Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 26,99 27,22 -0,84% -10,81% 115,97 116,87 -0,78% -9,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-19 12,48 12,59 -0,87% -9,96% 61,03 61,43 -0,65% -7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-19 13,19 13,30 -0,83% -8,59% 49,20 49,37 -0,35% -5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 31,01 31,28 -0,86% -13,50% 115,67 116,12 -0,38% -10,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 24,55 24,76 -0,85% -11,28% 105,48 106,31 -0,78% -9,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 28,21 28,46 -0,88% -13,94% 105,23 105,65 -0,40% -10,84% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 60,93 61,45 -0,85% -12,37% 261,79 263,84 -0,78% -10,97% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-10-19 53,63 53,94 -0,57% -14,12% 262,28 263,19 -0,35% -11,38% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 70,00 70,61 -0,86% -15,02% 261,11 262,12 -0,39% -11,96% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 56,42 56,90 -0,84% -12,81% 242,41 244,31 -0,77% -11,42% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 64,82 65,39 -0,87% -15,44% 241,79 242,75 -0,39% -12,40% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 118,00 118,13 -0,11% +2,17% 507,00 507,20 -0,04% +3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-10-19 103,87 103,70 +0,16% +0,13% 507,99 505,99 +0,39% +3,33% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 135,57 135,75 -0,13% -0,91% 505,70 503,94 +0,35% +2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 107,04 107,17 -0,12% +1,66% 459,91 460,14 -0,05% +3,28% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-10-19 94,23 94,08 +0,16% -0,36% 460,84 459,05 +0,39% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 23,56 23,70 -0,59% -6,84% 101,16 101,72 -0,55% -5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-18 10,83 10,89 -0,55% -4,16% 40,20 40,33 -0,32% -1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 19,23 19,34 -0,57% -7,55% 82,57 83,01 -0,53% -6,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-18 10,87 10,93 -0,55% -4,90% 40,35 40,48 -0,32% -1,83% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)