Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 192,59 192,13 +0,24% +6,04% 826,58 823,91 +0,32% +8,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 217,18 217,11 +0,03% +0,67% 824,15 818,53 +0,69% +8,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 174,59 174,17 +0,24% +5,51% 749,32 746,89 +0,33% +7,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 196,88 196,83 +0,03% +0,17% 747,12 742,07 +0,68% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 127,25 127,77 -0,41% +2,82% 547,09 549,18 -0,38% +5,06% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 178,21 179,23 -0,57% -3,68% 766,18 770,37 -0,54% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 144,69 145,48 -0,54% -0,80% 548,87 549,38 -0,09% +5,38% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2018-12-13 136,82 137,56 -0,54% -1,84% 519,01 519,47 -0,09% +4,28% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 113,49 113,97 -0,42% +2,04% 487,93 489,87 -0,40% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 163,71 164,64 -0,56% -4,39% 703,84 707,66 -0,54% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 129,04 129,75 -0,55% -1,54% 489,50 489,98 -0,10% +4,60% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 260,31 261,43 -0,43% -2,95% 1119,15 1123,68 -0,40% -0,84% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 181,07 182,14 -0,59% -9,11% 778,47 782,87 -0,56% -7,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 297,10 298,76 -0,56% -6,36% 1127,02 1128,21 -0,11% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2018-12-13 283,26 284,84 -0,55% -6,97% 1074,52 1075,64 -0,10% -1,17% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 245,98 247,05 -0,43% -3,43% 1057,54 1061,87 -0,41% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 172,25 173,27 -0,59% -9,57% 740,55 744,75 -0,56% -7,60% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 279,82 281,39 -0,56% -6,82% 1061,47 1062,61 -0,11% -1,01% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 143,32 143,89 -0,40% -5,34% 543,67 543,37 +0,05% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2018-12-13 137,97 138,52 -0,40% -5,97% 523,38 523,09 +0,05% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 133,08 133,61 -0,40% -5,81% 504,83 504,55 +0,05% +0,06% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)