Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 10,17 10,17 0,00% -4,86% 43,83 43,67 +0,35% -4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 39,33 39,35 -0,05% -2,43% 148,91 147,49 +0,96% +1,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 31,91 31,79 +0,38% +0,60% 137,51 136,51 +0,73% +1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 10,72 10,73 -0,09% -5,38% 46,20 46,08 +0,26% -4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 36,32 36,33 -0,03% -2,89% 137,51 136,17 +0,99% +0,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-08-13 155,17 156,98 -1,15% -6,53% 581,59 577,40 +0,73% -3,84% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-14 13,16 13,18 -0,15% -2,88% 49,83 49,40 +0,86% +0,89% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 12,65 12,60 +0,40% +3,69% 54,51 54,11 +0,75% +4,28% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-14 10,56 10,56 0,00% -0,09% 39,98 39,58 +1,02% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 4,47 4,46 +0,22% -1,11% 19,26 19,15 +0,58% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 103,35 103,48 -0,13% -3,08% 445,38 444,36 +0,23% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2018-08-14 12,95 12,97 -0,15% -0,69% 49,03 48,61 +0,86% +3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2018-08-14 5,32 5,33 -0,19% -4,14% 20,14 19,98 +0,83% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 10,82 10,81 +0,09% +2,46% 46,63 46,42 +0,45% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 99,82 99,95 -0,13% -3,45% 430,16 429,20 +0,22% -2,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 12,37 12,38 -0,08% -1,04% 46,84 46,40 +0,93% +2,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-14 61,98 62,06 -0,13% -6,84% 267,10 266,50 +0,22% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-08-14 5,10 5,11 -0,20% -4,49% 19,31 19,15 +0,82% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 115,08 114,87 +0,18% +2,81% 495,93 493,27 +0,54% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-08-14 124,43 124,49 -0,05% -0,72% 471,12 466,60 +0,97% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 118,23 118,29 -0,05% -1,21% 447,64 443,36 +0,97% +2,62% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)