Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 18,40 18,44 -0,22% +27,87% 84,07 84,18 -0,13% +33,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 15,56 15,59 -0,19% +28,91% 60,37 60,38 -0,02% +34,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 16,89 16,93 -0,24% +26,71% 77,17 77,29 -0,15% +31,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2021-08-18 13,84 13,87 -0,22% +27,91% 53,70 53,72 -0,04% +33,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 224,11 223,59 +0,23% +25,71% 1023,98 1020,71 +0,32% +30,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 179,76 179,71 +0,03% +21,92% 821,34 820,39 +0,12% +26,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 221,04 220,97 +0,03% +23,39% 857,57 855,82 +0,20% +29,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 183,44 183,02 +0,23% +23,21% 838,16 835,50 +0,32% +28,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 167,59 167,55 +0,02% +21,31% 765,74 764,88 +0,11% +26,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 206,02 205,97 +0,02% +22,78% 799,30 797,72 +0,20% +28,48% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)