Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 143,77 142,82 +0,67% +10,24% 617,48 613,68 +0,62% +10,30% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 190,32 188,49 +0,97% +1,43% 817,40 809,92 +0,92% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 159,14 157,59 +0,98% +5,06% 619,88 613,94 +0,97% +10,34% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2019-10-16 148,52 147,07 +0,99% -1,04% 578,51 572,96 +0,97% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 127,43 126,59 +0,66% +9,43% 547,30 543,95 +0,62% +9,48% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 174,00 172,32 +0,97% +0,83% 747,31 740,44 +0,93% +0,88% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 141,00 139,63 +0,98% +4,25% 549,22 543,97 +0,97% +9,48% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 297,82 297,24 +0,20% +10,96% 1279,11 1277,21 +0,15% +11,02% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 196,23 195,25 +0,50% +2,33% 842,79 838,97 +0,46% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 330,77 329,09 +0,51% +5,71% 1288,42 1282,07 +0,50% +11,02% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2019-10-16 312,10 310,51 +0,51% -1,16% 1215,69 1209,68 +0,50% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-16 280,21 279,67 +0,19% +10,41% 1203,47 1201,71 +0,15% +10,46% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-16 185,84 184,91 +0,50% +1,79% 798,16 794,54 +0,46% +1,84% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 310,19 308,62 +0,51% +5,18% 1208,25 1202,32 +0,49% +10,46% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2019-10-16 161,06 160,40 +0,41% +4,99% 627,36 624,89 +0,40% +10,26% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2019-10-16 153,59 152,96 +0,41% -2,67% 598,26 595,90 +0,40% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-16 148,92 148,31 +0,41% +4,48% 580,07 577,79 +0,40% +9,72% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)