Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 13,83 13,81 +0,14% +3,98% 51,50 51,29 +0,41% +0,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2020-08-07 14,49 14,48 +0,07% +4,62% 53,96 53,78 +0,33% +1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2020-08-07 9,28 9,28 0,00% -5,98% 38,04 37,87 +0,46% +1,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 11,25 11,25 0,00% -5,70% 49,61 49,48 +0,28% -3,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 17,62 17,63 -0,06% -1,84% 65,62 65,48 +0,20% -3,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2020-08-07 15,89 15,89 0,00% -2,87% 59,17 59,02 +0,26% -4,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 176,36 176,23 +0,07% +6,31% 777,76 775,04 +0,35% +8,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2020-08-07 13,31 13,30 +0,08% +8,92% 49,57 49,40 +0,34% +5,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 103,39 103,32 +0,07% +3,15% 455,96 454,39 +0,35% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2020-08-07 6,24 6,23 +0,16% +5,76% 23,24 23,14 +0,42% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 162,81 162,69 +0,07% +5,83% 718,01 715,49 +0,35% +8,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-08-07 12,30 12,29 +0,08% +8,47% 45,81 45,65 +0,34% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-08-07 124,95 124,86 +0,07% +2,70% 551,04 549,12 +0,35% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2020-08-07 8,44 8,43 +0,12% +5,24% 31,43 31,31 +0,38% +1,84% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)