Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-21 10,65 10,64 +0,09% +0,85% 44,85 44,75 +0,24% -2,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-21 40,11 40,07 +0,10% +2,85% 146,82 146,20 +0,42% -5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-21 31,96 32,17 -0,65% -3,30% 134,61 135,30 -0,51% -6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-21 11,29 11,28 +0,09% +0,36% 47,55 47,44 +0,23% -3,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-21 37,24 37,20 +0,11% +2,36% 136,31 135,73 +0,43% -5,83% kup on-line
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-07-20 165,35 165,26 +0,05% +3,41% 603,30 602,69 +0,10% -1,22% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 13,49 13,48 +0,07% +0,90% 49,22 49,16 +0,12% -6,99% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 12,18 12,30 -0,98% -4,40% 51,23 51,70 -0,92% -8,22% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 10,41 10,41 0,00% +1,07% 37,98 37,96 +0,05% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 106,30 106,19 +0,10% -1,66% 447,07 446,34 +0,16% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 12,99 12,97 +0,15% +0,15% 47,40 47,30 +0,20% -7,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-07-20 5,55 5,54 +0,18% -3,31% 20,25 20,20 +0,23% -10,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 10,73 10,75 -0,19% -5,21% 45,13 45,18 -0,13% -9,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 103,11 103,00 +0,11% -2,05% 433,65 432,93 +0,17% -5,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 12,45 12,43 +0,16% -0,32% 45,43 45,33 +0,21% -8,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 4,61 4,62 -0,22% -8,35% 19,39 19,42 -0,16% -12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 66,61 66,54 +0,11% -5,40% 280,14 279,68 +0,16% -9,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-07-20 5,34 5,33 +0,19% -3,78% 19,48 19,44 +0,23% -11,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 113,81 114,11 -0,26% -4,99% 478,65 479,63 -0,20% -8,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 124,91 124,85 +0,05% -0,10% 455,75 455,31 +0,09% -7,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 119,32 119,27 +0,04% -0,60% 435,35 434,97 +0,09% -8,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)