIA
AUX Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z PHI Wierzytelności S.A.
2,67
0,00
2019-05-24
Voxel SA
VOX QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,00
0,00
2019-05-24
MFOOD
MFD Istotna informacja
1,50
0,00
2019-05-24
PEKAO
PEO Powołanie Wiceprezes Zarządu oraz Członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
103,90
0,00
2019-05-24
FASTFIN
FFI Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów planowanego porządku obrad
0,09
2019-05-24
FASTFIN
FFI Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Fast Finance S.A.
0,09
2019-05-24
FASTFIN
FFI Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
0,09
2019-05-24
ELZAB
ELZ Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB S.A. za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego
4,00
0,00
2019-05-24
PZU
PZU Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
40,07
0,00
2019-05-24
PZU
PZU Powołanie członków Rady Nadzorczej PZU SA
40,07
0,00
2019-05-24
PZU
PZU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 roku
40,07
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 21907
  • Następna strona