Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 16,41 16,46 -0,30% +21,83% 74,80 75,55 -0,99% +22,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 13,84 13,88 -0,29% +23,35% 53,10 53,59 -0,92% +13,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 15,11 15,16 -0,33% +20,69% 68,87 69,58 -1,02% +21,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2021-04-09 12,34 12,38 -0,32% +22,42% 47,34 47,80 -0,96% +12,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 196,69 197,81 -0,57% +15,21% 896,53 907,89 -1,25% +15,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 160,46 161,59 -0,70% +23,64% 731,39 741,65 -1,38% +24,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 196,63 198,01 -0,70% +25,47% 754,37 764,54 -1,33% +15,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 162,51 163,44 -0,57% +12,64% 740,74 750,14 -1,25% +13,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 149,87 150,92 -0,70% +23,04% 683,12 692,68 -1,38% +23,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 183,59 184,88 -0,70% +24,86% 704,34 713,84 -1,33% +14,59% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)