Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2019-10-11 123,57 121,88 +1,39% -1,28% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-09 1152,35 1153,94 -0,14% -9,28% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-09 820,53 823,98 -0,42% -7,09% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2019-10-10 61,18 61,19 -0,02% -4,59% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2019-10-10 83,13 83,11 +0,02% -11,26% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2019-10-10 119,19 118,50 +0,58% -4,22% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 112,91 112,85 +0,05% -11,23% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2019-10-10 87,18 87,49 -0,35% -4,89% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2019-09-19 94,08 94,42 -0,36% -2,20% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining PLN 2019-10-10 103,61 103,10 +0,49% -3,80% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2019-10-10 100,90 101,11 -0,21% +1,72% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-10 89,45 89,30 +0,17% -4,71% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced PLN 2019-10-10 111,57 109,96 +1,46% +2,74% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth PLN 2019-10-10 99,33 98,88 +0,46% -0,55% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2019-10-10 121,88 121,56 +0,26% -0,34% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2019-10-10 109,27 109,27 0,00% +2,96% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 2019-10-10 118,02 117,83 +0,16% -3,49% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych PLN 2019-10-10 115,78 115,75 +0,03% +0,85% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2019-09-30 103,49 103,96 -0,45% -10,51% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2019-10-10 90,93 90,43 +0,55% -1,14% - - - - kup on-line
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2019-10-11 105,43 105,88 -0,43% -5,67% - - - - kup on-line
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2019-10-11 114,53 113,64 +0,78% +5,31% - - - - kup on-line
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2019-10-11 133,45 132,63 +0,62% +0,20% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2019-10-10 115,81 115,26 +0,48% +2,18% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany PLN 2019-10-10 104,93 104,66 +0,26% +3,64% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2019-10-10 73,72 73,35 +0,50% -7,62% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji PLN 2019-10-10 116,03 115,51 +0,45% +0,14% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2019-10-10 133,49 134,23 -0,55% -0,28% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2019-10-10 142,73 142,95 -0,15% +2,83% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2019-10-10 439,17 441,32 -0,49% -0,63% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2019-10-10 2398,45 2409,60 -0,46% +0,13% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-10 125,05 125,47 -0,33% -3,34% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji PLN 2019-10-10 110,33 110,88 -0,50% +1,01% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 115,11 115,46 -0,30% -7,42% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-10 93,85 92,95 +0,97% +4,74% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2019-10-10 121,71 122,25 -0,44% +3,31% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-10 103,23 102,09 +1,12% -1,98% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek PLN 2019-10-10 97,44 97,23 +0,22% +1,51% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji PLN 2019-10-10 97,71 96,95 +0,78% +1,33% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A PLN 2019-10-10 107,60 107,97 -0,34% -3,25% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C PLN 2019-10-10 108,77 109,13 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2019-10-10 119,55 118,45 +0,93% +1,69% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 96,66 96,62 +0,04% +4,97% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2019-10-10 136,87 137,32 -0,33% -2,37% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-10 87,41 87,64 -0,26% -7,75% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji PLN 2019-10-10 746,42 747,13 -0,10% -8,30% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2019-10-11 205,80 200,28 +2,76% +12,88% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Best Brands PLN 2019-10-10 106,20 106,17 +0,03% +5,99% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Innowacji i Wzrostu PLN 2019-10-10 131,70 131,70 0,00% +1,55% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2019-10-10 86,21 86,48 -0,31% +2,90% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2019-10-10 126,09 126,44 -0,28% +0,06% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2019-10-10 11,76 11,75 +0,09% -12,24% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-25 1073,48 1054,58 +1,79% -3,71% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji PLN 2019-10-10 343,03 343,95 -0,27% -4,82% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 107,74 107,55 +0,18% +4,35% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich PLN 2019-10-10 113,11 112,68 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-10 103,97 103,29 +0,66% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-10 104,49 103,96 +0,51% +2,25% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów PLN 2019-10-10 81,01 79,92 +1,36% -27,55% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich PLN 2019-10-10 109,81 109,71 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych PLN 2019-10-10 108,19 107,74 +0,42% -12,24% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 80,09 80,13 -0,05% -4,48% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny PLN 2019-10-04 85,85 85,24 +0,72% -8,17% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy PLN 2019-10-11 127,61 126,19 +1,13% +3,72% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-11 92,13 91,83 +0,33% +0,57% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu PLN 2019-10-11 101,31 100,68 +0,63% +0,14% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa PLN 2019-10-11 122,20 120,62 +1,31% +4,26% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja PLN 2019-10-11 43,62 43,31 +0,72% +3,78% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje PLN 2019-10-11 202,42 200,93 +0,74% -1,46% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Biopharma PLN 2019-10-11 116,73 116,44 +0,25% -1,36% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Selektywny Globalny PLN 2019-10-11 121,78 121,15 +0,52% +3,80% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Daleki Wschód PLN 2019-10-11 112,35 112,71 -0,32% +7,66% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie PLN 2019-10-10 93,20 93,59 -0,42% -2,05% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych PLN 2019-10-10 102,30 101,71 +0,58% +3,90% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2019-10-10 288,60 287,74 +0,30% -2,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-10 458,22 459,98 -0,38% +3,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 53,61 53,50 +0,21% -2,37% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2019-10-10 279,55 279,10 +0,16% +4,65% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-10 129,26 129,07 +0,15% +3,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-10 82,25 82,29 -0,05% +3,96% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2019-10-10 189,84 189,06 +0,41% +19,96% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2019-10-10 84,70 84,62 +0,09% +9,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2019-10-10 231,13 231,15 -0,01% +7,92% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2019-10-10 204,91 205,96 -0,51% -4,31% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2019-10-10 138,21 138,15 +0,04% +9,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2019-10-10 159,62 160,22 -0,37% +15,97% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2019-10-10 90,91 91,66 -0,82% +18,17% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2019-10-10 108,32 110,79 -2,23% +10,31% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-10 142,11 142,43 -0,22% -10,74% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-09-19 134,65 134,49 +0,12% +1,30% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2019-10-10 141,93 142,28 -0,25% +4,72% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2019-10-10 132,59 132,13 +0,35% +0,79% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 2019-10-10 149,65 149,58 +0,05% +0,50% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2019-10-10 82,23 81,83 +0,49% -2,33% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji PLN 2019-10-10 10,28 10,23 +0,49% +4,15% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji PLN 2019-10-10 14,67 14,71 -0,27% +1,03% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2019-10-10 6,81 6,81 0,00% -6,97% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej PLN 2019-10-10 9,36 9,31 +0,54% +2,63% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2019-10-10 10,45 10,46 -0,10% +5,34% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-10 13,20 13,12 +0,61% -2,58% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2019-09-19 11,60 11,69 -0,77% -2,60% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2019-10-10 7,54 7,54 0,00% +0,94% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa PLN 2019-10-10 7,65 7,68 -0,39% +7,75% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich PLN 2019-10-10 5,25 5,26 -0,19% -5,75% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2019-10-10 8,33 8,28 +0,60% +1,34% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-09-19 9,13 9,14 -0,11% +5,31% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-10 184,33 185,27 -0,51% -3,55% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2019-10-10 82,56 82,77 -0,25% -2,86% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2019-10-10 156,61 155,82 +0,51% +0,86% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2019-10-10 368,13 369,69 -0,42% -4,55% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-10 292,61 294,77 -0,73% -2,58% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2019-10-10 137,65 138,33 -0,49% -0,15% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2019-10-10 179,25 179,74 -0,27% -4,75% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-10-10 157,79 157,96 -0,11% +1,12% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2019-10-10 170,06 168,58 +0,88% +3,03% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) PLN 2019-10-10 67,21 67,28 -0,10% +8,33% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2019-10-10 239,99 238,77 +0,51% +4,72% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2019-10-10 187,97 187,77 +0,11% -8,44% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2019-10-10 122,87 122,64 +0,19% +0,94% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2019-10-10 113,35 113,37 -0,02% +3,09% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2019-10-10 212,57 211,32 +0,59% +0,51% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-10 115,33 115,67 -0,29% -4,54% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 86,71 86,48 +0,27% -5,51% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2019-10-10 51,23 50,74 +0,97% +8,56% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-11 79,50 79,29 +0,26% -0,43% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-11 171,68 169,86 +1,07% -5,04% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu PLN 2019-10-11 67,95 68,38 -0,63% -25,31% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-10 98,24 98,55 -0,31% -5,25% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 127,78 127,47 +0,24% -6,24% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2019-10-11 6,42 6,32 +1,58% -8,42% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2019-10-10 8,63 8,61 +0,23% -4,32% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny PLN 2019-10-10 10,14 10,13 +0,10% -1,36% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2019-10-10 9,50 9,55 -0,52% -2,06% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2019-10-10 20,28 20,36 -0,39% -2,59% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2019-10-10 16,26 16,32 -0,37% -2,05% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2019-10-10 8,63 8,67 -0,46% -3,90% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy PLN 2019-10-10 10,00 9,95 +0,50% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2019-10-10 11,63 11,57 +0,52% -0,94% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2019-10-10 9,15 9,13 +0,22% -2,24% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-10 6,76 6,74 +0,30% +0,60% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny PLN 2019-10-10 10,76 10,72 +0,37% +1,51% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-10 121,18 120,79 +0,32% +3,21% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2019-10-10 48,77 48,41 +0,74% +0,91% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2019-10-10 121,20 120,36 +0,70% +6,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2019-10-10 106,71 107,55 -0,78% +4,95% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2019-10-10 84,98 85,23 -0,29% -4,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-10 90,43 89,63 +0,89% +4,54% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2019-10-10 121,42 120,56 +0,71% +6,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2019-10-10 90,81 90,41 +0,44% -5,63% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego PLN 2019-10-10 92,80 93,24 -0,47% -1,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2019-10-10 186,99 184,56 +1,32% -0,72% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2019-10-10 91,38 90,46 +1,02% +2,65% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 230,85 231,07 -0,10% -5,16% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2019-10-10 105,78 104,72 +1,01% +12,53% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny PLN 2019-10-10 119,02 118,44 +0,49% +1,30% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2019-10-10 130,63 128,75 +1,46% +10,49% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2019-10-10 271,81 269,85 +0,73% +2,20% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy PLN 2019-10-10 9,21 9,20 +0,11% -0,43% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2019-09-19 219,52 218,03 +0,68% +6,67% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-09-19 120,83 120,74 +0,07% +6,60% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2019-09-19 98,23 98,58 -0,36% -6,40% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2019-10-10 76,84 77,16 -0,41% -9,56% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 35,93 35,97 -0,11% -12,43% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych PLN 2019-10-10 45,98 45,97 +0,02% +0,20% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny PLN 2019-10-10 67,27 67,15 +0,18% -4,01% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2019-10-10 139,27 139,37 -0,07% -1,42% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth PLN 2019-10-10 99,10 98,05 +1,07% +4,91% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2019-10-10 64,51 65,30 -1,21% -5,47% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2019-10-10 68,16 67,73 +0,63% -1,43% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji PLN 2019-10-10 250,75 250,49 +0,10% -6,91% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2019-10-10 183,51 182,52 +0,54% -6,08% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 47,92 48,15 -0,48% -1,36% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-10 60,69 60,49 +0,33% +2,78% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy PLN 2019-10-10 94,77 94,57 +0,21% -5,32% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 46,31 46,34 -0,06% -3,64% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich PLN 2019-10-10 31,97 32,10 -0,40% -4,51% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2019-10-10 38,80 38,88 -0,21% +2,70% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich PLN 2019-10-10 29,05 29,55 -1,69% +17,61% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-10 967,22 959,56 +0,80% -0,96% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich PLN 2019-10-10 1248,31 1241,41 +0,56% +2,14% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich PLN 2019-10-10 1309,89 1312,35 -0,19% -2,72% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-10 860,95 859,70 +0,15% +0,46% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2019-10-10 1081,23 1086,11 -0,45% +3,80% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-10 1027,57 1024,99 +0,25% +2,16% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji PLN 2019-10-10 1042,75 1039,80 +0,28% +6,54% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna PLN 2019-10-10 850,61 852,72 -0,25% -3,34% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2019-10-10 90,46 90,40 +0,07% -9,54% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-10 154,33 153,88 +0,29% -3,98% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN 2019-10-10 139,48 139,84 -0,26% +8,58% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity PLN 2019-10-10 122,75 121,80 +0,78% -2,56% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2019-10-10 253,86 253,75 +0,04% -16,13% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 190,59 192,62 -1,05% -3,06% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2019-10-10 93,59 93,95 -0,38% +3,79% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych PLN 2019-10-10 122,54 121,44 +0,91% +1,53% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-10 124,63 125,62 -0,79% +13,47% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2019-10-10 189,80 188,55 +0,66% +6,41% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych PLN 2019-10-10 105,51 105,03 +0,46% +1,84% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych PLN 2019-10-10 101,74 101,02 +0,71% +0,53% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2019-09-19 82,45 82,92 -0,57% -5,74% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2019-10-10 635,92 638,59 -0,42% -9,48% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)