Trwa ładowanie...
bEJpdkcB
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-10-19
BRASTER
BRA Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
1,02
0,00
2021-10-18
CLOUD
CLD Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień 2021 roku
24,40
0,00
2021-10-18
HOTBLOK
CAI Informacja poufna: Połączenie Spółek Zależnych do Emitenta
45,00
0,00
2021-10-18
CELTIC
CPD Powołanie członków Rady Nadzorczej CPD S.A.
7,25
0,00
2021-10-18
CAMBRIDGE
CAM Otrzymanie zawiadomienia na podstawie ustawy o ofercie publicznej
0,78
-20,00
2021-10-18
CELTIC
CPD Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
7,25
0,00
2021-10-18
TAURONPE
TPE Potwierdzenie ratingów przez agencję ratingową Fitch
3,75
-0,11
2021-10-18
CELTIC
CPD Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.
7,25
0,00
2021-10-18
VIGOSYS
VGO UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĘTE W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
720,00
+3,89
2021-10-18
VIGOSYS
VGO PRZYJĘCIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO, WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
720,00
+3,89
2021-10-18
VIGOSYS
VGO WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
720,00
+3,89
2021-10-18
INDOS
INS Prokurator Generalny kieruje skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie z powództwa Indos SA
3,56
2021-10-18
KREDYTIN
KRI Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
16,80
0,00
2021-10-18
MASTERPHA
MPH Nabycie akcji własnych przez Emitenta
4,20
+2,38
2021-10-18
NETIA
NET Wyrok w sprawie powództwa o ustalenie nieistnienia lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 8 czerwca 2020 roku
6,94
2021-10-18
LARQ
LRQ Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 18 października 2021 r.
1,86
-1,61
2021-10-18
KETY
KTY Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2021 r.
635,00
-0,94
2021-10-18
BNPPPL
BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
91,60
+5,46
2021-10-18
LARQ
LRQ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18 października 2021 r.
1,86
-1,61
2021-10-18
PEKABEX
PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
21,10
+0,47
  • Poprzednia strona
  • z 24770
  • Następna strona
bEJpdkdj