Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,92 9,93 -0,10% -7,46% 42,58 42,58 -0,02% -5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 38,72 38,72 0,00% -4,75% 146,94 145,98 +0,66% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 31,66 31,60 +0,19% -0,19% 135,88 135,51 +0,27% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,45 10,45 0,00% -7,85% 44,85 44,81 +0,08% -6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 35,70 35,71 -0,03% -5,23% 135,47 134,63 +0,63% +1,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-12-17 156,27 156,28 -0,01% -6,06% 595,31 589,78 +0,94% +0,20% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 13,00 13,00 0,00% -4,13% 49,52 49,06 +0,94% +2,26% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 12,73 12,77 -0,31% +2,33% 54,77 54,83 -0,12% +4,28% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 10,61 10,61 0,00% -1,49% 40,42 40,04 +0,94% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-17 117,61 118,37 -0,64% +2,23% 505,97 508,25 -0,45% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-17 126,72 126,68 +0,03% -1,67% 482,74 478,08 +0,98% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-17 120,21 120,18 +0,02% -2,16% 457,94 453,55 +0,97% +4,36% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)