Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-07-26 12:25 MENNICA MNC Rozwiązanie i otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego, w którym Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych. 19,30
2017-07-26 12:02 ZREMB ZRE Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017r 0,40
2017-07-26 11:59 ZREMB ZRE Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017 roku. 0,40
2017-07-26 11:39 KRUK KRU Zmiana daty publikacji raportu półrocznego 332,40 +1,62
2017-07-26 11:37 DOMDEV DOM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR 74,50
2017-07-26 11:29 DOMDEV DOM Zmiana dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów 74,50
2017-07-26 10:57 EUCO EUC nabycie udziałów EuCO Poręczenia SA 29,80 +3,62
2017-07-26 10:14 NETMEDIA NEM Informacja o decyzji UOKiK w związku z zawarciem warunkowej umowy nabycia spółki
2017-07-26 09:52 VOTUM VOT Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR 10,10 -0,89
2017-07-26 09:47 CELTIC CPD Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej 5,60
2017-07-26 09:35 KGHM KGH Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki 121,95 +1,52
2017-07-26 08:36 IMPERA IMP ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych 1,90 +0,53
2017-07-26 08:16 BUDIMEX BDX Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2017 roku 232,00 -0,75
2017-07-26 08:02 REINHOLD RHD IMPLEMENTATION OF BUSINESS STRATEGY 0,34
2017-07-26 08:01 PROVIDENT IPF Half-year report 8,50
2017-07-25 21:44 FAMUR FMF Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR 5,82 +0,34
2017-07-25 21:37 COMPERIA CPL Udzielenie pożyczki spółce zależnej 5,00
2017-07-25 21:33 FAMUR FMF Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FAMAGO sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu. 5,82 +0,34
2017-07-25 21:17 FAMUR FMF Korekta raportu nr 52/2017 - Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ Equity I zp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 5,82 +0,34
2017-07-25 20:40 SELVITA SLV Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 i 2018 54,20 +0,55
2017-07-25 20:17 POLIMEXMS PXM Zawarcie umów wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i umów zastawów rejestrowych 6,11 +4,58
2017-07-25 20:07 CUBEITG CTG Zawarcie umowy zbycia nieruchomości przez jednostkę zależną ? Data Techno Park sp. z o. o. 1,99 +6,53
2017-07-25 20:04 POLIMEXMS PXM Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki 6,11 +4,58
2017-07-25 19:50 POLIMEXMS PXM Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu 6,11 +4,58
2017-07-25 19:39 ALUMETAL AML Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji 46,63 +1,44
2017-07-25 19:14 CORMAY CRM Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L 2,91 +4,81
2017-07-25 19:08 BIOMEDLUB BML Wybór biegłego rewidenta 1,19
2017-07-25 18:58 06MAGNA 06N Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze 0,29
2017-07-25 18:53 MARVIPOL MVP Zgromadzenie Obligatariuszy. 12,66 -0,39
2017-07-25 18:46 MCLOGIC MCL Ujawnienie stanu posiadania 100% akcji emitenta 58,51
2017-07-25 18:35 BIOMAXIMA BMX Informacja o realizacji umowy o współpracy z Pure Biologics 5,72
2017-07-25 18:01 DEKPOL DEK Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 23,10 -0,43
2017-07-25 18:01 COMP CMP Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji 58,00 +0,67
2017-07-25 17:45 ABCDATA ABC Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej 1,81 -0,55
2017-07-25 17:44 S4E S4E Ustanowienie poręczenia do umowy kredytowej z Alior Bankiem. 10,50
2017-07-25 17:43 JSW JSW Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w II kwartale 2017 r. 84,00 -1,50
2017-07-25 17:40 MEDCAMP MDP Uzyskanie dofinansowania ze środków UE przez spółkę MEDCAMP S.A. 1,48
2017-07-25 17:32 IMPERA IMP Tryb i warunki nabycia akcji własnych w ramach pierwszej transzy 1,90 +0,53
2017-07-25 17:21 IMPERA IMP Ogólne zasady i warunki nabywania akcji własnych Impera Capital S.A. 1,90 +0,53
2017-07-25 17:18 WARIMPEX WXF Information 5,45 +0,55
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics