Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 205894,00 203202,00 +1,32% +6,37% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2018-03-29 123,65 127,71 -3,18% -0,05% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2018-04-10 1062,47 1062,30 +0,02% +3,31% - - - - kup on-line
Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-05 10491,90 10509,20 -0,16% +2,64% - - - - kup on-line
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2018-03-30 238,95 237,54 +0,59% -99,89% - - - - kup on-line
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2018-03-29 244,44 245,01 -0,23% +2,01% - - - - kup on-line
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-16 1079,60 1068,36 +1,05% 0,00% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-31 1326,71 1349,89 -1,72% +3,19% - - - - kup on-line
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu PLN 2018-02-28 968,60 964,74 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-29 1599,77 1581,87 +1,13% +10,94% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 1046,80 1054,64 -0,74% +4,08% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-31 12,49 12,41 +0,64% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Hipoteczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-31 1127,48 1118,82 +0,77% +9,82% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-11 1148,70 1149,29 -0,05% -5,80% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-16 111,37 112,50 -1,00% +2,70% - - - - kup on-line
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 114,46 119,06 -3,86% -2,52% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 1042,43 1047,75 -0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-31 940,48 944,57 -0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-31 1519,96 1518,97 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 125,72 128,82 -2,41% +16,57% - - - - kup on-line
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 121,54 122,33 -0,65% +1,36% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-29 1285,09 1277,82 +0,57% +9,40% - - - - kup on-line
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-03 10,41 10,05 +3,58% 0,00% - - - - kup on-line
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-04 10,00 10,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 1223,18 1270,38 -3,72% -12,38% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-13 902,37 898,96 +0,38% -4,62% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2018-03-29 102,76 102,21 +0,54% -1,14% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 151,37 157,61 -3,96% -1,60% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 10,89 11,09 -1,80% -90,15% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 106,21 105,81 +0,38% +2,63% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 9,98 10,04 -0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-03 108,45 107,52 +0,86% +7,08% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus PLN 2018-03-29 1143,00 1210,08 -5,54% +14,30% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2018-04-16 113,96 113,45 +0,45% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2018-03-29 1020,32 1035,10 -1,43% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Deweloperski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-31 125,53 125,41 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-31 1175,53 1140,56 +3,07% +6,95% - - - - kup on-line
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 105,91 105,46 +0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Rockbridge Multi Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-10 93,55 93,98 -0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 40474700,00 40302100,00 +0,43% +226,08% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-30 484,78 480,55 +0,88% -0,60% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-30 1298,94 1242,39 +4,55% +3,23% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-30 9605,34 9940,52 -3,37% -3,95% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 10529,90 10818,00 -2,66% +15,18% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2018-03-30 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój PLN 2018-04-18 235263,00 235319,00 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 103,65 105,37 -1,63% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-29 137,34 138,19 -0,62% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 111,25 110,68 +0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-26 105,61 104,50 +1,06% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-26 104,75 103,76 +0,95% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-26 102,61 101,87 +0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-26 103,72 102,79 +0,90% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)