Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 10,03 10,03 0,00% -6,70% 43,09 43,06 +0,07% -5,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 39,00 39,03 -0,08% -4,22% 145,48 144,89 +0,41% -0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 31,31 31,33 -0,06% -1,76% 134,53 134,52 +0,01% -0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 10,56 10,57 -0,09% -7,29% 45,37 45,38 -0,02% -5,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 35,98 36,00 -0,06% -4,69% 134,21 133,64 +0,43% -1,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-10-18 153,76 154,08 -0,21% -7,68% 570,80 570,65 +0,03% -4,70% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 13,02 13,01 +0,08% -3,98% 48,33 48,18 +0,31% -0,89% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 12,40 12,39 +0,08% -0,16% 53,24 53,18 +0,12% +1,31% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 10,48 10,52 -0,38% -2,51% 38,90 38,96 -0,15% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 112,71 112,26 +0,40% +0,19% 484,27 482,00 +0,47% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-19 122,67 122,57 +0,08% -2,90% 457,58 455,02 +0,56% +0,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 116,46 116,37 +0,08% -3,38% 434,42 432,00 +0,56% +0,10% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)