Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji PLN 2020-08-06 108,03 107,98 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych PLN 2020-07-20 107,88 107,96 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2020-08-07 109,88 109,91 -0,03% +1,12% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2020-08-07 164,91 164,89 +0,01% +5,14% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu PLN 2020-08-07 108,50 108,50 0,00% +1,81% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2020-08-07 1942,31 1942,26 0,00% +6,61% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2020-08-07 116,72 116,69 +0,03% +5,16% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2020-08-07 111,97 111,98 -0,01% +2,35% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2020-08-07 139,21 139,20 +0,01% +4,05% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2020-08-07 112,23 112,26 -0,03% +0,94% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2020-08-07 148,14 148,19 -0,03% +3,28% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy PLN 2020-08-06 113,78 113,75 +0,03% +1,36% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2020-08-07 10,94 10,95 -0,09% -4,79% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2020-08-07 108,11 108,13 -0,02% +0,66% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2020-08-07 252,69 252,68 0,00% +2,45% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny PLN 2020-08-10 171,29 171,40 -0,06% +4,71% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie PLN 2020-08-07 111,14 111,18 -0,04% +5,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2020-08-07 364,80 364,85 -0,01% +4,48% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2020-08-07 144,75 144,76 -0,01% +5,12% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji PLN 2020-08-07 118,08 118,10 -0,02% +4,28% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2020-08-07 17,82 17,82 0,00% +4,21% - - - - kup on-line
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-08-07 175,60 175,60 0,00% +2,00% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2020-08-07 331,01 331,06 -0,02% +7,37% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2020-08-10 18,60 18,61 -0,05% +2,42% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2020-08-05 13,58 13,59 -0,07% +4,06% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2020-08-07 10,40 10,41 -0,10% +5,37% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2020-08-07 13,42 13,42 0,00% +4,35% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus PLN 2020-08-07 11,38 11,37 +0,09% -0,09% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych PLN 2020-08-07 101,80 101,80 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2020-08-07 154,43 154,46 -0,02% +3,29% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2020-08-07 224,58 224,62 -0,02% +2,93% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2020-08-07 176,84 176,86 -0,01% +1,43% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji PLN 2020-08-07 325,40 325,54 -0,04% +7,72% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2020-08-07 325,40 325,54 -0,04% +7,72% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna PLN 2020-08-07 985,24 985,10 +0,01% -1,84% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 2020-08-07 39,22 39,19 +0,08% +5,40% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2020-08-07 114,40 114,47 -0,06% +2,05% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN 2020-08-07 1718,78 1718,67 +0,01% +2,90% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)