Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 198,59 199,26 -0,34% +6,76% 857,33 859,07 -0,20% +9,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 230,09 230,83 -0,32% +11,04% 859,43 861,37 -0,22% +9,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 180,42 181,04 -0,34% +6,22% 778,89 780,52 -0,21% +8,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 209,05 209,72 -0,32% +10,49% 780,84 782,59 -0,22% +9,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 134,76 134,55 +0,16% +13,28% 581,77 580,09 +0,29% +15,94% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 195,69 195,50 +0,10% +14,75% 844,81 842,86 +0,23% +17,44% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 156,55 156,36 +0,12% +17,42% 584,75 583,47 +0,22% +16,18% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2018-06-21 148,02 147,85 +0,11% +16,19% 552,88 551,72 +0,21% +14,96% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 120,63 120,44 +0,16% +12,43% 520,77 519,25 +0,29% +15,07% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 180,41 180,24 +0,09% +13,88% 778,85 777,07 +0,23% +16,55% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 140,12 139,95 +0,12% +16,53% 523,38 522,24 +0,22% +15,31% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 277,84 276,88 +0,35% +4,22% 1199,46 1193,71 +0,48% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 200,32 199,74 +0,29% +5,55% 864,80 861,14 +0,43% +8,03% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 323,96 322,95 +0,31% +8,02% 1210,06 1205,12 +0,41% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2018-06-21 308,83 307,88 +0,31% +7,30% 1153,54 1148,89 +0,40% +6,18% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 263,15 262,25 +0,34% +3,70% 1136,04 1130,64 +0,48% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 191,02 190,47 +0,29% +5,02% 824,65 821,17 +0,42% +7,48% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 305,82 304,88 +0,31% +7,48% 1142,30 1137,69 +0,41% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 160,74 160,21 +0,33% +12,23% 600,40 597,84 +0,43% +11,05% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2018-06-21 154,76 154,24 +0,34% +11,50% 578,06 575,56 +0,43% +10,33% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 149,61 149,12 +0,33% +11,67% 558,82 556,46 +0,43% +10,50% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)