Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2019-02-19 161,32 161,04 +0,17% -1,34% 617,63 620,26 -0,42% +13,57% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-19 13,68 13,65 +0,22% +3,01% 52,38 52,31 +0,12% +18,89% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 13,29 13,30 -0,08% +7,18% 57,57 57,51 +0,10% +11,71% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-19 11,07 11,05 +0,18% -2,12% 42,38 42,35 +0,08% +12,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 122,00 122,05 -0,04% +9,71% 528,30 528,68 -0,07% +14,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2019-02-20 131,30 130,87 +0,33% +0,91% 503,02 501,05 +0,39% +15,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 124,44 124,04 +0,32% +0,41% 476,74 474,90 +0,39% +15,14% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)