Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 26,06 26,01 +0,19% -13,57% 111,85 111,54 +0,28% -11,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 12,06 12,04 +0,17% -12,74% 58,36 58,26 +0,16% -10,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-28 12,77 12,75 +0,16% -11,32% 48,46 48,07 +0,81% -4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 29,39 29,40 -0,03% -17,93% 111,53 110,84 +0,62% -11,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 23,70 23,65 +0,21% -13,97% 101,72 101,42 +0,30% -12,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 26,72 26,73 -0,04% -18,34% 101,40 100,78 +0,62% -12,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 58,90 58,62 +0,48% -14,08% 252,79 251,38 +0,56% -12,38% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-11-28 51,96 52,00 -0,08% -15,35% 251,43 251,64 -0,08% -13,01% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 66,42 66,24 +0,27% -18,42% 252,05 249,73 +0,93% -12,24% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 54,51 54,25 +0,48% -14,51% 233,95 232,64 +0,56% -12,82% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 61,47 61,30 +0,28% -18,83% 233,27 231,11 +0,93% -12,68% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 113,09 112,27 +0,73% -3,87% 485,37 481,45 +0,82% -1,97% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-11-28 99,77 99,60 +0,17% -5,28% 482,78 481,98 +0,16% -2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 127,53 126,87 +0,52% -8,73% 483,95 478,31 +1,18% -1,82% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 102,54 101,80 +0,73% -4,34% 440,09 436,55 +0,81% -2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-11-28 90,46 90,30 +0,18% -5,75% 437,73 436,98 +0,17% -3,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 22,30 22,35 -0,22% -11,05% 95,87 96,06 -0,20% -9,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-13 10,30 10,33 -0,29% -8,28% 39,07 39,01 +0,16% -2,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 18,18 18,22 -0,22% -11,70% 78,16 78,31 -0,19% -9,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-13 10,33 10,35 -0,19% -8,91% 39,19 39,08 +0,26% -3,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)