Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-02-12 107,57 107,69 -0,11% -2,20% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN 2019-02-12 105,95 105,95 0,00% -0,32% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2019-02-12 152,56 152,51 +0,03% +2,96% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dopchodu PLN 2019-02-12 105,43 105,41 +0,02% +2,11% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2019-02-12 1764,14 1764,00 +0,01% +4,85% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 108,48 108,41 +0,06% +4,54% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-02-12 108,68 108,69 -0,01% -0,12% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2019-02-12 130,47 130,50 -0,02% +2,58% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 140,34 140,33 +0,01% +2,56% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-02-12 110,67 110,70 -0,03% -6,36% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2019-02-12 11,60 11,60 0,00% -0,43% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus PLN 2019-02-12 107,02 106,99 +0,03% +1,51% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2019-02-12 243,25 243,18 +0,03% +1,90% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie PLN 2019-02-12 102,58 102,58 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2019-02-12 338,58 338,61 -0,01% +3,43% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2019-02-12 134,87 134,81 +0,04% +3,29% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2019-02-12 16,83 16,83 0,00% +2,31% - - - - kup on-line
mFundusz Oszczędnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-12 169,28 169,28 0,00% +2,17% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2019-02-12 295,84 295,87 -0,01% +4,74% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2019-02-11 109,67 109,71 -0,04% -0,22% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2019-02-13 17,90 17,89 +0,06% -0,22% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2019-02-06 12,80 12,75 +0,39% +1,67% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny PLN 2019-02-12 10,16 10,13 +0,30% -1,17% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2019-02-12 12,58 12,58 0,00% +4,05% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędny Plus PLN 2019-02-12 11,30 11,30 0,00% +2,45% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-02-12 146,11 146,10 +0,01% +4,49% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2019-02-12 214,85 214,81 +0,02% +3,14% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2019-02-12 172,61 172,56 +0,03% +2,43% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2019-02-12 111,74 111,70 +0,04% -0,29% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 PLN 2019-02-12 291,73 291,55 +0,06% +0,99% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2019-02-12 291,73 291,55 +0,06% +0,99% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji PLN 2019-02-12 111,96 111,99 -0,03% +1,39% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna PLN 2019-02-12 998,70 998,41 +0,03% +0,20% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 2019-02-12 36,07 36,04 +0,08% +2,33% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2019-02-12 109,91 109,88 +0,03% +2,13% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2019-02-13 157,86 157,69 +0,11% +1,29% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)