Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 29,32 29,22 +0,34% +16,63% 124,36 123,63 +0,58% +13,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-07-25 13,41 13,36 +0,37% +17,32% 63,59 63,05 +0,87% +6,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-25 13,92 13,86 +0,43% +18,57% 50,66 50,34 +0,64% +9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-25 34,29 34,01 +0,82% +24,24% 124,80 123,52 +1,03% +14,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 26,84 26,75 +0,34% +16,04% 113,84 113,18 +0,58% +12,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-25 31,39 31,13 +0,84% +23,63% 114,24 113,06 +1,04% +13,90% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 68,57 68,35 +0,32% +14,28% 290,83 289,20 +0,56% +11,26% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-07-25 61,40 61,04 +0,59% +22,26% 291,17 288,05 +1,08% +11,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-25 80,20 79,55 +0,82% +21,75% 291,89 288,93 +1,03% +12,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 63,89 63,68 +0,33% +13,70% 270,98 269,44 +0,57% +10,70% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-25 74,73 74,12 +0,82% +21,16% 271,98 269,20 +1,03% +11,62% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 112,95 112,26 +0,61% +9,49% 479,06 474,98 +0,86% +6,60% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-07-25 101,13 100,26 +0,87% +17,12% 479,57 473,13 +1,36% +6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-25 132,10 130,66 +1,10% +16,64% 480,78 474,56 +1,31% +7,46% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 103,10 102,47 +0,61% +8,94% 437,28 433,56 +0,86% +6,06% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-07-25 92,31 91,52 +0,86% +16,54% 437,74 431,88 +1,36% +6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 25,08 25,01 +0,28% +15,52% 106,37 105,82 +0,52% +12,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-25 11,16 11,12 +0,36% +17,60% 40,62 40,39 +0,57% +8,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-25 29,21 29,11 +0,34% +22,42% 106,31 105,73 +0,55% +12,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-25 20,66 20,59 +0,34% +14,71% 87,63 87,12 +0,58% +11,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-07-25 11,31 11,27 +0,35% +16,96% 41,16 40,93 +0,56% +7,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-25 23,95 23,86 +0,38% +21,51% 87,17 86,66 +0,58% +11,95% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)