Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-01-19 111,03 110,98 +0,05% +4,03% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2018-01-19 107,12 107,14 -0,02% +3,88% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2018-01-19 148,44 148,47 -0,02% +4,23% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny PLN 2018-01-19 103,10 103,09 +0,01% +2,43% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2018-01-19 1685,40 1684,88 +0,03% +4,77% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 103,93 103,92 +0,01% +4,38% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2018-01-19 108,82 108,84 -0,02% +2,95% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2018-01-19 127,36 127,32 +0,03% +3,54% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 137,01 136,98 +0,02% +4,40% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PLN 2018-01-19 118,90 118,82 +0,07% +2,50% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2018-01-19 11,65 11,65 0,00% +1,57% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2018-01-19 327,76 327,56 +0,06% +4,69% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2018-01-19 130,98 130,95 +0,02% +4,60% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus PLN 2018-01-19 105,09 105,05 +0,04% +4,68% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2018-01-19 238,30 238,28 +0,01% +4,39% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny PLN 2018-01-19 176,83 176,82 +0,01% +3,60% - - - - kup on-line
mBank mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-19 165,31 165,27 +0,02% +3,53% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2018-01-19 16,47 16,47 0,00% +3,39% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2018-01-19 282,67 282,63 +0,01% +4,41% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2018-01-18 110,30 110,32 -0,02% +2,10% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2018-01-22 17,88 17,89 -0,06% +1,02% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2018-01-17 12,53 12,57 -0,32% +3,13% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2018-01-19 10,57 10,54 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2018-01-19 12,12 12,12 0,00% +3,50% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus PLN 2018-01-19 11,00 10,99 +0,09% +2,71% - - - - kup on-line
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2018-01-19 140,20 140,14 +0,04% +3,52% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2018-01-19 209,11 208,99 +0,06% +4,71% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2018-01-19 168,95 168,88 +0,04% +3,71% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2018-01-19 112,02 112,01 +0,01% +4,25% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 PLN 2018-01-18 289,35 289,21 +0,05% +3,08% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2018-01-18 3459,42 3457,26 +0,06% +3,26% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji PLN 2018-01-18 110,32 110,39 -0,06% +5,24% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy PLN 2018-01-19 35,79 35,77 +0,06% +4,68% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-30 13147,00 13126,30 +0,16% +5,00% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2018-01-19 107,80 107,83 -0,03% +2,92% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2018-01-22 156,08 155,97 +0,07% +6,60% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)