Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2018-10-18 85,29 86,93 -1,89% +15,84% 316,62 321,95 -1,66% +19,57% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-18 16,07 16,21 -0,86% +3,88% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 23,68 23,89 -0,88% +4,83% 87,91 88,48 -0,65% +8,20% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 29,72 29,86 -0,47% +6,60% 127,61 128,16 -0,43% +8,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-18 23,81 24,21 -1,65% +5,17% 88,39 89,66 -1,42% +8,56% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2018-09-27 21,87 21,96 -0,41% +8,32% 79,67 80,18 -0,63% +8,91% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-09-27 564,11 566,67 -0,45% +6,60% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2018-09-27 20,39 20,48 -0,44% +7,43% 74,28 74,77 -0,66% +8,01% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-10-18 29,89 30,12 -0,76% +22,00% 110,96 111,55 -0,53% +25,93% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-10-18 28,86 28,78 +0,28% +4,23% 107,14 106,59 +0,51% +7,58% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-18 149,69 150,31 -0,41% +6,31% 642,71 645,12 -0,37% +7,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 203,98 206,31 -1,13% +8,64% 876,42 885,81 -1,06% +10,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)