Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-12 12,49 12,48 +0,08% +2,13% 47,70 47,47 +0,47% +13,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2019-02-12 12,96 12,95 +0,08% +2,86% 49,49 49,26 +0,47% +14,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 13,31 13,36 -0,37% +6,23% 57,46 57,56 -0,17% +9,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2019-01-25 9,87 9,85 +0,20% -4,08% 37,59 37,25 +0,91% +3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 11,93 11,90 +0,25% -3,71% 51,23 51,01 +0,43% -0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 17,95 17,90 +0,28% -1,05% 67,93 67,57 +0,54% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 16,36 16,32 +0,25% -1,74% 61,91 61,60 +0,50% +10,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,40 13,52 -0,89% +7,98% 57,54 57,96 -0,71% +11,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 15,27 15,26 +0,07% -0,65% 57,79 57,60 +0,32% +11,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2019-02-11 1132,21 1129,17 +0,27% +1,14% 4306,93 4208,53 +2,34% +12,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2019-02-11 494,68 493,35 +0,27% -3,17% 1881,76 1838,76 +2,34% +7,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-02-11 902,27 899,28 +0,33% +0,15% 3887,16 3849,10 +0,99% +3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-02-11 422,20 420,80 +0,33% -1,09% 1818,92 1801,11 +0,99% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 154,96 154,98 -0,01% -1,26% 670,48 669,08 +0,21% +2,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 11,24 11,24 0,00% +1,72% 43,14 42,93 +0,50% +14,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 95,05 95,06 -0,01% -4,20% 411,26 410,39 +0,21% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2019-02-13 5,52 5,52 0,00% -1,60% 21,19 21,08 +0,50% +10,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 144,00 144,02 -0,01% -1,71% 623,06 621,76 +0,21% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 10,46 10,46 0,00% +1,36% 40,15 39,95 +0,50% +14,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 115,61 115,63 -0,02% -4,63% 500,22 499,20 +0,20% -1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-13 7,52 7,52 0,00% -2,08% 28,86 28,72 +0,50% +10,14% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)