Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia PLN 2019-02-19 105,76 105,50 +0,25% +1,03% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia PLN 2019-02-19 111,29 110,84 +0,41% +0,91% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 103,98 103,90 +0,08% -1,68% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu PLN 2019-02-19 145,49 145,55 -0,04% -1,87% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany PLN 2019-02-19 99,47 99,49 -0,02% -2,32% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-02-18 97,17 97,10 +0,07% -2,52% - - - - kup on-line
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-19 14,76 14,70 +0,41% +5,43% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego PLN 2019-02-19 11,19 11,18 +0,09% -2,27% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny PLN 2019-02-19 64,46 64,40 +0,09% +3,55% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)