Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Global Markets PLN 2021-05-05 115,70 115,25 +0,39% +7,30% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna PLN 2021-05-11 90,51 91,55 -1,14% +17,84% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars International Value PLN 2021-05-11 126,39 126,40 -0,01% +17,62% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2021-05-11 145,51 147,08 -1,07% +32,15% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2021-05-11 119,88 120,20 -0,27% +24,85% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji PLN 2021-05-11 122,58 123,71 -0,91% 0,00% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity PLN 2021-05-11 276,54 286,50 -3,48% +33,59% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)