Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) JPY 2019-09-12 1179,08 1171,26 +0,67% -4,79% 43,03 42,87 +0,37% +3,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity USD 2019-09-12 39,21 39,14 +0,18% +0,56% 154,19 153,72 +0,31% +6,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity USD 2019-10-21 41,58 41,31 +0,65% +4,55% 160,09 159,61 +0,30% +7,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)