Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-20 10,37 10,38 -0,10% -1,61% 43,21 43,26 -0,13% -3,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 39,76 39,82 -0,15% +0,63% 133,96 134,28 -0,23% -14,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 29,97 29,77 +0,67% -12,14% 124,87 124,07 +0,64% -13,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-20 10,95 10,97 -0,18% -2,14% 45,62 45,72 -0,21% -3,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 36,77 36,83 -0,16% +0,14% 123,89 124,19 -0,25% -14,74% kup on-line
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-04-19 163,02 163,24 -0,13% -0,92% 549,72 548,03 +0,31% -16,06% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 13,20 13,25 -0,38% -1,12% 44,51 44,48 +0,06% -16,23% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 12,65 12,62 +0,24% -1,02% 52,72 52,48 +0,47% -2,71% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 11,47 11,48 -0,09% +14,02% 38,68 38,54 +0,36% -3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-02-28 4,34 4,31 +0,70% -14,06% 18,10 17,98 +0,66% -16,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-20 106,66 106,90 -0,22% +0,40% 444,40 445,53 -0,25% -1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2018-04-20 13,24 13,27 -0,23% +2,48% 44,61 44,75 -0,31% -12,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2018-04-20 5,50 5,52 -0,36% -1,08% 18,53 18,61 -0,44% -15,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 10,26 10,21 +0,49% -10,78% 42,75 42,55 +0,46% -12,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-20 103,14 103,38 -0,23% -0,01% 429,73 430,86 -0,26% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 12,66 12,69 -0,24% +2,10% 42,66 42,79 -0,32% -13,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-20 64,84 64,99 -0,23% -3,35% 270,16 270,86 -0,26% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-04-20 5,28 5,29 -0,19% -1,49% 17,79 17,84 -0,27% -16,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-20 111,96 111,88 +0,07% -6,57% 466,48 466,28 +0,04% -8,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-04-20 130,62 131,47 -0,65% +6,81% 440,10 443,33 -0,73% -9,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-20 124,31 125,12 -0,65% +6,28% 418,84 421,92 -0,73% -9,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)