Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 31,49 31,48 +0,03% +18,74% 131,30 131,43 -0,10% +13,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-01-23 14,45 14,45 0,00% +19,42% 68,35 68,35 +0,01% +12,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-23 15,12 15,11 +0,07% +21,25% 51,46 51,36 +0,19% +0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 38,67 38,53 +0,36% +35,92% 131,62 130,98 +0,49% +12,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 28,75 28,74 +0,03% +18,12% 119,88 119,99 -0,10% +12,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 35,31 35,18 +0,37% +35,24% 120,18 119,59 +0,49% +12,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 71,49 71,44 +0,07% +10,39% 298,08 298,26 -0,06% +5,43% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-01-23 62,74 62,79 -0,08% +12,52% 296,79 297,00 -0,07% +5,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 87,80 87,45 +0,40% +26,39% 298,84 297,28 +0,52% +4,91% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 66,45 66,40 +0,08% +9,85% 277,07 277,22 -0,05% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 81,60 81,27 +0,41% +25,75% 277,73 276,27 +0,53% +4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 124,23 123,17 +0,86% +15,99% 517,99 514,24 +0,73% +10,78% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-01-23 109,03 108,27 +0,70% +18,24% 515,75 512,13 +0,71% +10,97% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 152,56 150,78 +1,18% +32,79% 519,25 512,56 +1,31% +10,22% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 113,12 112,15 +0,86% +15,42% 471,67 468,23 +0,73% +10,23% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-01-23 99,27 98,58 +0,70% +17,65% 469,59 466,29 +0,71% +10,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 25,95 25,82 +0,50% +8,44% 108,34 107,57 +0,71% +3,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-22 11,70 11,64 +0,52% +11,32% 39,77 39,70 +0,18% -7,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-05 29,62 29,76 -0,47% +22,60% 105,15 105,21 -0,06% +3,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 21,29 21,19 +0,47% +7,63% 88,89 88,28 +0,68% +2,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2018-01-22 11,80 11,75 +0,43% +10,38% 40,11 40,08 +0,09% -8,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-05 24,22 24,34 -0,49% +21,71% 85,98 86,05 -0,08% +2,50% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)