Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-04-30 227430,00 225723,00 +0,76% +8,81% - - - - kup on-line
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-05-15 1470,67 1466,14 +0,31% +7,46% - - - - kup on-line
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-04-30 336735,00 334580,00 +0,64% +8,15% - - - - kup on-line
Eques Michael Str?m Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny PLN 2018-04-30 207233,00 206187,00 +0,51% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit VII NS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 202,03 202,73 -0,35% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 1426,60 1985,70 -28,16% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 1589,39 1981,95 -19,81% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 1451,78 1961,80 -26,00% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-04-30 1436,22 2012,16 -28,62% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)