Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji PLN 2019-10-15 107,36 107,35 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-10-11 108,22 108,05 +0,16% +1,58% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-10-16 108,25 108,24 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2019-10-16 109,03 109,04 -0,01% +3,37% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2019-10-16 157,54 157,82 -0,18% +4,97% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu PLN 2019-10-16 107,01 107,00 +0,01% +2,24% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2019-10-16 1825,99 1829,28 -0,18% +5,84% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-16 111,44 111,53 -0,08% +5,01% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-16 109,41 109,36 +0,05% +1,02% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2019-10-16 133,96 134,00 -0,03% +4,04% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-16 143,98 144,07 -0,06% +3,90% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-10-15 112,52 112,48 +0,04% +2,90% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2019-10-16 11,34 11,34 0,00% -2,58% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2019-10-16 107,62 107,63 -0,01% +1,09% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2019-10-16 246,97 247,13 -0,06% +2,15% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny PLN 2019-10-17 164,39 164,77 -0,23% +7,37% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie PLN 2019-10-15 105,83 105,76 +0,07% +5,39% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2019-10-16 350,53 351,11 -0,17% +5,12% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-15 138,81 138,76 +0,04% +4,03% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-16 113,19 113,33 -0,12% +1,28% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2019-10-15 17,18 17,18 0,00% +3,62% - - - - kup on-line
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-16 173,03 172,98 +0,03% +3,14% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2019-10-15 311,13 311,21 -0,03% +7,65% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2019-10-16 113,34 113,43 -0,08% +4,76% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2019-10-17 18,06 18,08 -0,11% +1,69% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2019-10-16 13,16 13,16 0,00% +4,94% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2019-10-15 9,91 9,89 +0,20% -4,07% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2019-10-16 12,92 12,93 -0,08% +4,79% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus PLN 2019-10-16 11,50 11,50 0,00% +2,68% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-16 150,11 150,28 -0,11% +5,08% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2019-10-16 218,83 219,01 -0,08% +3,01% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2019-10-16 174,93 175,00 -0,04% +2,26% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji PLN 2019-10-16 305,09 305,41 -0,10% +6,27% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2019-10-16 305,09 305,41 -0,10% +6,27% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna PLN 2019-10-16 1007,40 1006,95 +0,04% +1,85% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 2019-10-11 37,54 37,62 -0,21% +5,39% - - - - kup on-line
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2019-10-16 111,43 111,40 +0,03% -0,55% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2019-09-19 112,06 111,99 +0,06% +2,85% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN 2019-10-16 1681,96 1681,38 +0,03% +2,22% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)