Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-24 17,15 17,43 -1,61% +12,24% 73,46 74,58 -1,51% +11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-24 14,39 14,62 -1,57% +15,68% 57,02 57,93 -1,57% +21,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-24 15,96 16,22 -1,60% +11,22% 68,36 69,40 -1,51% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2020-02-24 12,94 13,15 -1,60% +14,72% 51,27 52,10 -1,59% +20,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 225,78 223,97 +0,81% +28,69% 966,09 957,07 +0,94% +26,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-21 171,83 170,41 +0,83% +18,93% 735,24 728,20 +0,97% +17,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2020-02-21 205,42 203,71 +0,84% +22,41% 813,89 805,79 +1,01% +26,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 190,79 189,26 +0,81% +26,18% 816,37 808,75 +0,94% +24,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-21 161,40 160,07 +0,83% +18,32% 690,61 684,01 +0,97% +16,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-21 192,87 191,27 +0,84% +21,80% 764,17 756,59 +1,00% +26,26% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)