Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-10-22 106,75 106,53 +0,21% -3,17% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2018-10-19 105,47 105,53 -0,06% -1,09% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2018-10-22 149,98 149,83 +0,10% +2,05% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny PLN 2018-10-22 104,69 104,67 +0,02% +2,12% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2018-10-22 1724,26 1723,62 +0,04% +3,68% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-22 106,13 106,08 +0,05% +3,48% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2018-10-22 108,26 108,31 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2018-10-22 128,73 128,69 +0,03% +2,22% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-22 138,52 138,56 -0,03% +2,11% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PLN 2018-10-22 109,40 109,36 +0,04% -7,69% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2018-10-22 11,64 11,65 -0,09% +0,26% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2018-10-22 106,47 106,45 +0,02% +1,97% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2018-10-22 241,59 241,57 +0,01% +2,43% - - - - kup on-line
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny PLN 2018-10-22 178,11 178,04 +0,04% +1,32% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie PLN 2018-10-19 100,38 100,52 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2018-10-22 333,61 333,44 +0,05% +2,84% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-10-19 133,49 133,51 -0,01% +3,02% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2018-10-19 16,55 16,60 -0,30% +1,35% - - - - kup on-line
mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-10-22 167,90 167,85 +0,03% +2,38% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2018-10-19 289,05 289,12 -0,02% +3,30% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2018-10-19 108,15 108,20 -0,05% -1,68% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2018-10-23 17,76 17,77 -0,06% -1,82% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2018-10-17 12,56 12,54 +0,16% +1,13% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2018-10-19 10,32 10,35 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2018-10-22 12,33 12,32 +0,08% +2,66% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus PLN 2018-10-22 11,21 11,20 +0,09% +2,56% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-10-22 142,85 142,81 +0,03% +2,69% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2018-10-19 212,35 212,55 -0,09% +2,39% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2018-10-19 171,03 171,13 -0,06% +1,91% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2018-10-19 112,13 112,12 +0,01% +0,47% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 PLN 2018-10-22 287,06 286,96 +0,03% +0,52% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2018-10-22 287,06 286,96 +0,03% +0,52% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji PLN 2018-10-22 111,72 111,70 +0,02% +3,00% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna PLN 2018-10-22 989,00 988,83 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy PLN 2018-10-22 35,71 35,71 0,00% +1,10% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2018-10-22 109,23 109,18 +0,05% +2,16% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2018-10-23 152,81 153,01 -0,13% -1,22% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)