Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2020-02-26 224646,00 223718,00 +0,41% -6,37% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2020-01-31 84,28 83,28 +1,20% -9,13% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2020-01-31 113,14 111,41 +1,55% -2,28% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2020-01-31 79,17 79,40 -0,29% -8,34% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2020-02-10 734,63 733,45 +0,16% -13,35% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-05 8824,76 8739,63 +0,97% -2,21% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 101,79 101,15 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-10 841,12 833,70 +0,89% +0,68% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2019-12-31 171,62 175,70 -2,32% -22,93% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 PLN 2019-12-31 136674,00 136416,00 +0,19% -31,13% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2020-01-31 179,51 178,61 +0,50% -1,84% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-17 1238,44 1204,60 +2,81% +18,47% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-26 52,65 53,04 -0,74% 0,00% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-21 390,54 387,55 +0,77% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-12-30 1711,60 1725,39 -0,80% -0,96% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-26 1210,10 1260,91 -4,03% +6,37% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 1005,97 1017,10 -1,09% -2,26% - - - - kup on-line
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 129,84 127,67 +1,70% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 968,23 964,78 +0,36% +3,37% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 1657,17 1596,36 +3,81% +14,07% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2020-01-31 108,58 107,82 +0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 127,14 103,63 +22,69% +21,80% - - - - kup on-line
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 49,36 90,29 -45,33% -44,79% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2020-01-31 1492,22 1484,21 +0,54% +8,92% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 1047,20 1036,24 +1,06% +0,39% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 162,00 155,90 +3,91% +4,77% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 11,11 10,91 +1,83% +2,97% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-12-30 110,46 108,02 +2,26% +8,93% - - - - kup on-line
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-02-24 1140,41 1100,63 +3,61% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2020-01-31 123,03 122,74 +0,24% +7,08% - - - - kup on-line
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 103,67 104,39 -0,69% -5,75% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-01-31 99,12 99,51 -0,39% +6,06% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)