Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus PLN 2019-10-16 123,66 123,59 +0,06% -3,33% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych PLN 2019-10-16 1164,78 1152,35 +1,08% -4,32% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2019-10-16 61,58 61,41 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny PLN 2019-10-11 61,73 61,18 +0,90% -2,19% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2019-10-16 84,97 84,53 +0,52% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek PLN 2019-10-11 84,69 83,13 +1,88% -8,33% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny PLN 2019-10-16 88,71 88,06 +0,74% -3,75% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + PLN 2019-09-30 103,49 103,96 -0,45% -10,51% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short PLN 2019-10-16 89,65 89,67 -0,02% -1,69% - - - - kup on-line
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 PLN 2019-10-16 106,65 107,21 -0,52% -1,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji PLN 2019-10-16 445,93 444,92 +0,23% +0,01% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny PLN 2019-10-16 2434,71 2430,96 +0,15% +0,87% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-16 126,87 126,35 +0,41% -2,64% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji PLN 2019-10-16 111,87 111,69 +0,16% +2,09% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich PLN 2019-10-16 123,43 123,19 +0,19% +4,48% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A PLN 2019-10-16 109,15 108,87 +0,26% -2,36% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania C PLN 2019-10-16 110,40 110,11 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji PLN 2019-10-16 138,63 138,32 +0,22% -1,56% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-16 88,98 88,58 +0,45% -6,27% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji PLN 2019-10-16 761,11 757,59 +0,46% -7,06% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Best Brands PLN 2019-10-15 107,52 106,61 +0,85% +8,70% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Innowacji i Wzrostu PLN 2019-10-15 135,63 133,50 +1,60% +5,07% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny PLN 2019-10-16 127,76 127,39 +0,29% +0,65% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny PLN 2019-10-16 11,84 11,85 -0,08% -10,30% - - - - kup on-line
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-25 1073,48 1054,58 +1,79% -3,71% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji PLN 2019-10-16 342,26 341,16 +0,32% -5,70% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny PLN 2019-10-04 85,85 85,24 +0,72% -8,17% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu PLN 2019-10-17 101,73 101,64 +0,09% -1,96% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje PLN 2019-10-17 204,16 203,54 +0,30% -3,29% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie PLN 2019-10-15 94,37 94,14 +0,24% +0,16% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji PLN 2019-10-16 292,03 293,24 -0,41% -4,54% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2019-10-16 462,52 467,89 -1,15% +1,81% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-09-19 134,65 134,49 +0,12% +1,30% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity PLN 2019-10-15 81,12 81,26 -0,17% -4,47% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Akcji Polskich PLN 2019-10-16 99,84 99,49 +0,35% 0,00% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji PLN 2019-10-15 14,90 14,84 +0,40% +3,91% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich PLN 2019-10-15 5,36 5,31 +0,94% -2,90% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 186,65 186,20 +0,24% -1,56% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania PLN 2019-10-15 373,04 372,38 +0,18% -2,28% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-15 292,86 293,25 -0,13% -1,50% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-16 116,85 116,78 +0,06% -4,06% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-16 173,16 172,44 +0,42% -5,23% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji PLN 2019-10-16 99,39 99,38 +0,01% -4,53% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji PLN 2019-10-15 8,76 8,70 +0,69% -0,45% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny PLN 2019-10-15 10,15 10,14 +0,10% -1,07% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja PLN 2019-10-16 9,67 9,61 +0,62% -0,62% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich PLN 2019-10-16 20,55 20,50 +0,24% -1,72% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Megatrendy PLN 2019-10-16 10,11 10,15 -0,39% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus PLN 2019-10-16 86,36 86,27 +0,10% -3,18% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN 2019-09-19 98,23 98,58 -0,36% -6,40% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak PLN 2019-10-15 77,88 77,54 +0,44% -7,57% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny PLN 2019-10-15 139,40 139,52 -0,09% -0,85% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev PLN 2019-10-15 66,61 66,36 +0,38% -0,39% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short PLN 2019-10-15 67,07 67,20 -0,19% -3,84% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji PLN 2019-10-16 255,99 255,76 +0,09% -6,00% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich PLN 2019-10-16 32,45 32,39 +0,19% -3,74% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich PLN 2019-10-16 981,74 981,52 +0,02% +1,68% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich PLN 2019-10-16 1327,22 1324,31 +0,22% -2,21% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących PLN 2019-10-16 875,94 874,98 +0,11% +3,16% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna PLN 2019-10-16 858,59 856,67 +0,22% -3,04% - - - - kup on-line
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 PLN 2019-10-16 91,65 91,13 +0,57% -9,93% - - - - kup on-line
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-16 155,60 155,36 +0,15% -1,32% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja PLN 2019-10-11 259,52 253,86 +2,23% -13,55% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny PLN 2019-09-19 82,45 82,92 -0,57% -5,74% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji PLN 2019-10-16 632,71 632,13 +0,09% -9,84% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)