Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-22 10,13 10,14 -0,10% -4,70% 43,89 43,78 +0,25% -2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 39,06 39,09 -0,08% -2,25% 146,89 146,01 +0,61% -3,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 30,98 31,17 -0,61% -6,83% 134,22 134,56 -0,26% -4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-22 10,69 10,70 -0,09% -5,15% 46,31 46,19 +0,26% -3,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 36,09 36,12 -0,08% -2,75% 135,72 134,91 +0,60% -3,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-06-20 158,01 158,07 -0,04% -4,27% 589,63 584,91 +0,81% -5,03% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 13,05 13,06 -0,08% -3,19% 48,74 48,73 +0,02% -4,49% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 13,01 13,07 -0,46% +4,00% 56,17 56,35 -0,33% +6,27% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 11,09 11,14 -0,45% +8,30% 41,42 41,57 -0,35% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 4,41 4,44 -0,68% -7,74% 19,11 19,17 -0,33% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-22 104,01 104,20 -0,18% -2,02% 450,60 449,84 +0,17% +0,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2018-06-22 12,98 13,00 -0,15% +0,23% 48,81 48,56 +0,53% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2018-06-22 5,37 5,38 -0,19% -3,24% 20,20 20,10 +0,50% -4,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 10,60 10,68 -0,75% -4,42% 45,92 46,11 -0,40% -2,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-22 100,52 100,70 -0,18% -2,40% 435,48 434,73 +0,17% -0,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 12,40 12,42 -0,16% -0,16% 46,63 46,39 +0,52% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-22 62,90 63,02 -0,19% -5,81% 272,50 272,06 +0,16% -3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-06-22 5,15 5,16 -0,19% -3,74% 19,37 19,27 +0,49% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 114,11 114,94 -0,72% -2,59% 494,36 496,21 -0,37% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-06-22 126,23 126,46 -0,18% +1,71% 474,71 472,35 +0,50% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 120,03 120,25 -0,18% +1,20% 451,40 449,16 +0,50% -0,09% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)