Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2021-05-12 76,20 76,24 -0,05% +3,48% 347,69 347,89 -0,06% +3,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2021-05-12 81,54 81,59 -0,06% +3,95% 432,57 430,98 +0,37% +5,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2021-05-12 8,66 8,66 0,00% +4,34% 32,49 32,47 +0,06% -7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2021-05-12 97,66 97,72 -0,06% +8,57% 406,19 407,01 -0,20% +4,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2021-05-12 101,37 101,43 -0,06% +8,82% 462,53 462,83 -0,07% +8,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2021-05-12 99,85 99,91 -0,06% +8,60% 455,60 455,90 -0,07% +8,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2021-05-12 759,48 759,89 -0,05% +3,49% 3465,36 3467,45 -0,06% +3,61% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-11 15,79 15,82 -0,19% +8,97% 59,20 59,90 -1,16% -2,87% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 14,39 14,44 -0,35% +4,58% 65,66 66,08 -0,64% +4,70% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2021-05-11 12,88 12,92 -0,31% +17,73% 48,29 48,92 -1,28% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2021-05-11 129,86 129,97 -0,08% -3,03% 592,56 594,79 -0,38% -2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2021-05-11 150,02 150,14 -0,08% +9,07% 562,47 568,45 -1,05% -2,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-05-11 140,65 140,76 -0,08% +8,53% 527,34 532,93 -1,05% -3,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)