Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2021-08-18 75,28 75,38 -0,13% +1,57% 343,96 344,12 -0,05% +1,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2021-08-18 8,57 8,58 -0,12% +2,63% 33,25 33,23 +0,06% -5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2021-08-18 96,45 96,56 -0,11% +6,54% 410,90 409,66 +0,30% +4,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2021-08-18 100,16 100,28 -0,12% +6,83% 457,64 457,79 -0,03% +6,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2021-08-18 98,63 98,75 -0,12% +6,59% 450,65 450,80 -0,03% +6,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2021-08-18 750,76 751,64 -0,12% +1,64% 3430,30 3431,31 -0,03% +1,63% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 16,12 16,07 +0,31% +0,50% 62,54 62,24 +0,48% +5,16% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 14,98 14,94 +0,27% +13,31% 68,45 68,20 +0,36% +17,96% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 12,89 12,87 +0,16% +11,12% 50,01 49,85 +0,33% +16,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 132,74 132,31 +0,32% +3,86% 606,50 604,01 +0,41% +8,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 147,66 147,48 +0,12% +1,95% 572,88 571,19 +0,30% +6,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 138,25 138,08 +0,12% +1,45% 536,37 534,78 +0,30% +6,15% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)