Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 185,41 185,23 +0,10% -0,54% 772,47 773,13 -0,08% -5,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-19 227,12 227,06 +0,03% +15,00% 774,66 774,48 +0,02% -4,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 168,80 168,65 +0,09% -1,04% 703,27 703,93 -0,09% -5,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-19 206,77 206,72 +0,02% +14,42% 705,25 705,10 +0,02% -4,51% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 126,31 126,36 -0,04% +7,71% 526,25 527,41 -0,22% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 195,98 196,17 -0,10% +21,94% 816,51 818,79 -0,28% +16,24% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 155,00 155,14 -0,09% +24,18% 528,67 529,17 -0,09% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2018-01-19 146,56 146,69 -0,09% +22,87% 499,89 500,35 -0,09% +2,54% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 113,42 113,47 -0,04% +6,91% 472,54 473,61 -0,23% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 181,24 181,42 -0,10% +21,02% 755,10 757,23 -0,28% +15,37% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-19 139,17 139,30 -0,09% +23,25% 474,68 475,14 -0,10% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 266,16 266,52 -0,14% +0,49% 1108,90 1112,43 -0,32% -4,20% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 205,15 205,55 -0,19% +13,83% 854,72 857,95 -0,38% +8,51% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 327,83 328,44 -0,19% +15,86% 1118,16 1120,28 -0,19% -3,31% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2018-01-19 312,52 313,10 -0,19% +15,09% 1065,94 1067,95 -0,19% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 252,62 252,96 -0,13% 0,00% 1052,49 1055,83 -0,32% -4,67% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-19 196,04 196,42 -0,19% +13,27% 816,76 819,84 -0,38% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-19 310,12 310,70 -0,19% +15,28% 1057,76 1059,77 -0,19% -3,79% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 155,82 156,45 -0,40% +14,76% 531,47 533,63 -0,41% -4,23% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2018-01-19 150,02 150,63 -0,40% +14,01% 511,69 513,78 -0,41% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-19 145,33 145,93 -0,41% +14,18% 495,69 497,75 -0,41% -4,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)