Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych w Money.pl - strona 16/22
Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne
Nazwa Wartość jednostki uczest. [PLN] *) Stopa zwrotu w okresie 12 miesięcy [%] *) Prowizja zakupu Waluta rozlicz.
PKO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 11,68 +8,35% - PLN
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 11,84 +0,51% TAK PLN
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9,90 -0,80% - PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny 143,29 +24,68% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa 128,43 +36,37% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus 99,30 +28,66% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 107,66 +14,58% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego 172,20 +29,47% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego 110,73 +19,82% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego 107,65 +28,19% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota 170,96 -27,21% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny 291,74 +45,43% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 122,93 +29,52% - PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny 119,74 +32,40% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny 152,04 +19,88% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych 224,22 -0,10% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny 103,64 +0,78% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego 98,58 -2,55% - PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 177,19 +0,25% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD 113,93 +2,98% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 316,89 +32,38% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego 129,45 +26,37% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych 2204,72 +0,66% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego 1460,21 +1,52% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu 171,90 +9,51% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji 102,44 +13,08% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny 195,31 +19,83% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny 400,62 +23,83% TAK PLN
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony 149,58 +15,43% TAK PLN
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy 10,62 +0,95% TAK PLN
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy 10,21 +16,42% TAK PLN
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy 10,46 +7,50% TAK PLN
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy 10,46 +3,98% TAK PLN
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 111,28 +4,67% - PLN
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 12,44 -0,16% TAK PLN
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 13,40 +3,16% TAK PLN
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 13,53 +10,81% TAK PLN
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 15,28 +16,64% TAK PLN
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 15,53 +24,54% TAK PLN
Pocztylion PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny 10,90 0,00% - PLN
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2025 59,57 +7,18% - PLN
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2030 63,92 +12,89% - PLN
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2035 69,06 +19,01% - PLN
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2040 69,28 +19,24% - PLN
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2045 74,72 +24,80% - PLN
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2050 74,25 +24,52% - PLN
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2055 73,74 +24,60% - PLN
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2060 71,64 +24,94% - PLN
PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny 10,84 +4,63% - PLN
Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy Świat 26,89 +10,02% - PLN
*) Wartość funduszy notowanych w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
1 -10 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22
mies.