Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 202639,00 202627,00 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-01-11 128,56 125,47 +2,46% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2018-01-10 1056,96 1041,45 +1,49% +6,11% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-05 10495,00 10454,80 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2017-12-29 235,17 235527,00 -99,90% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-12-29 243,35 239,84 +1,46% +3,58% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 1349,89 1357,05 -0,53% +16,62% - - - - kup on-line
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu PLN 2017-12-29 973,26 959,27 +1,46% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 1581,87 1569,97 +0,76% +12,58% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1056,24 1045,65 +1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 1222,71 1209,88 +1,06% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 1102,69 1094,44 +0,75% +10,01% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-12 1245,00 1246,37 -0,11% +6,21% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-15 111,54 111,63 -0,08% +4,74% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 940,73 941,32 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 1523,88 1490,96 +2,21% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 122,51 122,32 +0,16% +21,72% - - - - kup on-line
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 122,27 121,33 +0,77% +5,10% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 117,29 118,58 -1,09% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1029,89 1022,52 +0,72% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 1255,45 1246,89 +0,69% +9,04% - - - - kup on-line
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-18 10,34 10,34 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-18 10,16 10,16 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1251,32 1225,34 +2,12% -2,77% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-12 937,54 938,41 -0,09% -0,02% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2017-12-29 104,73 104,97 -0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 157,61 161,94 -2,67% +5,71% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 10,98 10,93 +0,46% -89,95% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 106,80 106,43 +0,35% +4,13% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 10,02 10,69 -6,27% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-04 107,52 105,89 +1,54% +6,05% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus PLN 2017-12-29 1266,48 1280,02 -1,06% +26,65% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2017-12-29 113,74 113,46 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2017-12-29 1059,63 1069,97 -0,97% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 1140,56 1099,76 +3,71% +3,77% - - - - kup on-line
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 102,34 101,95 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Multi Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-01-10 94,78 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-28 40026300,00 39889500,00 +0,34% +385,28% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 480,55 488,07 -1,54% -1,86% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 1242,39 1269,99 -2,17% -1,60% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 9998,39 9998,65 0,00% -0,02% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 10433,50 10444,60 -0,11% +12,14% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-12-29 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 99,06 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 137,70 135,10 +1,92% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 109,26 108,66 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-27 102,24 101,11 +1,12% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-27 101,73 100,89 +0,83% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-27 100,23 99,66 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-27 100,72 99,67 +1,05% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)