Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 10/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny 121,51 +0,80% - PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji 145,74 +0,53% TAK PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 110,96 +3,65% - PLN
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity 62,35 -26,23% TAK PLN
JPMorgan Funds ASEAN Equity D Acc PLN (PLN) 490,89 -8,87% - PLN
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) 570,63 +0,41% - PLN
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) 504,13 -1,09% - PLN
JPMorgan Funds Global Healthcare C Acc PLN (H) (PLN) 368,93 +11,23% - PLN
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) 400,81 -5,37% - PLN
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc PLN (H) (PLN) 472,82 +2,69% - PLN
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc PLN (H) (PLN) 424,73 +1,22% - PLN
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) 605,89 +9,67% - PLN
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) 564,11 +6,60% - PLN
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) 507,89 +4,62% - PLN
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) 482,63 +5,97% - PLN
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) 426,73 +4,96% - PLN
JPMorgan Investment Funds Global Income C Acc PLN (H) (PLN) 520,39 +6,53% - PLN
KBC Global Partners Strategy 90 April 97,30 +0,84% - PLN
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień 97,51 +3,52% - PLN
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) 1154,28 0,00% - PLN
KBC Point Capped 5 101,19 +3,56% - PLN
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 121,06 +16,82% - PLN
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 41,91 -53,58% - PLN
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 53,33 +19,55% - PLN
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 114,76 -74,92% - PLN
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF WIG20 261,81 -6,54% - PLN
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Innowacji PL 122,79 +26,60% - PLN
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset 102,08 +10,94% - PLN
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji 118,16 +0,34% - PLN
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 112,39 +2,46% - PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji 15,31 +21,80% TAK PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji 20,79 +39,81% TAK PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej 11,96 +41,87% TAK PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek 11,39 +33,69% TAK PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji 10,24 +27,84% TAK PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny 17,99 +2,22% - PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych 22,78 +0,62% TAK PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu 18,89 +10,86% TAK PLN
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia 10,28 +6,86% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej 7,71 +12,39% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich 12,82 +22,56% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich 16,77 +24,59% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich 14,75 +11,49% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek 13,91 +36,64% TAK PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa 9,12 +40,31% TAK PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich 8,35 +38,47% TAK PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych 10,14 +23,66% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących 10,27 +15,78% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus 15,94 +2,18% - PLN
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus 17,85 +0,06% TAK PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... +10 22
mies.