Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2017-07-26 156,74 156,23 +0,33% +21,25% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2017-07-26 1454,52 1466,60 -0,82% +27,43% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2017-07-26 91,17 91,01 +0,18% +18,13% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2017-07-26 114,57 114,14 +0,38% +18,31% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2017-07-26 155,88 154,97 +0,59% +20,17% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2017-07-26 121,79 121,41 +0,31% +10,27% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 148,13 147,65 +0,33% +22,71% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2017-07-26 103,32 102,70 +0,60% +21,84% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2017-07-26 96,26 95,40 +0,90% -2,14% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2017-07-26 107,11 106,55 +0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining PLN 2017-07-26 104,66 101,48 +3,13% +4,52% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2017-07-26 112,49 112,34 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-07-26 109,97 110,23 -0,24% +13,32% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2017-07-26 114,25 113,73 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2017-07-26 110,80 110,27 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 2017-07-26 115,39 115,23 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return PLN 2017-07-26 100,88 100,68 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 185,57 184,33 +0,67% +27,69% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2017-07-26 89,95 90,30 -0,39% -20,11% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2017-07-03 142,11 142,26 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych PLN 2017-07-17 113,32 111,82 +1,34% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 133,76 133,22 +0,41% +23,14% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2017-07-26 111,94 111,25 +0,62% +29,14% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2017-07-26 105,09 105,09 0,00% +1,45% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-07-26 37,67 37,47 +0,53% +26,92% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-07-26 45,51 45,37 +0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich PLN 2017-07-26 43,49 43,44 +0,12% +16,56% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2017-07-26 61,84 61,78 +0,10% +1,43% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2017-07-26 1271,00 1264,85 +0,49% 0,00% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2017-07-26 1485,93 1479,66 +0,42% +24,31% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-07-26 1280,18 1275,06 +0,40% +29,31% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-26 1050,49 1049,07 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej PLN 2017-07-26 93,14 92,85 +0,31% +7,74% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-07-26 119,20 119,01 +0,16% +4,51% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2017-07-26 181,13 180,71 +0,23% +14,77% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2017-07-26 161,88 161,83 +0,03% +13,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2017-07-26 179,07 178,83 +0,13% +11,52% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2017-07-26 514,59 511,82 +0,54% +24,36% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2017-07-26 2651,96 2635,87 +0,61% +32,84% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-26 150,18 149,50 +0,45% +22,27% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 123,87 123,23 +0,52% +29,34% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 138,66 138,32 +0,25% +30,95% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-26 107,13 106,71 +0,39% +16,28% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2017-07-26 131,26 130,73 +0,41% +30,30% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2017-07-26 126,13 125,49 +0,51% +28,93% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2017-07-26 118,20 118,00 +0,17% +13,05% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2017-07-26 158,53 157,76 +0,49% +29,33% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 320,54 320,36 +0,06% +19,05% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Globalny PLN 2017-07-26 192,56 192,22 +0,18% +8,91% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Dywidendowy PLN 2017-07-26 125,24 124,85 +0,31% +13,29% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2017-07-26 59,16 59,17 -0,02% +18,68% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących A PLN 2017-07-26 60,17 59,95 +0,37% +9,12% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Akcji A PLN 2017-07-26 119,77 119,84 -0,06% +23,33% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 111,94 111,28 +0,59% +23,83% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2017-07-26 173,71 172,86 +0,49% +37,70% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2017-07-26 140,91 140,08 +0,59% +10,34% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2017-07-26 105,77 105,37 +0,38% +11,94% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 131,06 131,54 -0,36% +7,15% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2017-07-26 183,40 183,36 +0,02% +6,02% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2017-07-26 99,22 98,94 +0,28% +29,13% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2017-07-26 133,98 133,55 +0,32% +34,44% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2017-07-26 15,26 15,21 +0,33% +21,30% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 16,80 16,70 +0,60% +26,03% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1467,02 1466,24 +0,05% +9,82% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji PLN 2017-07-26 400,25 398,01 +0,56% +22,33% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens CEE Select PLN 2017-07-26 120,06 119,90 +0,13% +20,36% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-26 103,52 103,17 +0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów PLN 2017-07-26 103,73 102,44 +1,26% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych PLN 2017-07-26 105,90 105,73 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2017-07-27 118,36 117,45 +0,77% +29,97% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2017-07-27 108,93 108,31 +0,57% +21,05% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2017-07-27 116,69 116,65 +0,03% +13,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2017-07-26 295,17 294,23 +0,32% +32,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-26 420,78 418,80 +0,47% +31,58% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 54,37 54,22 +0,28% +18,09% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2017-07-26 292,18 292,10 +0,03% +22,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2017-07-26 121,20 120,80 +0,33% +28,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-07-26 84,63 84,48 +0,18% +4,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2017-07-26 148,42 147,98 +0,30% -5,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2017-07-26 76,58 76,11 +0,62% +12,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2017-07-26 229,99 228,95 +0,45% +11,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2017-07-26 219,31 219,86 -0,25% +18,89% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2017-07-26 107,25 107,20 +0,05% +33,21% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2017-07-26 128,50 127,68 +0,64% +4,61% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2017-07-26 76,27 75,67 +0,79% -9,05% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2017-07-26 181,66 181,30 +0,20% +13,23% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-26 196,40 195,68 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 149,56 148,63 +0,63% +23,50% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2017-07-26 136,66 136,68 -0,01% +36,70% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2017-07-26 135,63 134,70 +0,69% +34,54% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 163,96 162,98 +0,60% +12,43% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2017-07-26 83,34 83,83 -0,58% -28,18% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 97,17 96,79 +0,39% +21,97% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2017-07-26 99,60 99,03 +0,58% +25,71% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2017-07-26 137,69 137,25 +0,32% +5,75% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2017-07-26 109,76 109,43 +0,30% +29,14% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2017-07-26 84,88 84,38 +0,59% +21,59% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 17,72 17,63 +0,51% +28,13% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2017-07-26 10,89 10,89 0,00% +32,16% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-07-26 9,07 9,00 +0,78% +17,18% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2017-07-26 12,86 12,89 -0,23% +7,80% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2017-07-26 12,80 12,80 0,00% +14,39% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2017-07-26 9,81 9,80 +0,10% +25,61% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-07-26 6,88 6,84 +0,58% +26,70% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2017-07-26 7,97 7,96 +0,13% +9,33% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-07-26 9,16 9,15 +0,11% +11,57% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 228,51 227,24 +0,56% +21,76% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2017-07-26 107,04 106,70 +0,32% +14,87% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2017-07-26 156,09 155,65 +0,28% +12,76% - - - - kup on-line
MM Prime Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-21 1294,06 1304,36 -0,79% +31,89% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 347,66 345,83 +0,53% +30,64% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2017-07-26 185,74 184,84 +0,49% +25,58% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2017-07-26 230,07 229,36 +0,31% +26,91% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2017-07-26 432,09 429,82 +0,53% +32,50% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2017-07-26 66,71 67,01 -0,45% +11,41% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-07-26 160,21 160,04 +0,11% +4,49% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2017-07-26 167,01 166,43 +0,35% +16,90% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2017-07-26 218,95 218,48 +0,22% +9,75% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2017-07-26 189,25 188,82 +0,23% +24,19% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2017-07-26 127,57 127,96 -0,30% +16,13% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2017-07-26 115,27 114,93 +0,30% +15,69% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2017-07-26 192,51 193,67 -0,60% +10,61% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-17 93,32 93,42 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-26 144,93 143,74 +0,83% +27,64% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 115,02 114,42 +0,52% +27,11% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2017-07-26 53,24 52,90 +0,64% +11,68% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-27 100,20 100,12 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-27 209,93 210,73 -0,38% +45,99% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu PLN 2017-07-27 106,76 106,67 +0,08% +4,80% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-07-25 119,70 119,65 +0,04% +20,00% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-25 166,75 166,70 +0,03% +23,52% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2017-07-27 8,59 8,63 -0,46% +42,93% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2017-07-26 9,69 9,63 +0,62% +30,07% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2017-07-26 11,16 11,08 +0,72% +26,82% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-07-26 23,77 23,64 +0,55% +24,52% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2017-07-26 21,70 21,64 +0,28% +23,23% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2017-07-26 11,31 11,28 +0,27% +26,51% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2017-07-26 12,19 12,15 +0,33% +12,97% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2017-07-26 10,13 10,12 +0,10% +19,74% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-07-26 7,70 7,71 -0,13% +25,20% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-26 1104,09 1093,91 +0,93% +10,34% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny PLN 2017-07-26 10,29 10,29 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2017-07-26 109,47 109,24 +0,21% +2,96% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2017-07-26 50,88 50,52 +0,71% +9,14% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2017-07-26 116,15 115,88 +0,23% +11,85% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-07-26 116,54 116,00 +0,47% +18,53% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2017-07-26 95,99 95,64 +0,37% +24,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2017-07-26 105,60 105,73 -0,12% +6,23% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2017-07-26 103,12 102,86 +0,25% +13,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego PLN 2017-07-26 98,24 97,91 +0,34% +14,59% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2017-07-26 89,66 89,66 0,00% +13,06% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2017-07-26 187,57 187,49 +0,04% +20,70% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2017-07-25 98,98 98,33 +0,66% +15,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 268,15 267,36 +0,30% +22,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-07-26 98,95 98,82 +0,13% +13,31% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny PLN 2017-07-26 113,09 113,01 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2017-07-26 116,24 114,81 +1,25% +0,82% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2017-07-26 235,76 235,07 +0,29% +26,43% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2017-07-26 110,72 110,23 +0,44% +24,53% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 57,30 57,26 +0,07% +15,83% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2017-07-26 48,65 48,40 +0,52% +10,22% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2017-07-26 86,78 86,55 +0,27% +4,93% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia PLN 2017-07-26 44,25 44,04 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2017-07-26 199,24 199,28 -0,02% +8,45% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-07-26 107,99 107,87 +0,11% +11,02% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-07-26 134,29 133,85 +0,33% +25,27% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2017-07-26 198,09 197,78 +0,16% +20,30% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2017-07-26 83,17 82,38 +0,96% +65,78% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2017-07-26 77,40 76,78 +0,81% +15,51% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2017-07-26 68,18 68,54 -0,53% -27,96% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2017-07-26 113,11 112,85 +0,23% +21,21% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) EUR 2017-06-30 106,11 110,49 -3,96% 0,00% 450,03 467,28 -3,69% 0,00% kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging markets opportunities fund polska PLN 2017-07-26 130,35 129,94 +0,32% +19,25% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2017-07-26 117,70 117,22 +0,41% +15,85% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2017-07-26 115,12 115,32 -0,17% +9,23% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2017-07-26 121,52 122,13 -0,50% +6,27% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-26 169,24 168,52 +0,43% +26,18% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2017-07-26 337,03 335,59 +0,43% +34,20% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 177,67 175,58 +1,19% +28,68% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-26 95,69 95,40 +0,30% +32,31% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych PLN 2017-07-26 111,19 111,09 +0,09% +18,55% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących PLN 2017-07-26 8,20 8,19 +0,12% +5,81% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2017-07-26 95,94 94,78 +1,22% +34,41% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2017-07-26 162,64 160,65 +1,24% +30,18% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych PLN 2017-07-26 105,36 105,25 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych PLN 2017-07-26 107,48 107,28 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2017-07-26 118,22 117,40 +0,70% +21,58% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2017-07-26 103,10 102,49 +0,60% +6,54% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2017-07-26 827,74 822,69 +0,61% +3,66% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2017-07-27 113,06 112,64 +0,37% +20,86% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2017-07-27 134,28 134,21 +0,05% +16,54% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa PLN 2017-07-27 131,33 130,86 +0,36% +22,77% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja PLN 2017-07-27 73,38 72,73 +0,89% +13,87% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2017-07-27 115,54 115,62 -0,07% +26,93% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma PLN 2017-07-27 110,02 110,38 -0,33% +5,00% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Globalny Dywidendowy PLN 2017-07-27 106,76 106,62 +0,13% +1,27% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2017-07-27 113,45 113,70 -0,22% +8,08% - - - - kup on-line
UniKorona Akcje PLN 2017-07-27 235,17 235,27 -0,04% +28,41% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)