Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 13,35 13,35 0,00% +10,70% 52,00 52,01 -0,02% +16,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2019-10-16 13,92 13,92 0,00% +11,54% 54,22 54,23 -0,02% +17,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 14,60 14,69 -0,61% +13,18% 63,30 63,68 -0,60% +13,91% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2019-09-09 1259,55 1266,86 -0,58% +13,70% 4951,92 4982,56 -0,61% +20,35% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2019-09-09 550,21 553,40 -0,58% +8,93% 2163,15 2176,52 -0,61% +15,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-09-09 946,42 948,22 -0,19% +5,66% 4106,71 4116,13 -0,23% +6,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-09-09 442,67 443,51 -0,19% +4,40% 1920,83 1925,23 -0,23% +4,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 165,10 165,35 -0,15% +7,65% 709,09 710,49 -0,20% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 12,23 12,25 -0,16% +11,18% 47,64 47,72 -0,18% +16,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 98,99 99,14 -0,15% +2,89% 425,15 426,00 -0,20% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2019-10-16 5,87 5,88 -0,17% +6,73% 22,86 22,91 -0,19% +11,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 152,97 153,19 -0,14% +7,17% 656,99 658,24 -0,19% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 11,34 11,36 -0,18% +10,63% 44,17 44,26 -0,19% +16,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 120,06 120,24 -0,15% +2,40% 515,65 516,66 -0,20% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2019-10-16 7,98 7,99 -0,13% +6,26% 31,08 31,13 -0,14% +11,43% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)