Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2021-02-25 14,49 14,53 -0,28% +3,50% 53,82 53,93 -0,20% -3,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2021-02-25 15,25 15,29 -0,26% +4,24% 56,65 56,75 -0,19% -2,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2021-02-25 9,21 9,25 -0,43% -2,85% 37,72 38,16 -1,15% -1,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-02-25 11,19 11,23 -0,36% -2,61% 50,55 50,64 -0,17% +2,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2021-02-25 17,62 17,69 -0,40% -1,40% 65,45 65,66 -0,32% -7,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2021-02-25 15,82 15,89 -0,44% -2,16% 58,76 58,98 -0,37% -8,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-02-25 174,08 174,28 -0,11% +2,24% 786,42 785,88 +0,07% +7,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2021-02-25 13,21 13,22 -0,08% +3,85% 49,07 49,07 0,00% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2021-01-27 6,25 6,26 -0,16% +3,99% 23,45 23,41 +0,13% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-02-25 100,53 100,65 -0,12% -0,77% 454,15 453,86 +0,06% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-02-25 160,31 160,50 -0,12% +1,78% 724,22 723,74 +0,07% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-02-25 12,18 12,19 -0,08% +3,40% 45,24 45,25 -0,01% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-02-25 121,19 121,33 -0,12% -1,21% 547,49 547,11 +0,07% +4,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2021-02-25 8,23 8,26 -0,36% +0,24% 30,57 30,66 -0,29% -6,02% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)