Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 14,64 14,57 +0,48% +5,63% 56,80 56,43 +0,65% +10,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2021-08-18 15,46 15,39 +0,45% +6,33% 59,98 59,61 +0,63% +11,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2021-08-18 8,94 8,92 +0,22% -3,46% 38,09 37,84 +0,64% +0,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 10,88 10,86 +0,18% -3,20% 49,71 49,58 +0,27% +0,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 17,20 17,17 +0,17% -2,27% 66,73 66,50 +0,35% +2,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 15,40 15,37 +0,20% -2,96% 59,75 59,53 +0,37% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 177,66 177,92 -0,15% +1,81% 811,75 812,22 -0,06% +5,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 13,54 13,55 -0,07% +2,81% 52,53 52,48 +0,10% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 101,04 101,19 -0,15% -1,23% 461,66 461,94 -0,06% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 163,24 163,48 -0,15% +1,35% 745,86 746,30 -0,06% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 12,45 12,47 -0,16% +2,30% 48,30 48,30 +0,01% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 121,54 121,72 -0,15% -1,67% 555,33 555,66 -0,06% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2021-08-18 8,33 8,34 -0,12% -0,24% 32,32 32,30 +0,05% +4,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)