Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2021-04-13 325,47 327,24 -0,54% +41,40% 1475,36 1486,13 -0,72% +48,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2021-04-13 28,59 28,71 -0,42% +61,80% 109,05 109,69 -0,58% +50,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2021-04-13 27,20 27,31 -0,40% +63,36% 103,75 104,35 -0,57% +52,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2021-04-13 282,47 284,01 -0,54% +43,91% 1280,44 1289,80 -0,73% +51,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2021-04-13 2702,25 2713,34 -0,41% +76,12% 10307,50 10367,10 -0,57% +64,08% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 24,09 24,08 +0,04% +44,42% 109,40 109,76 -0,33% +44,59% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)