Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-03-21 15:27 CASPAR CSR Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2018-03-21 15:27 POLIMEXMS PXM Zawarcie umowy podwykonawczej pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta
2018-03-21 15:03 REDWOOD RWD Aktualizacja informacji dotyczącej sprzedaży udziałów Jotes Business Park sp. z o.o.- wycofanie oferty 0,40
2018-03-21 15:02 PROCHEM PRM Nabycie przez Prochem S.A. akcji własnych w celu umorzenia 21,20 -5,66
2018-03-21 14:54 CIGAMES CIG Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji CI Games S.A. otrzymane od TFI PZU S.A. 0,97 +1,03
2018-03-21 14:38 PKOBP PKO Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2017 rok 41,38 +1,57
2018-03-21 14:30 ELBUDOWA ELB Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 86,60 +0,23
2018-03-21 14:28 ABMSOLID ABM Zatwierdzenie listy wierzytelności. 10,70 -0,47
2018-03-21 14:20 UNIMA U2K Podpisanie znaczącej umowy 2,77 -3,25
2018-03-21 14:19 ORZBIALY OBL Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2017 11,80 +0,42
2018-03-21 14:09 SEKO SEK Uzupełnienie raportu rocznego za 2017 r. 10,60 -1,89
2018-03-21 14:06 POLMED POM odwołanie Wiceprzewodniczącego RN 2,56 -0,78
2018-03-21 13:56 ZUE ZUE Zawarcie umowy z podwykonawcą. 6,22
2018-03-21 13:47 KLEBAINV KIN NWZ - projekty uchwał: zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-03-21 13:45 WIELTON WLT aneks do umowy ze Scania Peter LLC 13,80 -0,14
2018-03-21 13:28 CAPITAL CPA Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta 4,04
2018-03-21 13:23 FERRO FRO Zmiana stanu posiadania akcji Spółki 14,50 -1,72
2018-03-21 13:06 DOMDEV DOM zbycie akcji przez podmiot powiązany 87,00 -2,07
2018-03-21 13:04 MCI MCI wykup obligacji serii G1 9,10 -2,86
2018-03-21 12:55 IMS IMS zakup akcji własnych 3,82
2018-03-21 12:38 BIOMASS BEP złożenie odwołania do NCBR
2018-03-21 12:20 ENAP ENP skup akcji własnych 1,29
2018-03-21 11:59 PHOTON PEN Insider Trading Notification.
2018-03-21 11:26 STALPROFI STF rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy - 0,18 PLN 14,40
2018-03-21 10:56 EKOPOL EGH Technologia ?Innowacyjne Przedsiębiorstwo? dla Kia Motors Polska
2018-03-21 10:09 PRAGMAINK PRI Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii O 15,45
2018-03-21 10:03 PRAGMAFA PRF Zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii O. 19,60 -0,77
2018-03-21 09:56 ASBIS ASB Informacja o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach 3,41 +2,64
2018-03-21 09:30 BUWOG BWO BUWOG AG: Change in stake of voting rights of BlackRock, Inc. 122,30
2018-03-21 09:22 GINOROSSI GRI Zawarcie aneksów do umów kredytu z bankiem PKO BP S.A. 1,10 +1,82
2018-03-21 09:22 ABMSOLID ABM Spłata należności wobec Banku PKO BP S.A. 10,70 -0,47
2018-03-21 09:19 ARTERIA ARR Zawiadomienie złożone w trybie art.19 ust.1 Ropozrządzenia MAR o transakcji nabycia akcji Arteria S.A. przez osobę powiązaną. 6,64 +5,42
2018-03-21 08:53 UNICREDIT UCG 2017 integrated report - consolidated non-financial statement 72,57
2018-03-21 08:48 MEDAPP MDA list intencyjny z MoFeMa sp. z o.o.
2018-03-21 08:44 UNICREDIT UCG SA-RS 2017 - wersja angielska 72,57
2018-03-21 08:30 HYDROTOR HDR nabycie akcji przez osobę powiązaną 40,20 +2,99
2018-03-21 08:30 UNICREDIT UCG NWZ - projekty uchwał: zmiany w statucie, ZWZ - projekty uchwał: podział zysku, zmiany w RN 72,57
2018-03-21 08:26 PRAIRIE PDZ nabycie akcji przez Lansdowne Partners 2,23 -0,45
2018-03-21 08:14 AINTEL ARN Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej
2018-03-21 07:52 KPPD KPD SA-R /2017: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics