Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-26 32,97 33,48 -1,52% +41,93% 127,48 129,59 -1,63% +45,01% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 38,69 39,29 -1,53% +75,86% 149,59 152,08 -1,63% +72,28% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 21,58 21,79 -0,96% +114,73% 98,78 99,95 -1,17% +121,14% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)