Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 15/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 12,22 +16,83% - PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 12,57 +20,98% - PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 12,89 +24,18% - PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 13,18 +26,61% - PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 13,02 +26,65% - PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 13,08 +26,87% - PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 12,77 +26,94% - PLN
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2065 10,20 0,00% - PLN
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas 14,03 +8,42% TAK PLN
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej 24,34 +14,33% TAK PLN
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 14,31 +24,22% TAK PLN
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 13,42 +9,73% TAK PLN
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 14,04 +0,72% TAK PLN
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 13,18 -1,49% TAK PLN
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich 183,02 +36,28% TAK PLN
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich 63,38 +31,90% TAK PLN
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus 85,88 +10,22% TAK PLN
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus 48,36 +7,40% TAK PLN
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 71,87 +22,75% TAK PLN
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 115,38 +7,86% - PLN
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 124,24 +13,21% - PLN
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 129,58 +16,59% - PLN
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 134,84 +19,42% - PLN
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 138,30 +21,96% - PLN
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 138,59 +22,16% - PLN
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 138,55 +23,77% - PLN
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 103,50 0,00% - PLN
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej 6,97 +34,82% - PLN
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1150,47 +11,06% - PLN
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące 9,81 +2,19% TAK PLN
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego 11,32 +0,53% - PLN
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej 9,96 +2,05% - PLN
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 11,38 -0,09% - PLN
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 11,45 -1,29% - PLN
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO 10,34 -3,81% - PLN
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 97,36 +0,51% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2025 10,90 +7,39% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 11,36 +13,37% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 11,81 +20,14% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 11,84 +20,33% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 12,25 +26,42% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 12,27 +26,36% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055 12,15 +26,17% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060 12,13 +25,70% - PLN
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2065 9,97 0,00% - PLN
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 11,11 +2,97% - PLN
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 112,33 +9,24% - PLN
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 11,72 -0,68% - PLN
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 91,77 +0,48% - PLN
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) 112,01 +1020,10% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22
mies.