Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2018-12-13 80,16 80,52 -0,45% +4,58% 304,08 304,07 0,00% +11,10% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-13 15,57 15,77 -1,27% -2,26% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 22,98 23,27 -1,25% -1,20% 87,17 87,87 -0,80% +4,96% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 29,14 29,50 -1,22% +1,53% 125,28 126,80 -1,19% +3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-13 22,88 22,96 -0,35% -0,87% 86,79 86,70 +0,10% +5,31% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-12-13 27,67 27,77 -0,36% +6,92% 104,96 104,87 +0,09% +13,58% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-12-13 27,63 27,80 -0,61% -4,36% 104,81 104,98 -0,16% +1,60% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 140,25 141,30 -0,74% -4,29% 602,98 607,34 -0,72% -2,21% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2018-12-12 101,77 102,68 -0,89% -75,08% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-09 209,95 209,15 +0,38% +9,60% 901,76 898,76 +0,33% +10,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)