Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 6/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu 968,60 0,00% - PLN
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych 10,38 -5,98% - PLN
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny 12,82 +25,56% - PLN
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony 7,48 -2,22% - PLN
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1736,19 +3,97% - PLN
Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1099,23 -1,23% - PLN
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1048,72 +2,64% - PLN
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 227430,00 +8,81% - PLN
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 1470,67 +7,46% - PLN
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 336735,00 +8,15% - PLN
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 12,49 +16,51% - PLN
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1135,45 +9,68% - PLN
Eques Michael Str?m Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 207233,00 0,00% - PLN
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 14,84 -11,93% TAK PLN
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji 11,92 -3,72% TAK PLN
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji 12,88 -1,15% TAK PLN
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 11,99 -0,25% - PLN
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1593,08 +33,62% - PLN
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1579,53 +21,97% - PLN
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji 418,63 +25,79% - PLN
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny 283,20 +0,35% - PLN
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek 184,86 +31,34% - PLN
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji 311,35 -0,21% - PLN
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny 112,41 +8,10% - PLN
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg 265,91 +26,89% - PLN
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich 115,91 +9,43% - PLN
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych 140,06 +26,09% - PLN
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych 114,37 +17,05% - PLN
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych 113,75 +2,07% - PLN
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold 72,69 -14,49% - PLN
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych 105,12 +0,82% - PLN
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich 172,85 +47,71% - PLN
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych 180,71 +40,37% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2025 52,65 +4,42% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2030 56,98 +13,55% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2035 60,53 +23,10% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2040 61,08 +24,30% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2045 60,61 +27,01% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2050 60,13 +26,27% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2055 59,28 +25,12% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2060 64,75 +29,53% - PLN
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2065 56,26 0,00% - PLN
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty 320,01 +6,43% - PLN
Evolution Value Funds Evolution Classic Fund 87,09 -15,75% - PLN
Evolution Value Funds Evolution Dynamic Fund 81,07 -20,75% - PLN
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) 16,12 -2,72% - PLN
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc PLN (H) (PLN) 18,57 +8,72% - PLN
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) 18,31 +39,03% - PLN
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc PLN (H) (PLN) 20,99 +13,58% - PLN
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) 14,07 +9,58% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... +10 22
mies.