Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-25 28,03 28,90 -3,01% +20,66% 111,48 114,51 -2,65% +26,81% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-25 32,73 33,75 -3,02% +48,77% 130,17 133,73 -2,66% +49,92% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-25 18,39 18,99 -3,16% +82,99% 79,11 81,34 -2,74% +77,11% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)