Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities PLN 2018-12-28 92,75 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 PLN 2018-12-28 115,78 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Private Equity PLN 2018-12-28 140,32 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-12-28 86,37 91,53 -5,64% -28,29% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2019-01-10 847,82 880,26 -3,69% -19,79% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-05 9024,02 9575,40 -5,76% -14,27% - - - - kup on-line
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 98,34 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-10 835,46 877,53 -4,79% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2018-12-31 222,67 223,20 -0,24% -5,32% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 PLN 2018-12-31 198463,00 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-12-28 182,87 194,35 -5,91% -23,75% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-15 1045,32 1021,85 +2,30% -3,27% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-01-31 1759,22 1728,25 +1,79% +11,21% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-02-13 1137,59 1171,54 -2,90% -6,72% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-12-31 961,70 1072,07 -10,30% -6,27% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 1029,25 1038,76 -0,92% -1,53% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 936,66 917,26 +2,11% -1,11% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 1452,77 1415,69 +2,62% -6,42% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2019-01-31 1369,98 1364,49 +0,40% +8,29% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 1043,16 967,41 +7,83% -18,67% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 154,63 150,46 +2,77% -4,51% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 10,82 10,79 +0,28% -2,43% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 101,40 106,21 -4,53% -4,73% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 9,74 9,53 +2,20% -2,99% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 115,30 112,04 +2,91% +8,89% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2019-01-31 114,90 113,84 +0,93% +0,97% - - - - kup on-line
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 109,99 107,58 +2,24% +5,27% - - - - kup on-line
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-28 93,94 93,20 +0,79% 0,00% - - - - kup on-line
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2019-02-13 239997,00 240183,00 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 104,38 101,40 +2,94% -1,97% - - - - kup on-line
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-01-31 89,41 85,76 +4,26% -35,51% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)