Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 267,09 274,78 -2,80% -3,23% - - - - kup on-line
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-31 230,17 230,16 0,00% +3,44% - - - - kup on-line
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2017-12-31 220617,00 219005,00 +0,74% +8,62% - - - - kup on-line
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-01-15 1435,43 1430,39 +0,35% +7,87% - - - - kup on-line
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2017-12-31 327084,00 324913,00 +0,67% +7,89% - - - - kup on-line
Trigon Profit VII NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 202,90 204,16 -0,62% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1901,25 1910,24 -0,47% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1902,41 1914,38 -0,63% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1969,50 1971,77 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 1798,74 1812,77 -0,77% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)