Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2020-10-28 78,98 74,12 +6,56% -8,78% 362,44 338,68 +7,02% -2,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2020-10-28 84,38 78,96 +6,86% -8,09% 427,02 407,24 +4,86% -6,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (USD) USD 2020-10-28 8,94 8,35 +7,07% -6,68% 34,74 35,29 -1,57% -5,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2020-10-28 96,37 90,53 +6,45% -3,70% 411,90 393,31 +4,73% +6,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2020-10-28 99,91 93,76 +6,56% -3,39% 458,49 428,42 +7,02% +3,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2020-10-28 98,52 92,53 +6,47% -3,58% 452,11 422,80 +6,93% +3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2020-10-28 787,78 738,67 +6,65% -8,81% 3615,12 3375,20 +7,11% -2,22% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-28 15,96 15,93 +0,19% +7,84% 62,02 61,74 +0,45% +8,98% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-28 13,78 13,76 +0,15% +1,85% 63,24 62,98 +0,40% +9,30% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2020-10-28 11,91 11,97 -0,50% +7,88% 46,28 46,39 -0,24% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-29 132,38 131,94 +0,33% +2,68% 611,45 605,47 +0,99% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2020-10-29 146,94 146,96 -0,01% +8,21% 577,66 571,09 +1,15% +10,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-29 138,12 138,15 -0,02% +7,69% 542,99 536,85 +1,14% +9,88% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)