Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) JPY 2019-02-19 1200,10 1195,93 +0,35% -5,70% 41,56 41,51 +0,10% +4,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity USD 2019-02-19 37,68 37,52 +0,43% -5,59% 144,26 144,51 -0,17% +8,68% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity USD 2019-02-19 39,94 39,85 +0,23% -0,25% 152,91 153,49 -0,37% +14,83% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)