Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 345,26 347,88 -0,75% +50,00% 1577,53 1588,11 -0,67% +58,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2021-08-18 29,87 30,24 -1,22% +69,04% 115,89 117,12 -1,05% +60,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2021-08-18 28,42 28,77 -1,22% +70,69% 110,26 111,43 -1,05% +61,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 298,80 301,08 -0,76% +52,23% 1365,25 1374,46 -0,67% +61,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2021-08-18 2831,45 2866,79 -1,23% +84,54% 10985,20 11103,10 -1,06% +74,87% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 27,04 27,28 -0,88% +29,63% 123,55 124,54 -0,79% +34,94% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)