Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 197519,00 196762,00 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2017-07-31 123,14 124,03 -0,72% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2017-08-10 1045,06 1040,98 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-08-07 10434,20 10414,20 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2017-07-31 231472,00 230664,00 +0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-07-31 238,99 240,62 -0,68% +4,27% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1289,71 1281,61 +0,63% +18,65% - - - - kup on-line
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-27 6,59 19,88 -66,85% -94,90% - - - - kup on-line
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu PLN 2017-07-31 962,89 980,45 -1,79% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 1526,53 1476,16 +3,41% +11,40% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 1045,92 1044,78 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1133,28 1124,20 +0,81% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 1060,40 1051,79 +0,82% 0,00% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-08-09 1282,12 1262,24 +1,57% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 925,46 922,53 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 1493,81 1464,75 +1,98% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 121,64 121,39 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 118,55 116,28 +1,95% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 119,60 116,00 +3,10% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 1019,46 1016,53 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-07-31 1212,47 1203,76 +0,72% 0,00% - - - - kup on-line
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-08-14 10,20 10,20 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 850,44 871,41 -2,41% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 1393,90 1433,37 -2,75% +13,89% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-08-11 928,35 949,52 -2,23% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2017-07-31 102,69 102,66 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 161,81 162,35 -0,33% +9,11% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 110,14 110,52 -0,34% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-08-07 105,95 105,84 +0,10% +2,95% - - - - kup on-line
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-07-31 9,16 9,17 -0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-10 103,64 103,02 +0,60% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2017-07-31 1118,46 1126,73 -0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 1081,55 1099,16 -1,60% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-27 39993000,00 12560900,00 +218,39% +386,07% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 487,20 490,09 -0,59% +1,44% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-06-30 1225,54 1198,95 +2,22% -0,42% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-07-31 10000,00 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-07-31 10692,00 10608,30 +0,79% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-07-31 9837,53 9605,90 +2,41% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-07-31 1000,00 1000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-07-31 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2017-07-10 10355,00 10345,90 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)