Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna PLN 2019-10-22 87,18 87,07 +0,13% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji PLN 2019-10-22 125,31 125,29 +0,02% +5,03% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2019-10-22 96,54 96,36 +0,19% +3,49% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity PLN 2019-10-22 167,32 167,87 -0,33% +8,62% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów PLN 2019-10-22 109,63 109,49 +0,13% +2,11% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income PLN 2019-10-22 117,57 117,40 +0,14% +5,10% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)