Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-22 14,17 14,10 +0,50% -7,26% 65,00 64,67 +0,51% -0,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-22 11,90 11,85 +0,42% -4,34% 46,06 46,13 -0,15% -2,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-22 13,11 13,04 +0,54% -8,64% 60,13 59,81 +0,55% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2020-10-22 10,65 10,60 +0,47% -5,59% 41,22 41,26 -0,10% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 175,65 175,02 +0,36% -13,42% 805,83 802,80 +0,38% -7,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-23 143,86 143,02 +0,59% -10,23% 659,99 656,02 +0,61% -3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2020-10-23 175,26 174,23 +0,59% -7,73% 678,85 674,38 +0,66% -6,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 146,70 146,17 +0,36% -15,27% 673,02 670,47 +0,38% -9,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-23 134,67 133,89 +0,58% -10,68% 617,83 614,14 +0,60% -4,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 164,00 163,05 +0,58% -8,20% 635,24 631,10 +0,66% -7,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)