Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 203,52 203,27 +0,12% +30,44% 874,10 873,43 +0,08% +30,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 159,65 158,97 +0,43% +20,35% 685,68 683,08 +0,38% +20,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 189,14 188,31 +0,44% +24,29% 736,74 733,62 +0,43% +30,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 173,68 173,46 +0,13% +19,35% 745,94 745,34 +0,08% +18,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 150,23 149,59 +0,43% +19,74% 645,22 642,77 +0,38% +19,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 177,90 177,13 +0,43% +23,66% 692,96 690,06 +0,42% +29,87% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)