Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 15,28 15,08 +1,33% -3,54% 65,62 64,64 +1,50% -0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 12,44 12,27 +1,39% -0,88% 47,08 46,32 +1,65% +11,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 14,35 14,15 +1,41% -4,21% 61,62 60,66 +1,59% -1,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 11,28 11,12 +1,44% -1,66% 42,69 41,97 +1,70% +10,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 173,59 174,07 -0,28% +18,88% 751,09 751,50 -0,05% +22,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 142,20 142,62 -0,29% +5,47% 615,27 615,72 -0,07% +9,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 165,00 165,47 -0,28% +8,75% 633,27 631,93 +0,21% +22,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 149,61 150,02 -0,27% +16,27% 647,33 647,67 -0,05% +20,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 134,26 134,67 -0,30% +4,94% 580,92 581,40 -0,08% +8,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 155,71 156,16 -0,29% +8,21% 597,62 596,38 +0,21% +21,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)