Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2017-11-20 149,76 148,64 +0,75% +16,32% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2017-11-15 1353,19 1394,77 -2,98% +13,72% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2017-11-20 82,30 82,12 +0,22% +4,19% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2017-11-20 108,63 107,97 +0,61% +13,10% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji PLN 2017-11-20 152,02 149,04 +2,00% +18,80% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Globalnych PLN 2017-11-20 125,31 124,54 +0,62% +14,69% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 137,65 135,43 +1,64% +10,99% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2017-11-20 100,69 98,70 +2,02% +18,47% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Surowców i Energii PLN 2017-11-20 98,39 98,10 +0,30% -2,70% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select PLN 2017-11-20 110,05 109,76 +0,26% +15,70% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining PLN 2017-11-20 108,04 107,90 +0,13% +8,23% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity PLN 2017-11-20 116,34 115,57 +0,67% +26,13% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-11-20 114,43 113,33 +0,97% +24,18% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Artificial Intelligenced PLN 2017-11-20 109,62 106,86 +2,58% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia PLN 2017-11-20 117,19 116,81 +0,33% +8,22% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich PLN 2017-11-20 110,30 110,61 -0,28% +10,48% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Global Artificial Intelligenced PLN 2017-10-17 107,18 107,20 -0,02% +3,53% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich PLN 2017-11-20 117,58 116,95 +0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return PLN 2017-11-20 101,02 101,03 -0,01% +1,21% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 184,62 183,59 +0,56% +23,48% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2017-11-20 86,60 87,23 -0,72% -24,93% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2017-10-31 141,74 145,06 -2,29% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych PLN 2017-10-31 114,39 114,61 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 123,27 122,94 +0,27% +11,31% - - - - kup on-line
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2017-11-20 110,06 109,42 +0,58% +26,29% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Perspektyw PLN 2017-11-20 106,45 106,34 +0,10% +5,23% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-20 116,03 115,87 +0,14% +20,54% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-11-20 37,89 37,61 +0,74% +27,28% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-11-20 43,30 43,58 -0,64% +16,34% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Tureckich PLN 2017-11-20 38,17 39,17 -2,55% +3,55% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny PLN 2017-11-20 62,53 62,58 -0,08% +3,10% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN 2017-11-20 1261,53 1269,88 -0,66% +13,71% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich PLN 2017-11-20 1475,48 1465,87 +0,66% +24,08% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy PLN 2017-11-20 1235,47 1250,43 -1,20% +17,78% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2017-11-20 1035,45 1038,32 -0,28% +5,79% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji PLN 2017-11-20 88,66 87,98 +0,77% +2,20% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji PLN 2017-11-20 118,82 118,56 +0,22% +2,11% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek PLN 2017-11-20 162,76 162,68 +0,05% +1,06% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN 2017-11-20 152,22 151,23 +0,65% +5,94% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek PLN 2017-11-20 169,89 169,02 +0,51% +5,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2017-11-20 504,33 500,33 +0,80% +19,72% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2017-11-20 2668,72 2646,59 +0,84% +32,42% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2017-11-20 147,55 146,78 +0,52% +21,99% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 122,17 121,52 +0,53% +25,91% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 136,29 135,53 +0,56% +20,16% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-11-20 106,56 106,86 -0,28% +13,79% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2017-11-20 129,68 129,19 +0,38% +27,03% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania PLN 2017-11-20 127,18 126,14 +0,82% +27,07% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Dynamicznego Wzrostu PLN 2017-11-20 122,05 121,84 +0,17% +15,17% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2017-11-20 159,48 158,21 +0,80% +27,50% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 110,25 107,99 +2,09% +22,57% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-11-20 966,08 946,44 +2,08% 0,00% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich PLN 2017-11-20 189,14 188,04 +0,58% +35,41% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich PLN 2017-11-20 131,13 130,35 +0,60% -0,12% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich PLN 2017-11-20 89,76 91,02 -1,38% -1,07% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 120,80 120,50 +0,25% -3,94% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych PLN 2017-11-20 165,57 166,26 -0,42% -5,18% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy PLN 2017-11-20 95,58 96,40 -0,85% +18,19% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2017-11-20 135,71 135,40 +0,23% +32,00% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2017-11-20 15,06 14,91 +1,01% +16,11% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 16,58 16,47 +0,67% +23,82% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-25 1357,58 1372,38 -1,08% +4,62% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 407,21 400,40 +1,70% +26,34% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens CEE Select PLN 2017-11-20 117,41 118,09 -0,58% +11,77% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Okazji Rynkowych PLN 2017-11-20 97,93 95,43 +2,62% +6,96% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych PLN 2017-11-20 102,31 102,35 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów PLN 2017-11-20 107,78 107,07 +0,66% +6,81% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2017-11-21 122,99 121,82 +0,96% +41,09% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU PLN 2017-11-21 111,72 111,24 +0,43% +22,07% - - - - kup on-line
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 PLN 2017-11-21 121,44 121,29 +0,12% +17,61% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2017-11-20 305,95 303,78 +0,71% +31,64% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-11-20 439,48 436,29 +0,73% +32,63% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 53,98 54,13 -0,28% +14,29% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny OtwartySubfundusz Investor Top 25 Małych Spółek PLN 2017-11-20 285,54 285,49 +0,02% +17,20% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Subfundusz Akcji Spółek Wzrostowych PLN 2017-11-20 127,10 126,31 +0,63% +29,38% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-11-20 88,39 87,97 +0,48% +12,51% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Ameryka Łacińska PLN 2017-11-20 155,99 153,50 +1,62% +3,26% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor BRIC PLN 2017-11-20 82,25 82,05 +0,24% +19,10% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny PLN 2017-11-20 240,07 239,49 +0,24% +14,55% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Niemcy PLN 2017-11-20 235,41 232,61 +1,20% +25,06% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Nowych Technologii PLN 2017-11-20 115,98 115,02 +0,83% +38,77% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja PLN 2017-11-20 134,35 134,63 -0,21% -3,37% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN 2017-11-20 76,20 76,23 -0,04% -0,07% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja PLN 2017-11-20 155,50 158,00 -1,58% +1,50% - - - - kup on-line
Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-11-20 191,87 190,03 +0,97% +22,60% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 143,53 142,56 +0,68% +18,39% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura Plus PLN 2017-11-20 137,01 136,77 +0,18% +26,66% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Megatrendów PLN 2017-11-20 140,62 140,86 -0,17% +32,01% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ipopema Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 151,59 150,81 +0,52% +3,13% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2017-11-20 78,66 79,66 -1,26% -34,24% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Akcyjny PLN 2017-11-20 98,80 98,09 +0,72% +20,86% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcyjny PLN 2017-11-20 137,54 137,57 -0,02% +2,82% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 91,34 90,89 +0,50% +8,22% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2017-11-20 104,29 103,49 +0,77% +13,48% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny PLN 2017-11-20 85,89 85,37 +0,61% +24,95% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 17,39 17,23 +0,93% +25,83% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji Średnich Spółek PLN 2017-11-20 9,44 9,34 +1,07% +5,36% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2017-11-20 13,00 12,97 +0,23% +8,51% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich PLN 2017-11-20 13,74 13,66 +0,59% +28,65% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-11-20 9,12 9,13 -0,11% +13,57% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-11-20 6,62 6,55 +1,07% +21,47% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2017-11-20 8,09 8,06 +0,37% +9,32% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-11-20 9,67 9,66 +0,10% +22,72% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek PLN 2017-11-20 8,45 8,42 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 224,31 222,57 +0,78% +21,47% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2017-11-20 100,62 100,02 +0,60% +7,12% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Akcji PLN 2017-11-20 160,46 160,33 +0,08% +15,44% - - - - kup on-line
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-17 1294,52 1302,51 -0,61% +17,52% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 348,38 345,26 +0,90% +27,54% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich PLN 2017-11-20 176,53 177,77 -0,70% +17,19% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Średnich i Małych Spółek PLN 2017-11-20 219,35 217,79 +0,72% +12,28% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 PLN 2017-11-20 437,22 433,27 +0,91% +30,70% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) PLN 2017-11-20 67,53 67,54 -0,01% +17,42% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-11-20 161,92 161,63 +0,18% +5,70% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN 2017-11-20 167,02 166,26 +0,46% +13,97% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN 2017-11-20 221,74 220,79 +0,43% +4,73% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) PLN 2017-11-20 208,51 208,89 -0,18% +23,63% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) PLN 2017-11-20 134,77 135,08 -0,23% +25,33% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN 2017-11-20 116,08 116,37 -0,25% +12,47% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) PLN 2017-11-20 201,58 201,15 +0,21% +10,36% - - - - kup on-line
Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-15 89,44 90,85 -1,55% +7,66% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 146,71 145,70 +0,69% +29,16% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 111,72 111,10 +0,56% +17,32% - - - - kup on-line
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier PLN 2017-11-20 54,12 54,53 -0,75% +13,98% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Novo Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-21 96,38 96,20 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-21 217,21 217,28 -0,03% +56,32% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnego Dochodu PLN 2017-11-21 106,58 106,67 -0,08% +7,56% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2017-11-17 118,59 117,39 +1,02% +20,54% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-17 157,78 156,47 +0,84% +11,36% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Universa.pl PLN 2017-11-21 8,83 8,73 +1,15% +59,10% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2017-11-20 10,01 9,94 +0,70% +40,20% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny PLN 2017-11-20 10,10 10,08 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2017-11-20 11,29 11,21 +0,71% +26,85% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2017-11-20 23,89 23,74 +0,63% +25,47% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek PLN 2017-11-20 20,24 20,15 +0,45% +8,35% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego PLN 2017-11-20 10,88 10,80 +0,74% +14,53% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN 2017-11-20 12,38 12,30 +0,65% +13,89% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu PLN 2017-11-20 11,07 11,06 +0,09% +30,70% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-11-20 7,87 7,86 +0,13% +26,53% - - - - kup on-line
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-20 1122,35 1126,82 -0,40% +11,89% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny PLN 2017-11-20 10,57 10,56 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2017-11-20 110,38 110,23 +0,14% -2,33% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich PLN 2017-11-20 50,99 50,82 +0,33% +7,03% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny PLN 2017-11-20 118,50 118,30 +0,17% +13,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa PLN 2017-11-20 116,04 116,34 -0,26% +15,64% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2017-11-20 98,23 97,68 +0,56% +27,39% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego PLN 2017-11-20 107,68 107,60 +0,07% +7,76% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PLN 2017-11-20 108,27 108,04 +0,21% +22,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego PLN 2017-11-20 97,15 97,21 -0,06% +15,19% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny PLN 2017-11-20 198,70 197,78 +0,47% +18,81% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny PLN 2017-11-20 100,17 99,65 +0,52% +13,56% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 268,19 266,79 +0,52% +17,42% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-11-20 103,37 103,07 +0,29% +25,21% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego PLN 2017-11-20 99,89 99,61 +0,28% +15,99% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny PLN 2017-11-20 112,04 112,22 -0,16% +11,89% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny PLN 2017-11-20 120,95 121,76 -0,67% +6,33% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny PLN 2017-11-20 248,16 248,11 +0,02% +26,82% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2017-11-20 104,82 104,12 +0,67% +14,38% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 52,48 52,24 +0,46% +1,06% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PLN 2017-11-20 48,78 48,81 -0,06% +10,01% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia PLN 2017-11-20 80,39 81,04 -0,80% -4,86% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Telekomunikacja Media Technologia PLN 2017-11-20 38,47 38,50 -0,08% -21,55% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN 2017-11-20 200,07 198,75 +0,66% +5,60% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-11-20 111,73 111,51 +0,20% +17,49% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2017-11-20 124,39 123,20 +0,97% +6,59% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2017-11-20 186,29 185,22 +0,58% +12,86% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Growth PLN 2017-11-20 105,34 105,47 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2017-11-20 90,26 88,33 +2,18% +97,42% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja PLN 2017-11-20 86,57 86,88 -0,36% +17,65% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2017-11-20 64,34 65,08 -1,14% -34,09% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja PLN 2017-11-20 102,98 105,11 -2,03% +12,02% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (EUR) EUR 2017-09-30 108,49 106,11 +2,24% +0,46% 467,49 450,03 +3,88% +0,64% kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji PLN 2017-11-20 309,31 307,46 +0,60% +14,01% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek PLN 2017-11-20 56,02 55,65 +0,66% +9,48% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny PLN 2017-11-20 198,37 198,00 +0,19% +5,68% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN 2017-11-20 61,62 61,20 +0,69% +8,56% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dywidendowy PLN 2017-11-20 124,82 123,97 +0,69% +8,70% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji PLN 2017-11-20 117,78 117,26 +0,44% +20,38% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Emerging markets opportunities fund polska PLN 2017-11-20 140,91 140,26 +0,46% +23,67% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska PLN 2017-11-20 119,22 118,98 +0,20% +16,05% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska PLN 2017-11-20 113,86 113,68 +0,16% +12,82% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska PLN 2017-11-20 123,16 123,20 -0,03% +7,86% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-11-20 170,26 169,04 +0,72% +21,57% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2017-11-20 347,28 345,67 +0,47% +34,06% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 197,82 196,51 +0,67% +38,15% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-20 95,48 94,92 +0,59% +22,32% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych PLN 2017-11-20 116,23 116,03 +0,17% +18,84% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących PLN 2017-11-20 8,57 8,56 +0,12% +9,45% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN 2017-11-20 108,26 107,42 +0,78% +49,14% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Top Brands PLN 2017-11-20 173,99 173,05 +0,54% +36,73% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla aktywnych PLN 2017-11-20 106,25 106,05 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla odważnych PLN 2017-11-20 108,21 107,83 +0,35% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2017-11-20 117,89 117,67 +0,19% +20,73% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2017-11-20 98,71 97,85 +0,88% +6,71% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2017-11-20 820,78 814,04 +0,83% +7,91% - - - - kup on-line
UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2017-11-21 106,33 106,49 -0,15% +10,98% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy PLN 2017-11-21 132,79 132,30 +0,37% +12,01% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa PLN 2017-11-21 131,45 132,06 -0,46% +19,48% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja PLN 2017-11-21 62,30 64,11 -2,82% +0,97% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu PLN 2017-11-21 115,56 115,51 +0,04% +22,58% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje PLN 2017-11-21 236,95 236,81 +0,06% +26,56% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma PLN 2017-11-21 103,96 104,46 -0,48% +0,21% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny PLN 2017-11-21 109,14 109,45 -0,28% +4,09% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód PLN 2017-11-21 116,83 116,00 +0,72% +14,32% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)