Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 183,08 182,60 +0,26% +7,30% 769,98 767,50 +0,32% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 211,71 210,42 +0,61% +12,81% 772,45 767,38 +0,66% +3,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 167,10 166,66 +0,26% +6,76% 702,77 700,50 +0,32% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 193,23 192,06 +0,61% +12,24% 705,02 700,42 +0,66% +3,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-20 18,96 18,97 -0,05% +12,32% 69,18 69,18 -0,01% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 117,54 117,40 +0,12% +7,98% 494,34 493,46 +0,18% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 173,87 173,16 +0,41% +11,63% 731,25 727,83 +0,47% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 136,21 135,63 +0,43% +13,54% 496,98 494,63 +0,47% +4,66% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-07-20 130,16 129,60 +0,43% +12,21% 474,90 472,64 +0,48% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 105,94 105,82 +0,11% +7,17% 445,55 444,78 +0,17% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 161,40 160,74 +0,41% +10,79% 678,80 675,62 +0,47% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 122,76 122,24 +0,43% +12,70% 447,90 445,80 +0,47% +3,88% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 259,48 258,40 +0,42% +9,23% 1091,30 1086,11 +0,48% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 190,68 189,34 +0,71% +13,05% 801,94 795,83 +0,77% +8,52% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 301,81 299,62 +0,73% +14,85% 1101,18 1092,68 +0,78% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-07-20 289,64 287,54 +0,73% +13,89% 1056,78 1048,63 +0,78% +4,98% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 246,89 245,87 +0,41% +8,69% 1038,35 1033,44 +0,48% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 182,67 181,38 +0,71% +12,50% 768,25 762,38 +0,77% +7,99% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 286,22 284,15 +0,73% +14,28% 1044,30 1036,27 +0,77% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 146,21 144,83 +0,95% +19,08% 533,46 528,18 +1,00% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-07-20 141,70 140,36 +0,95% +18,07% 517,01 511,88 +1,00% +8,84% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 136,72 135,43 +0,95% +18,50% 498,84 493,90 +1,00% +9,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)