Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego PLN 2019-10-15 104,09 104,08 +0,01% +1,06% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-10-11 109,28 109,25 +0,03% +2,23% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy PLN 2019-10-15 109,32 109,30 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny PLN 2019-10-15 157,55 157,54 +0,01% +1,91% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 109,36 109,25 +0,10% -1,28% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor PLN 2019-10-15 110,24 110,24 0,00% +1,52% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka PLN 2019-10-15 183,07 183,05 +0,01% +1,40% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji PLN 2019-10-15 1517,75 1517,35 +0,03% +2,14% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania PLN 2019-10-15 127,23 127,26 -0,02% +1,72% - - - - kup on-line
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji PLN 2019-10-15 97,83 98,33 -0,51% +1,64% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania PLN 2019-10-15 108,17 108,15 +0,02% +2,39% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 140,26 140,27 -0,01% +2,78% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2019-10-15 1208,84 1208,87 0,00% +5,29% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja PLN 2019-10-15 1053,09 1053,54 -0,04% +2,55% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PLN 2019-09-04 110,69 110,81 -0,11% +1,53% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-10-15 133,81 133,74 +0,05% +1,56% - - - - kup on-line
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Oszczędnościowy PLN 2019-10-15 279,33 279,30 +0,01% +1,68% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2019-10-15 261,69 261,52 +0,07% +1,61% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus PLN 2019-10-15 194,65 194,51 +0,07% +1,17% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy PLN 2019-10-16 227,79 227,74 +0,02% +4,00% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy PLN 2019-10-16 112,73 112,70 +0,03% +3,54% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy PLN 2019-10-16 1165,93 1165,78 +0,01% +2,54% - - - - kup on-line
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych PLN 2019-10-15 101,92 101,91 +0,01% +1,27% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy PLN 2019-10-15 259,36 259,30 +0,02% +2,70% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy PLN 2019-10-15 136,87 136,84 +0,02% +1,30% - - - - kup on-line
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 106,61 106,60 +0,01% +1,86% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 119,25 119,24 +0,01% +2,31% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2019-10-15 107,08 107,09 -0,01% +0,10% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny PLN 2019-10-15 17,39 17,39 0,00% +2,11% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus PLN 2019-10-15 15,39 15,39 0,00% +2,12% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu PLN 2019-10-15 8,01 8,01 0,00% -0,37% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny PLN 2019-10-15 187,49 187,48 +0,01% +1,79% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 270,30 270,26 +0,01% +1,03% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji PLN 2019-10-15 134,10 134,07 +0,02% +3,95% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) PLN 2019-10-15 118,11 118,11 0,00% +1,11% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 147,57 147,54 +0,02% +2,27% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2019-10-16 12,66 12,66 0,00% -0,24% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny PLN 2019-10-15 9,64 9,64 0,00% -1,23% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2019-10-15 199,13 199,00 +0,07% +2,05% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja PLN 2019-10-15 12,74 12,73 +0,08% +1,76% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego PLN 2019-10-15 13,46 13,44 +0,15% +2,51% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji PLN 2019-10-15 12,83 12,83 0,00% +0,23% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2019-10-15 11,91 11,89 +0,17% +0,68% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych PLN 2019-10-15 2204,04 2201,76 +0,10% +0,79% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy PLN 2019-10-15 80,25 80,24 +0,01% +2,66% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ PLN 2019-10-15 66,00 65,99 +0,02% +2,07% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału PLN 2019-10-15 152,18 152,17 +0,01% +2,19% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny PLN 2019-10-15 36,74 36,72 +0,05% +3,17% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus PLN 2019-10-15 112,85 112,80 +0,04% +3,76% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 2019-09-30 149,47 149,74 -0,18% +0,22% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 2019-09-30 122,82 122,90 -0,07% +1,56% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 2019-09-30 122,46 122,90 -0,36% +1,26% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-10-15 31,03 31,02 +0,03% +1,74% - - - - kup on-line
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy PLN 2019-10-15 1107,09 1106,74 +0,03% +1,82% - - - - kup on-line
SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych PLN 2019-10-15 150,58 150,61 -0,02% -2,66% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny PLN 2019-10-11 356,94 356,92 +0,01% +1,85% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2019-10-15 119,82 119,82 0,00% -2,24% - - - - kup on-line
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Dłużny PLN 2019-10-15 106,87 106,86 +0,01% +0,06% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja PLN 2019-10-16 118,28 118,23 +0,04% +2,61% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)