Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 194,48 193,46 +0,53% +41,95% 883,21 881,81 +0,16% +42,11% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 269,98 267,73 +0,84% +53,04% 1226,09 1220,34 +0,47% +53,22% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 232,33 230,38 +0,85% +55,10% 887,69 883,85 +0,43% +41,77% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 170,45 169,56 +0,52% +40,89% 774,08 772,87 +0,16% +41,05% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 244,14 242,12 +0,83% +51,89% 1108,74 1103,61 +0,46% +52,07% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-12 203,56 201,86 +0,84% +53,94% 777,76 774,44 +0,43% +40,71% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 362,67 363,61 -0,26% +48,69% 1647,03 1657,37 -0,62% +48,86% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 249,72 249,59 +0,05% +60,02% 1134,08 1137,66 -0,31% +60,20% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 434,68 434,44 +0,06% +62,46% 1660,83 1666,73 -0,35% +48,50% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2021-04-12 403,35 403,13 +0,05% +61,24% 1541,12 1546,61 -0,35% +47,38% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-12 338,76 339,66 -0,26% +47,94% 1538,44 1548,20 -0,63% +48,11% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-12 234,73 234,62 +0,05% +59,23% 1066,00 1069,42 -0,32% +59,41% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-12 404,65 404,44 +0,05% +61,64% 1546,09 1551,63 -0,36% +47,75% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2021-04-12 217,22 217,38 -0,07% +74,14% 829,95 833,98 -0,48% +59,17% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-12 199,37 199,52 -0,08% +73,27% 761,75 765,46 -0,48% +58,38% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)