Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2019-08-28 168,96 168,94 +0,01% +7,58% 664,16 664,53 -0,05% +14,85% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-22 14,83 14,81 +0,14% +14,43% 56,81 57,02 -0,37% +16,58% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-22 13,46 13,45 +0,07% +8,29% 57,58 57,63 -0,09% +7,60% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2019-10-22 11,02 11,03 -0,09% +5,15% 42,21 42,47 -0,60% +7,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 128,89 128,69 +0,16% +14,65% 551,55 550,47 +0,20% +14,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 136,09 135,92 +0,13% +11,21% 522,69 520,67 +0,39% +14,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-23 128,56 128,40 +0,12% +10,67% 493,77 491,86 +0,39% +14,04% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)