Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 20/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond 128,92 +5,59% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income 109,13 -6,21% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) 109,28 +12,65% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji 117,09 -6,79% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja 347,79 +28,55% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar 218,35 +3,38% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek 196,17 +30,86% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral 134,12 -3,20% - PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities 181,91 +1,25% - PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja 339,90 -1,60% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych 136,92 +5,44% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych 46,10 +31,75% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących 8,16 -3,77% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych 283,81 +37,47% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value 145,00 +27,72% - PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga 306,27 +4,97% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny 38,57 -1,98% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny 362,41 -0,26% - PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus 114,75 -0,44% TAK PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu 145,93 +2,75% - PLN
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Top Brands 304,62 +30,92% TAK PLN
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) 10625,00 +2,81% - PLN
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 10529,90 +15,18% - PLN
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych 119,18 +10,92% - PLN
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych 123,74 +17,38% - PLN
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1000,00 0,00% - PLN
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 100,00 0,00% - PLN
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 14780,90 +5,96% - PLN
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 13147,00 +5,00% - PLN
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) 10355,00 0,00% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2025 11,94 +11,38% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2030 13,09 +19,54% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2035 14,32 +27,63% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2040 14,36 +27,30% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2045 15,09 +31,91% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050 15,38 +33,74% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2055 15,26 +31,89% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2060 15,38 +31,23% - PLN
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2065 10,00 0,00% - PLN
Skarbiec Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) 931,73 -2,81% - PLN
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji 99,83 +22,72% - PLN
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 122,02 -0,50% - PLN
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 99,94 -6,27% - PLN
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 107,76 -10,35% - PLN
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji 274,59 +17,10% TAK PLN
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny 112,80 +19,30% - PLN
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny 97,29 -20,29% - PLN
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny 115,81 +1,02% - PLN
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja 123,17 +1,82% - PLN
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 81,58 -7,08% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
mies.