Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 30,07 30,01 +0,20% +8,48% 125,29 125,07 +0,17% +6,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-04-20 13,83 13,80 +0,22% +9,16% 66,07 66,05 +0,03% +2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-20 14,50 14,47 +0,21% +10,86% 48,85 48,79 +0,12% -5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 36,89 37,13 -0,65% +23,58% 124,29 125,21 -0,73% +5,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 27,42 27,37 +0,18% +7,91% 114,25 114,07 +0,15% +6,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 33,64 33,87 -0,68% +22,95% 113,34 114,21 -0,76% +4,69% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 68,88 68,78 +0,15% +1,91% 286,99 286,65 +0,12% +0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-04-20 60,31 59,82 +0,82% +6,18% 288,10 286,31 +0,63% -0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 84,50 85,10 -0,71% +16,12% 284,71 286,97 -0,79% -1,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 63,94 63,85 +0,14% +1,40% 266,41 266,11 +0,11% -0,37% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 78,44 79,00 -0,71% +15,52% 264,29 266,40 -0,79% -1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 120,18 120,76 -0,48% +4,33% 500,73 503,29 -0,51% +2,51% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-04-20 105,24 105,03 +0,20% +8,72% 502,73 502,68 +0,01% +2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 147,43 149,42 -1,33% +18,88% 496,74 503,86 -1,41% +1,22% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 109,29 109,83 -0,49% +3,81% 455,36 457,74 -0,52% +2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-04-20 95,70 95,52 +0,19% +8,17% 457,16 457,17 0,00% +1,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 25,26 25,20 +0,24% +4,81% 105,28 104,79 +0,47% +3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-19 11,46 11,43 +0,26% +7,81% 38,64 38,37 +0,71% -8,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 20,69 20,64 +0,24% +4,07% 86,23 85,83 +0,47% +2,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2018-04-19 11,54 11,51 +0,26% +6,95% 38,91 38,64 +0,71% -9,38% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)