Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 29,44 29,59 -0,51% +0,72% 126,87 127,06 -0,15% +1,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-08-14 13,58 13,65 -0,51% +1,57% 65,59 65,26 +0,50% +3,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 14,31 14,38 -0,49% +3,02% 54,18 53,90 +0,52% +7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 33,52 33,82 -0,89% -2,73% 126,91 126,76 +0,12% +1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 26,81 26,94 -0,48% +0,22% 115,53 115,69 -0,13% +0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 30,52 30,79 -0,88% -3,20% 115,56 115,40 +0,13% +0,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 65,21 65,46 -0,38% -2,90% 281,02 281,10 -0,03% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-08-14 58,12 58,51 -0,67% -4,80% 280,71 279,75 +0,34% -2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 74,22 74,80 -0,78% -6,26% 281,01 280,36 +0,23% -2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 60,44 60,67 -0,38% -3,39% 260,46 260,53 -0,03% -2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 68,79 69,33 -0,78% -6,73% 260,45 259,86 +0,23% -3,11% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 129,45 129,34 +0,09% +17,48% 557,85 555,41 +0,44% +18,15% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-08-14 115,37 115,61 -0,21% +15,17% 557,21 552,75 +0,81% +17,66% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 147,35 147,80 -0,30% +13,42% 557,90 553,97 +0,71% +17,81% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 117,54 117,44 +0,09% +16,89% 506,53 504,31 +0,44% +17,55% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-08-14 104,76 104,97 -0,20% +14,60% 505,97 501,88 +0,81% +17,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 24,80 24,86 -0,24% +0,16% 106,87 106,75 +0,11% +0,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 11,32 11,35 -0,26% +2,63% 42,86 42,54 +0,75% +6,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 20,26 20,31 -0,25% -0,59% 87,31 87,22 +0,11% -0,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 11,38 11,40 -0,18% +1,88% 43,09 42,73 +0,84% +5,83% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)