Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Global Markets PLN 2021-08-17 115,16 114,70 +0,40% +20,38% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna PLN 2021-08-17 95,81 96,44 -0,65% +19,12% - - - - kup on-line
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars International Value PLN 2021-08-17 124,37 125,04 -0,54% +11,55% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2021-08-17 148,37 149,01 -0,43% +24,85% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu PLN 2021-08-17 124,82 124,81 +0,01% +17,23% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji PLN 2021-08-17 127,79 127,98 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity PLN 2021-08-17 301,01 299,86 +0,38% +27,65% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)