Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 19/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa 1186,82 +9,90% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny 1034,36 +1,36% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1124,04 +0,40% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1432,92 +3,97% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1522,90 +0,69% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny 1134,58 +23,86% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1871,03 +22,44% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna 1047,32 +26,26% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna 1037,82 +16,52% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna 1005,84 +2,02% - PLN
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna 1031,37 +10,10% - PLN
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) 638,46 +6,10% - PLN
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) 149,35 +27,74% - PLN
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) 499,97 +39,38% - PLN
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) 672,53 +14,14% - PLN
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) 78,19 +16,96% - PLN
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) 1096,81 +22,12% - PLN
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) 115,51 -0,44% - PLN
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Acc PLN (H) (PLN) 423,48 +6,87% - PLN
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) 686,69 +12,09% - PLN
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) 17,96 +22,43% - PLN
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) 84,24 +24,58% - PLN
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) 143,30 +28,07% - PLN
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) 354,62 +4,57% - PLN
Schroder International Selection Indian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) 1069,52 +43,93% - PLN
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji 136,42 -11,74% TAK PLN
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 75,64 -22,45% TAK PLN
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 w likwidacji 86,29 0,00% TAK PLN
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji 166,68 -2,53% TAK PLN
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji 170,20 -1,98% TAK PLN
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji 117,35 -11,06% TAK PLN
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji 117,24 0,00% TAK PLN
Sezam Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 11106,10 +2,46% - PLN
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 40474700,00 +226,08% - PLN
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 484,78 -0,60% - PLN
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) 1496,26 0,00% - PLN
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1298,94 +3,23% - PLN
Sezam XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) 343,53 0,00% - PLN
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 11062,30 -0,18% - PLN
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 212,78 +22,63% - PLN
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 213,53 +8,42% - PLN
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9605,34 -3,95% - PLN
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 15050,10 +5,51% - PLN
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 11263,30 +4,49% - PLN
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 103,74 +2,03% - PLN
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 10869,40 +3,21% - PLN
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities 177,18 +23,93% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Europe Strategic Dividend (w likwidacji) 121,72 +11,15% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities 113,87 +1,62% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Healthcare (w likwidacji) 116,54 +13,35% TAK PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
mies.