Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 181,49 182,09 -0,33% -5,12% 756,40 757,17 -0,10% -6,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 224,55 225,49 -0,42% +9,64% 757,21 757,01 +0,03% -7,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 165,03 165,57 -0,33% -5,60% 687,80 688,47 -0,10% -7,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 204,19 205,04 -0,41% +9,10% 688,55 688,36 +0,03% -7,56% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 122,43 122,01 +0,34% +1,71% 510,25 507,34 +0,57% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 190,90 190,47 +0,23% +15,06% 795,61 792,01 +0,45% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 151,91 151,54 +0,24% +17,45% 512,26 508,75 +0,69% -0,49% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2018-04-19 143,64 143,29 +0,24% +16,22% 484,37 481,05 +0,69% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 109,73 109,36 +0,34% +0,95% 457,32 454,74 +0,57% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 176,23 175,83 +0,23% +14,21% 734,47 731,14 +0,46% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 136,15 135,82 +0,24% +16,58% 459,11 455,98 +0,69% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 252,91 252,08 +0,33% -5,32% 1054,05 1048,20 +0,56% -6,94% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 195,89 195,49 +0,20% +7,14% 816,41 812,89 +0,43% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 314,97 314,23 +0,24% +9,33% 1062,11 1054,93 +0,68% -7,37% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2018-04-19 300,27 299,56 +0,24% +8,61% 1012,54 1005,68 +0,68% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 239,74 238,96 +0,33% -5,79% 999,16 993,64 +0,56% -7,40% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 186,96 186,57 +0,21% +6,60% 779,19 775,79 +0,44% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 297,59 296,90 +0,23% +8,79% 1003,50 996,75 +0,68% -7,83% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 153,49 153,04 +0,29% +10,90% 517,58 513,79 +0,74% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2018-04-19 147,78 147,34 +0,30% +10,18% 498,33 494,65 +0,74% -6,65% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 142,99 142,57 +0,29% +10,35% 482,18 478,64 +0,74% -6,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)