Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2019-08-28 89,28 88,93 +0,39% -0,97% 350,95 349,81 +0,33% +5,73% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-09-12 16,12 16,09 +0,19% -2,72% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2019-09-12 23,92 23,87 +0,21% -2,01% 94,06 93,74 +0,34% +3,90% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 30,95 31,08 -0,42% +2,15% 134,19 134,73 -0,40% +2,81% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2019-09-09 34,08 34,54 -1,33% +9,41% 133,99 135,85 -1,37% +15,80% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2019-09-09 30,38 30,25 +0,43% +1,44% 119,44 118,97 +0,39% +7,37% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-09-13 154,06 151,89 +1,43% -1,40% 668,62 659,08 +1,45% -0,72% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)