Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth C Acc USD (USD) USD 2018-04-19 80,90 81,35 -0,55% +22,54% 272,80 273,11 -0,11% +3,82% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-19 15,67 15,72 -0,32% +5,24% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 23,08 23,15 -0,30% +6,65% 77,83 77,72 +0,14% -9,64% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 27,08 27,07 +0,04% -8,14% 112,86 112,56 +0,27% -9,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-04-19 24,13 24,28 -0,62% +11,04% 81,37 81,51 -0,18% -5,92% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2018-04-19 21,68 21,72 -0,18% +11,24% 73,11 72,92 +0,26% -5,75% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-02-28 605,89 614,51 -1,40% +9,67% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-19 563,05 564,23 -0,21% +9,93% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2018-04-19 20,29 20,33 -0,20% +10,33% 68,42 68,25 +0,25% -6,52% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-04-19 28,20 28,22 -0,07% +34,29% 95,09 94,74 +0,37% +13,78% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-04-19 28,44 28,59 -0,52% +9,51% 95,90 95,98 -0,08% -7,22% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 146,20 146,97 -0,52% +10,51% 609,32 611,13 -0,30% +8,63% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2018-04-20 188,02 188,50 -0,25% +10,59% 633,50 635,64 -0,34% -5,83% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-04-20 610,37 607,95 +0,40% -6,25% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 54,40 54,62 -0,40% +13,14% 226,66 227,64 -0,43% +11,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2018-04-20 44,22 44,12 +0,23% -1,16% 148,99 148,78 +0,14% -15,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2018-04-20 44,55 44,46 +0,20% -1,20% 150,10 149,92 +0,12% -15,87% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 40,07 39,98 +0,23% -1,89% 166,95 166,62 +0,20% -3,60% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2018-04-20 49,29 49,50 -0,42% +12,30% 166,07 166,92 -0,51% -4,38% kup on-line
Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 188,54 188,75 -0,11% +1,52% 785,78 784,86 +0,12% -0,21% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)