Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2019-04-18 133,20 133,76 -0,42% -4,93% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2019-04-17 1271,40 1283,49 -0,94% -3,43% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-17 904,85 917,65 -1,39% -8,76% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2019-04-18 69,40 69,62 -0,32% -12,96% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2019-04-18 96,68 96,85 -0,18% -6,56% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2019-04-19 126,72 126,72 0,00% -1,42% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-19 126,48 126,48 0,00% -8,05% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2019-04-19 96,24 96,24 0,00% -1,26% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2019-04-19 95,06 95,06 0,00% -4,69% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2019-04-19 111,75 111,75 0,00% +3,80% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining PLN 2019-04-19 119,78 119,78 0,00% +2,29% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2019-04-19 110,99 110,99 0,00% -5,61% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-19 98,49 98,49 0,00% -16,14% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced PLN 2019-04-19 122,93 122,93 0,00% +6,89% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2019-04-19 120,96 120,96 0,00% +3,18% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 2019-04-19 128,43 128,43 0,00% +2,35% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych PLN 2019-04-19 114,79 114,79 0,00% +2,99% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return PLN 2019-04-19 100,66 100,66 0,00% +0,30% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2019-02-28 109,84 109,35 +0,45% -24,77% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych PLN 2019-02-28 90,47 89,82 +0,72% -20,29% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2019-04-18 85,11 84,61 +0,59% -4,53% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2019-04-18 118,62 118,56 +0,05% -2,79% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany PLN 2019-04-18 104,75 104,67 +0,08% -1,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2019-04-18 80,17 80,10 +0,09% -10,60% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji PLN 2019-04-18 119,43 119,46 -0,03% +0,16% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2019-04-18 138,86 140,22 -0,97% -11,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2019-04-18 143,50 143,39 +0,08% -6,25% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2019-04-18 153,84 154,17 -0,21% -9,54% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2019-04-18 470,22 472,54 -0,49% -1,95% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2019-04-18 2571,60 2582,04 -0,40% +1,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2019-04-18 138,23 138,67 -0,32% -3,44% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji PLN 2019-04-18 116,31 116,81 -0,43% -1,61% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 128,82 129,11 -0,22% -5,12% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-18 99,40 99,20 +0,20% -2,71% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2019-04-18 125,77 126,27 -0,40% -2,90% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-04-18 104,91 105,58 -0,63% +5,93% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek PLN 2019-04-18 102,55 102,80 -0,24% +3,18% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji PLN 2019-04-18 99,32 99,52 -0,20% +1,81% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2019-04-18 117,07 117,53 -0,39% -3,01% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2019-04-18 122,47 122,25 +0,18% -0,41% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 98,99 99,12 -0,13% -9,12% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2019-04-18 148,13 148,69 -0,38% -2,50% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-04-18 100,21 100,79 -0,58% -0,55% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji PLN 2019-04-18 834,01 838,00 -0,48% -7,20% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2019-04-18 205,29 205,09 +0,10% +6,82% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2019-04-18 115,44 115,37 +0,06% -8,06% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Best Brands PLN 2019-04-18 107,27 106,96 +0,29% -7,20% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Innowacji i Wzrostu PLN 2019-04-18 138,79 138,71 +0,06% -12,21% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2019-04-17 90,02 89,40 +0,69% -7,73% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2019-04-17 136,34 136,16 +0,13% -1,20% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2019-04-18 13,39 13,38 +0,07% -7,72% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-03-27 1032,75 999,12 +3,37% -13,49% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji PLN 2019-04-18 362,39 363,07 -0,19% -4,87% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 106,23 106,50 -0,25% -6,55% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2019-04-18 106,28 106,05 +0,22% +3,90% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów PLN 2019-04-18 102,83 103,60 -0,74% -13,46% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych PLN 2019-04-18 112,59 113,97 -1,21% +16,60% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 88,57 88,84 -0,30% -2,61% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny PLN 2019-04-18 94,56 94,76 -0,21% -1,06% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2019-04-19 116,37 116,38 -0,01% +1,91% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2019-04-19 113,76 113,77 -0,01% +1,56% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2019-04-19 133,00 133,00 0,00% +5,30% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie PLN 2019-04-18 101,16 101,57 -0,40% +6,98% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych PLN 2019-04-18 101,84 101,82 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2019-04-18 287,72 288,41 -0,24% -6,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2019-04-18 461,27 461,26 0,00% +0,48% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 53,83 53,85 -0,04% -1,14% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2019-04-18 280,35 280,87 -0,19% +1,44% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2019-04-18 126,72 126,94 -0,17% -1,86% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-18 86,44 86,42 +0,02% -0,79% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2019-04-18 177,16 176,47 +0,39% +11,67% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2019-04-18 87,27 87,33 -0,07% +6,75% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2019-04-18 245,16 245,22 -0,02% +7,84% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2019-04-18 216,15 215,20 +0,44% -6,66% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2019-04-18 132,94 133,09 -0,11% +7,30% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2019-04-18 150,12 149,92 +0,13% +18,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2019-04-18 82,87 82,68 +0,23% +14,51% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2019-04-18 104,77 106,64 -1,75% -29,37% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-04-18 164,62 164,74 -0,07% -9,96% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-04-18 137,91 138,62 -0,51% -0,21% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2019-04-18 142,26 142,51 -0,18% +2,92% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2019-04-18 137,27 136,97 +0,22% -4,15% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 2019-04-18 150,88 150,85 +0,02% -2,13% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2019-04-18 77,35 76,86 +0,64% -6,03% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji PLN 2019-04-18 10,46 10,51 -0,48% +1,26% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji PLN 2019-04-18 15,82 15,89 -0,44% -1,25% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2019-04-18 7,75 7,80 -0,64% -10,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej PLN 2019-04-18 9,48 9,43 +0,53% -6,23% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2019-04-18 10,44 10,42 +0,19% +2,35% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich PLN 2019-04-18 13,56 13,59 -0,22% +1,80% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2019-04-18 12,33 12,35 -0,16% -9,14% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2019-04-18 8,14 8,18 -0,49% -5,79% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa PLN 2019-04-18 7,89 7,93 -0,50% -8,04% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich PLN 2019-04-18 6,07 6,10 -0,49% -0,16% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2019-04-18 8,35 8,35 0,00% +2,96% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-18 9,37 9,37 0,00% -3,80% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-04-18 200,59 201,31 -0,36% -4,34% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2019-04-18 87,52 87,82 -0,34% -9,95% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2019-04-18 157,69 157,79 -0,06% -1,09% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2019-04-18 404,87 406,88 -0,49% -1,54% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-04-18 314,36 315,89 -0,48% -2,77% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2019-04-18 147,71 148,17 -0,31% -11,14% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2019-04-18 198,74 199,31 -0,29% -6,85% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-04-18 157,49 157,43 +0,04% -1,05% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2019-04-18 172,44 172,20 +0,14% +2,92% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) PLN 2019-04-18 66,38 66,20 +0,27% -8,14% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2019-04-18 239,00 237,87 +0,48% +10,62% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2019-04-18 193,23 194,72 -0,77% -7,23% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2019-04-18 134,64 135,09 -0,33% -0,69% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2019-04-18 121,99 121,69 +0,25% +5,66% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2019-04-18 211,55 211,57 -0,01% +2,95% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-04-18 121,14 121,52 -0,31% -13,72% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 92,19 92,32 -0,14% -16,35% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2019-04-18 52,41 52,45 -0,08% -8,28% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-23 85,29 85,93 -0,74% -6,58% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-04-23 193,38 193,89 -0,26% -4,16% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu PLN 2019-04-23 79,57 79,91 -0,43% -20,82% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-04-18 105,91 106,23 -0,30% -7,45% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 138,31 138,35 -0,03% -12,31% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2019-04-23 7,65 7,68 -0,39% -4,14% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2019-04-18 9,20 9,20 0,00% -2,02% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny PLN 2019-04-18 10,26 10,26 0,00% -0,39% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2019-04-18 10,35 10,37 -0,19% -4,52% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2019-04-18 21,94 21,98 -0,18% -4,36% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2019-04-18 17,53 17,55 -0,11% -12,31% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2019-04-18 9,55 9,56 -0,10% -9,13% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2019-04-18 12,09 12,09 0,00% -2,74% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2019-04-18 10,02 10,05 -0,30% -9,73% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-18 7,27 7,29 -0,27% -8,44% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny PLN 2019-04-18 10,92 10,93 -0,09% +1,58% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2019-04-18 120,51 119,65 +0,72% +12,69% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2019-04-18 49,43 49,29 +0,28% -0,98% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2019-04-18 120,92 120,47 +0,37% +3,92% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2019-04-18 103,55 104,24 -0,66% -7,25% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2019-04-18 92,48 92,73 -0,27% -1,88% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-18 97,44 97,50 -0,06% -5,91% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2019-04-18 119,30 119,07 +0,19% +7,45% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2019-04-18 91,81 92,29 -0,52% -3,51% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego PLN 2019-04-18 102,17 102,64 -0,46% -5,96% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2019-04-18 205,91 205,90 0,00% -0,80% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2019-04-18 94,77 94,16 +0,65% -2,39% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 251,76 251,84 -0,03% -2,87% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2019-04-18 103,20 102,58 +0,60% +4,97% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny PLN 2019-04-18 117,65 117,84 -0,16% +2,22% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2019-04-18 126,66 128,12 -1,14% +2,95% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2019-04-18 280,54 280,32 +0,08% +6,69% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy PLN 2019-04-18 9,53 9,54 -0,10% -2,06% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2019-04-18 210,78 210,20 +0,28% +7,08% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-18 124,08 123,81 +0,22% +9,48% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2019-04-18 103,76 104,31 -0,53% -11,23% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2019-04-18 83,73 84,19 -0,55% -15,08% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 39,77 39,83 -0,15% -20,79% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych PLN 2019-04-18 45,54 45,58 -0,09% -6,57% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Innowacyjnych Technologii PLN 2019-04-18 34,74 34,70 +0,12% -7,63% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny PLN 2019-04-18 63,63 63,96 -0,52% -12,97% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2019-04-18 146,55 146,59 -0,03% -19,26% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth PLN 2019-04-18 97,68 97,67 +0,01% -1,95% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2019-04-18 78,26 79,30 -1,31% +2,35% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2019-04-18 63,07 62,66 +0,65% -7,14% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji PLN 2019-04-18 284,06 284,57 -0,18% -2,92% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2019-04-18 197,73 197,79 -0,03% -3,23% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 52,52 52,65 -0,25% -2,83% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-18 64,05 63,90 +0,23% +4,38% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy PLN 2019-04-18 93,45 93,67 -0,23% -26,86% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji PLN 2019-04-18 95,10 95,45 -0,37% -12,07% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 50,96 51,21 -0,49% -7,46% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich PLN 2019-04-18 35,58 35,74 -0,45% -2,68% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2019-04-18 40,36 40,62 -0,64% -8,48% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Tureckich PLN 2019-04-18 27,35 27,88 -1,90% -24,13% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich PLN 2019-04-18 971,61 973,86 -0,23% -0,79% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich PLN 2019-04-18 1269,24 1264,63 +0,36% +0,77% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich PLN 2019-04-18 1441,92 1448,26 -0,44% -3,40% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-04-18 919,67 921,18 -0,16% -4,21% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2019-04-18 1123,00 1133,00 -0,88% -8,20% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2019-04-18 1051,72 1052,23 -0,05% +3,20% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji PLN 2019-04-18 1037,36 1036,08 +0,12% +4,37% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna PLN 2019-04-18 918,68 922,72 -0,44% -5,80% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2019-04-18 103,23 103,20 +0,03% -9,80% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-04-18 162,45 162,77 -0,20% -3,37% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN 2019-04-18 145,57 145,50 +0,05% +10,59% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity PLN 2019-04-18 125,33 125,57 -0,19% -1,48% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2019-04-18 318,13 320,64 -0,78% -4,67% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 206,11 206,50 -0,19% -0,16% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-18 96,10 96,24 -0,15% -1,12% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych PLN 2019-04-18 123,03 122,98 +0,04% +3,38% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących PLN 2019-03-19 8,16 8,16 0,00% -3,77% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2019-04-18 119,33 120,23 -0,75% +4,83% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2019-04-18 190,83 190,21 +0,33% +1,86% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych PLN 2019-04-18 106,28 106,26 +0,02% -0,23% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych PLN 2019-04-18 104,55 104,57 -0,02% -2,68% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2019-04-18 89,67 90,02 -0,39% -4,32% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2019-04-18 711,26 714,98 -0,52% -8,55% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2019-04-23 97,74 97,71 +0,03% -8,71% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2019-04-23 132,50 132,86 -0,27% +0,77% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa PLN 2019-04-23 125,25 124,42 +0,67% -2,36% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja PLN 2019-04-23 42,95 43,13 -0,42% -31,55% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2019-04-23 106,95 106,74 +0,20% -4,89% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje PLN 2019-04-23 217,28 217,48 -0,09% -3,40% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma PLN 2019-04-23 110,35 113,07 -2,41% +9,71% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny PLN 2019-04-23 118,90 119,00 -0,08% +8,78% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2019-04-23 115,75 115,75 0,00% +1,49% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)