Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 162,12 162,65 -0,33% +13,34% 742,06 746,19 -0,55% +21,21% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 224,59 226,01 -0,63% +18,06% 1027,99 1036,87 -0,86% +26,26% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 192,08 193,30 -0,63% +20,65% 742,68 748,73 -0,81% +21,33% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2020-10-26 177,08 178,20 -0,63% +19,19% 684,68 690,24 -0,81% +19,86% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 142,57 143,05 -0,34% +12,47% 652,57 656,27 -0,56% +20,28% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 203,80 205,10 -0,63% +17,21% 932,83 940,94 -0,86% +25,35% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-26 168,88 169,95 -0,63% +19,76% 652,98 658,28 -0,81% +20,43% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 279,98 282,86 -1,02% -6,41% 1281,52 1297,68 -1,25% +0,09% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 192,37 194,94 -1,32% -2,85% 880,52 894,33 -1,54% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 332,82 337,26 -1,32% -0,37% 1286,85 1306,34 -1,49% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2020-10-26 311,17 315,32 -1,32% -1,28% 1203,14 1221,36 -1,49% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-26 262,12 264,83 -1,02% -6,86% 1199,78 1214,96 -1,25% -0,40% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-26 181,23 183,66 -1,32% -3,35% 829,53 842,58 -1,55% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-26 310,55 314,71 -1,32% -0,86% 1200,74 1219,00 -1,50% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2020-10-26 161,61 163,69 -1,27% -0,48% 624,87 634,04 -1,45% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2020-10-26 152,73 154,70 -1,27% -1,38% 590,53 599,22 -1,45% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-26 148,66 150,59 -1,28% -0,98% 574,79 583,29 -1,46% -0,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)