Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 29,70 29,57 +0,44% +1,33% 128,67 127,66 +0,79% +3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-06-22 13,68 13,62 +0,44% +2,09% 67,45 66,95 +0,75% +4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-22 14,38 14,32 +0,42% +3,53% 54,08 53,49 +1,10% +2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 34,60 34,26 +0,99% +5,78% 130,12 127,97 +1,68% +4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 27,06 26,95 +0,41% +0,82% 117,23 116,35 +0,76% +2,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 31,53 31,22 +0,99% +5,24% 118,58 116,61 +1,68% +3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 67,14 66,69 +0,67% -3,53% 290,87 287,91 +1,03% -1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-06-22 58,93 58,32 +1,05% -3,98% 290,58 286,69 +1,35% -1,41% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 78,22 77,27 +1,23% +0,70% 294,16 288,62 +1,92% -0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 62,27 61,85 +0,68% -4,02% 269,77 267,01 +1,03% -2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 72,55 71,66 +1,24% +0,19% 272,84 267,66 +1,93% -1,08% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 131,84 131,58 +0,20% +15,18% 571,17 568,04 +0,55% +17,58% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-06-22 115,72 115,07 +0,56% +14,65% 570,60 565,67 +0,87% +17,71% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 153,61 152,46 +0,75% +20,25% 577,68 569,47 +1,44% +18,73% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 119,80 119,57 +0,19% +14,61% 519,01 516,20 +0,55% +16,99% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-06-22 105,15 104,56 +0,56% +14,08% 518,48 514,01 +0,87% +17,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 24,58 24,86 -1,13% -2,88% 106,11 107,18 -0,99% -0,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-21 11,18 11,31 -1,15% -0,36% 41,76 42,20 -1,05% -1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 20,11 20,34 -1,13% -3,60% 86,82 87,69 -1,00% -1,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-21 11,25 11,37 -1,06% -1,14% 42,02 42,43 -0,96% -2,47% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)