Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2018-06-20 86,44 85,96 +0,56% +23,88% 322,56 318,08 +1,41% +22,89% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-21 16,01 16,07 -0,37% +5,82% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 23,50 23,59 -0,38% +6,77% 87,78 88,03 -0,29% +5,33% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 29,29 29,42 -0,44% +1,81% 126,45 126,84 -0,31% +4,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-06-21 24,84 25,03 -0,76% +11,44% 92,78 93,40 -0,66% +9,94% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2018-06-21 21,89 21,92 -0,14% +11,29% 81,76 81,80 -0,04% +9,79% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-21 566,94 567,95 -0,18% +9,77% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2018-06-21 20,45 20,49 -0,20% +10,36% 76,38 76,46 -0,10% +8,87% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-06-21 30,32 30,37 -0,16% +31,26% 113,25 113,33 -0,07% +29,49% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-06-21 28,71 28,84 -0,45% +7,89% 107,24 107,62 -0,35% +6,44% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 149,29 149,81 -0,35% +10,39% 644,50 645,88 -0,21% +12,80% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2018-06-12 195,32 195,25 +0,04% +11,20% 707,98 712,25 -0,60% +7,59% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2018-06-12 677,65 676,32 +0,20% +7,10% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-12 56,49 56,29 +0,36% +14,03% 241,31 241,55 -0,10% +16,32% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2018-06-12 47,90 47,77 +0,27% +8,47% 173,62 174,26 -0,37% +4,94% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2018-06-12 48,27 48,14 +0,27% +8,50% 174,96 175,61 -0,37% +4,97% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-12 43,36 43,24 +0,28% +7,70% 185,22 185,55 -0,18% +9,86% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2018-06-12 51,13 50,95 +0,35% +13,19% 185,33 185,86 -0,29% +9,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 208,21 208,46 -0,12% +10,67% 898,86 898,73 +0,01% +13,09% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)