Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-02-28 267,15 268,23 -0,40% -3,86% - - - - kup on-line
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 228,58 228,31 +0,12% +2,28% - - - - kup on-line
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-03-31 225723,00 223938,00 +0,80% +9,50% - - - - kup on-line
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-04-13 1462,16 1458,03 +0,28% +7,80% - - - - kup on-line
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-03-31 334580,00 331379,00 +0,97% +8,17% - - - - kup on-line
Eques Michael / Str?m Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-04-09 206187,00 205804,00 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit VII NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 202,73 203,17 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 1985,70 2003,94 -0,91% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 1981,95 2008,52 -1,32% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 1961,80 2007,20 -2,26% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-03-30 2012,16 2004,78 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)