Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 15,40 15,44 -0,26% +12,08% 61,02 61,41 -0,63% +16,14% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 14,20 14,25 -0,35% +6,05% 61,05 61,30 -0,40% +5,06% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 11,36 11,39 -0,26% +1,43% 45,01 45,30 -0,63% +5,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-27 133,84 135,10 -0,93% +9,71% 576,76 580,88 -0,71% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2020-02-27 139,45 139,35 +0,07% +5,77% 551,85 552,16 -0,06% +9,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-27 131,53 131,43 +0,08% +5,27% 520,50 520,78 -0,05% +9,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)