Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 21/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji 626,13 -6,03% - PLN
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund 476,89 -18,64% - PLN
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture 693,22 -5,50% - PLN
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green 937,08 +2,82% - PLN
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red 413,08 -13,90% - PLN
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus 1756,14 +2,01% - PLN
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 63,61 -18,32% - PLN
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 118,88 -4,29% - PLN
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 162,96 -8,75% - PLN
Trigon Profit V Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 213,18 0,00% - PLN
Trigon Profit VII NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 202,03 0,00% - PLN
Trigon Profit XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 113,43 0,00% - PLN
Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1426,60 0,00% - PLN
Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1589,39 0,00% - PLN
Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1451,78 0,00% - PLN
Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1436,22 0,00% - PLN
Trigon Profit XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 101,46 0,00% - PLN
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 108,01 0,00% - PLN
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 106,76 0,00% - PLN
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 104,13 0,00% - PLN
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 105,66 0,00% - PLN
Trigon Profit XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 99,95 0,00% - PLN
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 100,27 -3,56% - PLN
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1111,88 +3,83% - PLN
UniBessa 99,13 -1,26% - PLN
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny 94,33 +2,76% - PLN
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) 100,06 +0,82% - PLN
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny 109,81 +8,44% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2025 120,22 +10,91% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2030 131,19 +18,66% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2035 138,56 +23,68% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2040 143,22 +26,58% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2045 149,19 +30,27% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2050 149,00 +30,50% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2055 150,90 +31,02% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2060 154,63 +33,02% - PLN
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2065 108,45 0,00% - PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji 142,13 +32,91% TAK PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek 177,05 +42,75% TAK PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 111,27 +10,29% TAK PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji 151,37 +19,81% TAK PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji 147,01 -0,76% TAK PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 135,01 -0,04% TAK PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania 129,07 +0,02% - PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity 301,01 +27,65% TAK PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich 171,98 +39,89% TAK PLN
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu 117,03 +15,57% TAK PLN
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Amerykańskich 168,44 +31,21% - PLN
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Akcji Europejskich ESG 124,44 +23,15% - PLN
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych 109,86 +0,03% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
mies.