Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2019-02-12 85,04 83,84 +1,43% +9,42% 324,77 318,93 +1,83% +21,96% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-12 15,96 15,73 +1,46% +2,70% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 23,58 23,23 +1,51% +3,29% 90,05 88,37 +1,91% +15,12% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 29,97 29,64 +1,11% +11,12% 129,39 127,69 +1,32% +14,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 23,23 22,98 +1,09% -7,74% 87,91 86,74 +1,35% +3,45% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2019-02-12 29,42 29,18 +0,82% +10,39% 112,36 111,00 +1,22% +23,05% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2019-02-12 28,48 28,18 +1,06% +0,89% 108,77 107,20 +1,46% +12,45% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-12 144,92 143,48 +1,00% +0,13% 625,65 618,14 +1,21% +2,87% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2019-02-08 105,11 104,54 +0,55% -72,68% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)