Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-03-25
Ultimate Games SA
ULG Ustalenie daty premiery gry Godly Corp na Nintendo Switch
21,35
0,00
2019-03-24
CIGAMES
CIG Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
1,11
2019-03-23
FLUID
FLD Wyrok w sprawie w sprawie ze skargi Emitenta na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju - Informacja poufna
0,52
2019-03-22
ORGANIC
ORG Otrzymanie pożyczki od głównego akcjonariusza.
3,10
0,00
2019-03-22
KBDOM
KBD Powołanie osoby zarządzającej
0,40
2019-03-22
BITEVIL
BIT Podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu umowy licencyjnej na korzystanie z silnika Snipay
1,00
0,00
2019-03-22
EUCO
EUC Zejście poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
4,42
0,00
2019-03-22
JRHOLDING
JRH Skup akcji własnych
0,58
2019-03-22
Hollywood SA
HLD Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz opinie Zarządu Spółki dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad
0,87
0,00
2019-03-22
SAPLING
SAP Postanowienie ws ustanowienia kuratora
0,01
2019-03-22
COGNOR
COG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
1,86
0,00
2019-03-22
FTI Profit SA
FTI Informacja o realizacji skupu akcji własnych
0,19
+0,11
2019-03-22
KRVITAMIN
KVT Informacja nt. rozszerzenia współpracy z kontrahentem z rynku niemieckiego w zakresie produkcji napojów
5,28
+6,82
2019-03-22
HANDLOWY
BHW RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
68,80
-0,73
2019-03-22
HANDLOWY
BHW R /: formularz raportu rocznego
68,80
-0,73
2019-03-22
URSUS
URS Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
1,70
+0,59
2019-03-22
PMPG
PGM Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2018
1,89
+2,12
2019-03-22
EKOEXPORT
EEX Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
7,69
+1,95
2019-03-22
PMPG
PGM Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 roku
1,89
+2,12
2019-03-22
PMPG
PGM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 18 kwietnia 2019 roku
1,89
+2,12
  • Poprzednia strona
  • z 21659
  • Następna strona