Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji PLN 2021-08-02 108,71 108,69 +0,02% +0,66% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2021-08-03 112,08 112,00 +0,07% +2,31% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2021-08-03 162,62 162,61 +0,01% -1,17% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu PLN 2021-08-03 109,21 109,16 +0,05% +0,67% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2021-08-03 1948,13 1948,00 +0,01% +0,43% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-03 119,02 119,11 -0,08% +2,06% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2021-08-03 140,48 140,66 -0,13% +0,95% - - - - kup on-line
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych PLN 2021-08-03 113,01 113,02 -0,01% +1,06% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2021-08-03 107,26 107,34 -0,07% -4,39% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-03 148,17 148,21 -0,03% +0,01% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu PLN 2021-08-03 117,18 117,07 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2021-08-03 108,39 108,42 -0,03% +0,29% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny PLN 2021-08-03 172,90 172,85 +0,03% +0,95% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje CEEplus PLN 2021-08-03 112,82 112,80 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie PLN 2021-08-03 110,46 110,48 -0,02% -0,59% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2021-08-03 367,06 367,17 -0,03% +0,70% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-03 145,87 145,94 -0,05% +0,87% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-03 118,28 118,37 -0,08% +0,24% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2021-08-03 17,85 17,85 0,00% +0,17% - - - - kup on-line
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-03 176,82 176,98 -0,09% +0,76% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2021-08-03 338,45 338,32 +0,04% +2,36% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2021-08-04 18,51 18,52 -0,05% -0,70% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2021-07-28 13,59 13,58 +0,07% +0,07% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2021-08-03 9,51 9,50 +0,11% -8,38% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2021-08-03 13,44 13,45 -0,07% +0,22% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus PLN 2021-08-03 11,78 11,79 -0,08% +3,61% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych PLN 2021-08-03 102,54 102,56 -0,02% +0,76% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2021-08-03 156,54 156,56 -0,01% +1,45% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2021-08-03 224,37 224,66 -0,13% -0,07% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2021-08-03 177,19 177,28 -0,05% +0,20% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji PLN 2021-08-03 326,29 326,55 -0,08% +0,34% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2021-08-03 326,29 326,55 -0,08% +0,34% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna PLN 2021-08-03 1005,41 1005,34 +0,01% +2,20% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 2021-08-02 38,15 38,25 -0,26% -2,50% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2021-08-03 115,75 115,81 -0,05% +1,37% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN 2021-08-03 1754,16 1753,93 +0,01% +2,16% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)