Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2021-08-11 169703,00 169695,00 0,00% -9,61% - - - - kup on-line
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-08-06 71,59 71,18 +0,58% +42,38% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-08-12 51,79 50,83 +1,89% +42,59% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-07-30 1579,53 1488,83 +6,09% +21,97% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-07-30 1009,49 1018,86 -0,92% +0,39% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-07-31 974,41 969,65 +0,49% +2,69% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-07-31 1700,36 1664,77 +2,14% -13,93% - - - - kup on-line
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-07-30 120,34 119,94 +0,33% +7,60% - - - - kup on-line
Ipopema Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-07-30 170,00 169,48 +0,31% +15,94% - - - - kup on-line
Lumen Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-07-30 53,33 52,40 +1,77% +19,55% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2021-07-30 1933,02 1943,64 -0,55% +38,16% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2021-07-30 1057,49 1065,23 -0,73% +15,44% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)