Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-23 10,69 10,68 +0,09% +3,59% 44,57 44,59 -0,04% -1,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 40,74 40,70 +0,10% +5,82% 138,66 138,36 +0,22% -12,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 30,72 30,78 -0,19% -8,02% 128,09 128,51 -0,32% -12,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-23 11,30 11,30 0,00% +3,01% 47,12 47,18 -0,13% -1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 37,72 37,68 +0,11% +5,27% 128,38 128,09 +0,23% -12,62% kup on-line
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-01-22 165,71 165,93 -0,13% +2,63% 563,32 565,95 -0,47% -14,93% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 13,47 13,48 -0,07% +3,14% 45,79 45,98 -0,41% -14,51% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 12,37 12,37 0,00% -2,98% 51,64 51,54 +0,21% -7,40% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 11,12 11,12 0,00% +11,09% 37,80 37,93 -0,33% -7,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-23 108,31 108,32 -0,01% +2,33% 451,61 452,24 -0,14% -2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-01-23 13,36 13,36 0,00% +4,21% 45,47 45,42 +0,12% -13,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-01-23 5,62 5,61 +0,18% +1,08% 19,13 19,07 +0,30% -16,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 10,39 10,40 -0,10% -9,18% 43,32 43,42 -0,23% -13,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-23 104,84 104,84 0,00% +1,92% 437,14 437,71 -0,13% -2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 12,78 12,78 0,00% +3,73% 43,50 43,44 +0,12% -13,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 4,39 4,39 0,00% -12,02% 18,30 18,33 -0,13% -15,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-23 66,64 66,64 0,00% -1,17% 277,86 278,22 -0,13% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-01-23 5,39 5,39 0,00% +0,56% 18,35 18,32 +0,12% -16,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-23 113,02 113,12 -0,09% -3,00% 471,25 472,28 -0,22% -7,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-01-23 131,52 131,54 -0,02% +10,83% 447,64 447,16 +0,11% -8,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-23 125,32 125,33 -0,01% +10,28% 426,54 426,05 +0,12% -8,46% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)