Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) JPY 2018-12-17 1193,58 1189,64 +0,33% -7,74% 40,05 39,56 +1,24% -2,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity USD 2018-12-17 35,30 35,57 -0,76% -8,97% 134,47 134,24 +0,18% -2,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity USD 2018-12-17 36,41 36,86 -1,22% -7,21% 138,70 139,11 -0,29% -1,03% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)