Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2020-09-21 116,02 119,44 -2,86% -7,16% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2020-09-16 1191,21 1210,06 -1,56% -0,77% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-16 923,59 931,44 -0,84% +7,74% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna PLN 2020-09-21 65,66 67,18 -2,26% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2020-09-21 135,05 137,59 -1,85% +9,23% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 154,31 159,30 -3,13% +32,39% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2020-09-21 96,87 98,29 -1,44% +9,15% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2020-09-21 88,00 90,35 -2,60% -6,46% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining PLN 2020-09-21 109,43 112,44 -2,68% -0,83% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2020-09-21 100,77 102,02 -1,23% -1,21% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 96,23 97,75 -1,55% +4,68% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced PLN 2020-09-21 169,02 171,13 -1,23% +43,94% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth PLN 2020-09-21 103,76 105,00 -1,18% +2,14% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2020-09-21 122,34 123,29 -0,77% -1,85% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2020-09-21 127,27 130,04 -2,13% +13,29% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 2020-09-21 121,10 124,61 -2,82% -2,29% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych PLN 2020-09-21 113,41 113,40 +0,01% -2,09% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN 2020-09-21 115,91 118,39 -2,09% -1,34% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany PLN 2020-09-21 106,11 107,35 -1,16% +0,55% - - - - kup on-line
Amundi Stars Global Ecology ESG PLN 2020-09-21 107,49 108,43 -0,87% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Silver Age PLN 2020-09-21 110,53 111,04 -0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2020-09-21 74,41 76,64 -2,91% -2,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji PLN 2020-09-21 107,94 110,55 -2,36% -8,96% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2020-09-21 169,10 175,06 -3,40% +24,89% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2020-09-21 171,01 175,77 -2,71% +17,76% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2020-09-21 428,95 440,00 -2,51% -5,26% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek PLN 2020-09-21 87,92 89,95 -2,26% -14,07% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2020-09-21 2161,33 2215,25 -2,43% -12,93% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2020-09-21 121,25 123,11 -1,51% -4,87% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji PLN 2020-09-21 99,37 101,37 -1,97% -11,36% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 117,10 120,13 -2,52% -1,70% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 99,02 101,19 -2,14% +4,18% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2020-09-21 113,54 116,46 -2,51% -7,62% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2020-09-21 126,82 128,32 -1,17% +18,25% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek PLN 2020-09-21 101,57 102,56 -0,97% +0,58% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalny Akcji PLN 2020-09-21 105,50 107,99 -2,31% +5,09% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A PLN 2020-09-21 96,79 99,04 -2,27% -12,38% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2020-09-21 113,96 117,12 -2,70% -6,67% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 134,52 136,90 -1,74% +37,31% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2020-09-21 128,84 131,72 -2,19% -8,19% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2020-09-21 75,42 77,40 -2,56% -16,32% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji PLN 2020-09-21 783,16 794,23 -1,39% +2,48% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2020-09-21 246,14 250,42 -1,71% +18,24% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2020-09-21 74,82 75,92 -1,45% -16,06% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2020-09-21 116,07 118,14 -1,75% -9,08% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2020-09-21 11,07 11,11 -0,36% -9,41% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-08-26 1186,59 1206,88 -1,68% +7,88% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji PLN 2020-09-21 319,14 322,23 -0,96% -9,29% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 136,41 139,92 -2,51% +24,94% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich PLN 2020-09-21 103,97 104,95 -0,93% -9,81% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych PLN 2020-09-21 108,48 110,68 -1,99% +0,93% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2020-09-21 95,75 97,64 -1,94% -10,10% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold PLN 2020-09-21 80,77 84,37 -4,27% -7,66% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Małych Spółek Amerykańskich PLN 2020-09-21 108,44 112,34 -3,47% -6,13% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych PLN 2020-09-21 127,24 128,63 -1,08% +11,23% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 82,79 84,49 -2,01% +0,06% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny PLN 2020-09-21 73,36 74,86 -2,00% -16,41% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy PLN 2020-09-22 158,80 157,29 +0,96% +21,68% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-22 106,60 106,00 +0,57% +14,87% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu PLN 2020-09-22 101,18 100,87 +0,31% -2,87% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa PLN 2020-09-22 108,32 108,81 -0,45% -13,65% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja PLN 2020-09-22 39,69 39,81 -0,30% -12,31% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje PLN 2020-09-22 177,22 178,13 -0,51% -15,18% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich PLN 2020-09-22 144,74 144,13 +0,42% +17,50% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich PLN 2020-09-22 126,46 126,13 +0,26% +6,15% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie PLN 2020-09-21 78,51 80,58 -2,57% -17,86% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych PLN 2020-09-21 109,88 111,47 -1,43% +5,53% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta(R) Akcje Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 95,49 96,92 -1,48% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2020-09-21 360,00 367,93 -2,16% +24,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2020-09-21 546,28 548,07 -0,33% +18,03% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 62,11 63,39 -2,02% +14,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2020-09-21 305,03 314,52 -3,02% +8,45% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2020-09-21 160,58 163,41 -1,73% +24,24% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 79,63 80,96 -1,64% -5,46% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2020-09-21 157,94 162,62 -2,88% -19,04% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2020-09-21 84,06 85,38 -1,55% -3,03% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2020-09-21 251,48 254,03 -1,00% +6,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2020-09-21 211,55 220,19 -3,92% -0,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2020-09-21 195,18 197,07 -0,96% +39,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2020-09-21 155,29 158,26 -1,88% -7,01% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2020-09-21 71,24 73,05 -2,48% -21,08% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2020-09-21 80,66 81,59 -1,14% -29,04% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-09-21 134,84 139,10 -3,06% -11,16% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2020-09-21 120,14 123,59 -2,79% -10,78% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2020-09-21 143,73 145,23 -1,03% +0,09% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2020-09-21 163,05 161,66 +0,86% +20,10% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Portfel Polskich Funduszy PLN 2020-09-21 143,98 144,01 -0,02% -5,17% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2020-09-21 92,02 89,97 +2,28% +14,44% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Akcji Polskich PLN 2020-09-21 90,13 91,79 -1,81% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji PLN 2020-09-21 12,34 12,51 -1,36% +16,31% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji PLN 2020-09-21 13,50 13,71 -1,53% -10,12% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Średnich Spółek PLN 2020-09-21 8,06 8,16 -1,23% +12,89% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Ameryki Łacinskiej PLN 2020-09-21 6,64 6,83 -2,78% -29,59% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2020-09-21 10,24 10,49 -2,38% -4,74% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich PLN 2020-09-21 13,02 13,27 -1,88% -4,34% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2020-09-21 13,26 13,41 -1,12% +14,31% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Małych Spółek PLN 2020-09-21 9,55 9,81 -2,65% +24,03% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa PLN 2020-09-21 6,04 6,13 -1,47% -24,03% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich PLN 2020-09-21 5,64 5,69 -0,88% +2,36% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2020-09-21 8,01 8,16 -1,84% -5,88% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 8,80 8,94 -1,57% -3,61% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2020-09-21 168,13 172,31 -2,43% -11,54% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2020-09-21 91,91 93,54 -1,74% +8,41% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2020-09-21 164,59 167,00 -1,44% +2,52% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2020-09-18 306,30 308,67 -0,77% -20,46% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2020-09-18 277,87 277,75 +0,04% -8,59% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2020-09-18 143,48 143,06 +0,29% +0,53% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2020-09-18 205,62 204,81 +0,40% +9,53% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2020-09-18 161,69 162,88 -0,73% -5,80% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) PLN 2020-09-18 74,25 74,75 -0,67% +8,17% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2020-09-18 220,01 222,29 -1,03% -9,96% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2020-09-18 176,74 176,54 +0,11% -7,07% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Factor (L) PLN 2020-09-18 150,93 151,39 -0,30% -5,03% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2020-09-18 139,78 139,50 +0,20% +11,35% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2020-09-18 120,10 120,62 -0,43% +3,45% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2020-09-18 202,15 203,63 -0,73% -6,96% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europejskich PLN 2020-09-21 125,88 129,98 -3,15% -10,25% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich PLN 2020-09-21 108,41 110,88 -2,23% -7,42% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 84,48 87,15 -3,06% -4,70% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2020-09-21 42,37 43,41 -2,40% -17,58% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-22 81,41 81,52 -0,13% +1,62% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2020-09-22 101,80 103,28 -1,43% -41,83% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu PLN 2020-09-22 45,08 45,12 -0,09% -35,98% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 121,76 125,19 -2,74% -6,90% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2020-09-22 4,97 5,05 -1,58% -24,47% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2020-09-21 5,81 5,94 -2,19% -33,90% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny PLN 2020-09-21 10,51 10,54 -0,28% +3,44% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2020-09-21 10,91 11,05 -1,27% +10,76% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2020-09-21 17,43 17,99 -3,11% -16,52% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2020-09-21 18,31 18,76 -2,40% +9,05% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2020-09-21 9,09 9,24 -1,62% +1,56% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy PLN 2020-09-21 10,66 10,83 -1,57% +4,41% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2020-09-21 11,75 11,98 -1,92% -2,00% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2020-09-21 10,83 10,96 -1,19% +15,71% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 7,05 7,16 -1,54% +2,17% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny PLN 2020-09-21 11,32 11,46 -1,22% +2,91% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2020-09-21 133,18 133,73 -0,41% +6,58% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2020-09-21 47,98 48,91 -1,90% -4,48% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2020-09-21 111,38 114,20 -2,47% -9,89% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2020-09-21 86,79 89,53 -3,06% -21,37% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2020-09-21 70,97 72,42 -2,00% -18,67% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 92,84 93,60 -0,81% +0,99% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2020-09-21 128,47 131,05 -1,97% +3,91% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2020-09-21 92,98 93,69 -0,76% +1,15% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Polskiego PLN 2020-09-21 76,73 78,90 -2,75% -19,76% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2020-09-21 205,18 210,73 -2,63% +7,79% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PLN 2020-09-21 92,65 95,13 -2,61% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2020-09-21 87,97 91,27 -3,62% -6,55% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny PLN 2020-09-21 120,93 122,94 -1,63% -0,15% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 226,94 231,22 -1,85% -4,48% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2020-09-21 97,71 101,83 -4,05% -9,43% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2020-09-21 154,24 160,54 -3,92% +16,44% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2020-09-21 310,17 311,60 -0,46% +12,21% - - - - kup on-line
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Diamentowy PLN 2020-09-21 8,36 8,48 -1,42% -10,78% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 53,24 53,88 -1,19% -55,94% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2020-09-21 48,61 49,48 -1,76% -50,51% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2020-09-21 65,49 66,42 -1,40% -16,86% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 38,13 39,19 -2,70% +3,03% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych PLN 2020-09-21 49,00 49,39 -0,79% +5,47% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Medyczny PLN 2020-09-21 71,36 72,84 -2,03% +3,03% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2020-09-21 159,43 162,41 -1,83% +11,00% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth PLN 2020-09-21 118,95 120,98 -1,68% +16,23% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2020-09-21 34,65 36,60 -5,33% -48,80% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2020-09-21 77,00 75,12 +2,50% +15,82% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji PLN 2020-09-21 217,90 221,31 -1,54% -16,03% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych PLN 2020-09-21 199,82 202,82 -1,48% +5,47% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 54,64 56,51 -3,31% +8,93% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 59,32 59,95 -1,05% -3,07% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 51,61 52,53 -1,75% +9,02% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich PLN 2020-09-21 27,39 27,90 -1,83% -17,05% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2020-09-21 34,89 34,97 -0,23% +15,49% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2020-09-21 33,34 33,80 -1,36% -16,38% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich PLN 2020-09-21 1125,86 1140,68 -1,30% +13,71% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich PLN 2020-09-21 1173,67 1182,59 -0,75% -8,01% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich PLN 2020-09-21 1192,46 1216,98 -2,01% -11,67% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących PLN 2020-09-21 883,20 894,98 -1,32% +0,56% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2020-09-21 811,10 829,02 -2,16% -27,89% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2020-09-21 911,70 919,19 -0,81% -13,63% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji PLN 2020-09-21 1508,70 1489,95 +1,26% +43,06% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna PLN 2020-09-21 790,85 800,38 -1,19% -9,20% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-09-21 168,18 167,52 +0,39% +6,40% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN 2020-09-21 147,16 147,72 -0,38% +1,80% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2020-09-21 251,27 259,17 -3,05% -6,51% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 239,13 237,93 +0,50% +20,63% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2020-09-21 141,96 145,91 -2,71% +50,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych PLN 2020-09-21 123,97 126,98 -2,37% -0,88% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2020-09-21 223,03 215,66 +3,42% +73,73% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2020-09-21 236,69 232,66 +1,73% +23,25% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Value PLN 2020-09-21 112,21 114,23 -1,77% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych PLN 2020-09-21 106,02 107,32 -1,21% -0,58% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych PLN 2020-09-21 103,16 105,17 -1,91% -0,73% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2020-09-21 84,62 86,52 -2,20% +2,63% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2020-08-05 626,13 619,75 +1,03% -6,03% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)