Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2018-08-13 87,46 88,20 -0,84% +23,67% 327,81 324,42 +1,05% +27,23% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-14 16,37 16,25 +0,74% +9,72% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-14 24,07 23,90 +0,71% +10,51% 91,13 89,58 +1,73% +14,80% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 30,61 30,27 +1,12% +13,83% 131,91 129,99 +1,48% +14,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-07-31 24,89 24,60 +1,18% +9,65% 91,31 90,86 +0,49% +10,48% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2018-08-14 21,59 21,61 -0,09% +10,15% 81,74 81,00 +0,92% +14,42% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-14 557,74 558,42 -0,12% +8,48% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2018-08-14 20,15 20,17 -0,10% +9,27% 76,29 75,60 +0,92% +13,51% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-08-14 30,37 30,62 -0,82% +29,84% 114,99 114,77 +0,19% +34,88% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-08-14 29,46 29,50 -0,14% +9,72% 111,54 110,57 +0,88% +13,97% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 153,09 153,63 -0,35% +12,60% 659,73 659,72 0,00% +13,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 211,90 213,00 -0,52% +19,16% 913,16 914,66 -0,16% +19,83% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)