Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2021-04-28 181527,00 181548,00 -0,01% -16,82% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-05-10 64,44 62,81 +2,60% +43,84% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-05-10 43,76 39,35 +11,21% +56,73% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-03-31 1869,96 1762,11 +6,12% +13,69% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-30 1432,38 1401,94 +2,17% +13,04% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-03-31 1095,01 1062,22 +3,09% +13,63% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-30 1025,05 1018,22 +0,67% +2,56% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-30 966,98 961,73 +0,55% +3,18% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-30 1681,59 1640,39 +2,51% -3,44% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-04-30 119,26 118,84 +0,35% +7,99% - - - - kup on-line
Lumen Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-30 163,79 156,71 +4,52% +24,34% - - - - kup on-line
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-30 51,02 49,74 +2,57% +35,44% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-04-30 1779,03 1721,00 +3,37% +24,95% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-04-30 1048,24 1018,52 +2,92% +24,88% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-03-31 114,87 113,15 +1,52% +19,42% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)