Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-07-20 110,24 110,19 +0,05% +2,14% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-20 106,31 106,33 -0,02% +0,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2017-07-20 146,67 146,65 +0,01% +2,08% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny PLN 2017-07-20 101,91 101,91 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2017-07-20 1655,62 1655,77 -0,01% +1,72% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-20 102,04 101,97 +0,07% +1,17% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2017-07-20 107,63 107,63 0,00% +2,37% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2017-07-20 125,56 125,54 +0,02% +0,30% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 PLN 2017-07-20 284,15 284,21 -0,02% -0,48% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 PLN 2017-07-20 3394,22 3394,88 -0,02% -0,13% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji PLN 2017-07-20 107,58 107,60 -0,02% +2,11% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-20 135,20 135,23 -0,02% +1,08% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PLN 2017-07-20 119,10 119,15 -0,04% +0,86% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2017-07-20 11,56 11,56 0,00% -0,34% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2017-07-20 322,67 322,63 +0,01% +2,34% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-07-20 128,94 128,96 -0,02% +1,98% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus PLN 2017-07-20 103,29 103,30 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-07-20 234,72 234,71 0,00% +2,74% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny PLN 2017-07-20 174,60 174,61 -0,01% +2,47% - - - - kup on-line
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-20 162,95 162,94 +0,01% +0,71% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus PLN 2017-07-20 16,28 16,28 0,00% +1,12% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2017-07-20 280,24 280,16 +0,03% +2,64% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2017-07-19 110,11 110,17 -0,05% +1,16% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2017-07-21 18,19 18,23 -0,22% -1,46% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2017-07-19 12,43 12,39 +0,32% +0,40% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2017-07-20 11,95 11,95 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus PLN 2017-07-20 10,84 10,84 0,00% +1,21% - - - - kup on-line
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-20 138,35 138,35 0,00% +1,24% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2017-07-20 206,49 206,41 +0,04% +2,12% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2017-07-20 167,07 167,01 +0,04% +1,94% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2017-07-20 111,23 111,25 -0,02% +4,99% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy PLN 2017-07-19 34,97 34,96 +0,03% +2,22% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 12830,00 12668,20 +1,28% 0,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2017-07-20 106,30 106,30 0,00% +1,39% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2017-07-21 154,11 154,31 -0,13% +0,89% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)