Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 204,71 203,68 +0,51% +17,32% 882,40 875,84 +0,75% +18,37% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 233,63 232,23 +0,60% +14,18% 884,78 877,09 +0,88% +18,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 185,84 184,91 +0,50% +16,73% 801,06 795,13 +0,75% +17,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 212,09 210,82 +0,60% +13,61% 803,21 796,23 +0,88% +18,09% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 136,70 136,31 +0,29% +17,78% 589,25 586,15 +0,53% +18,83% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 194,47 193,25 +0,63% +12,14% 838,26 830,99 +0,87% +13,14% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 156,28 155,28 +0,64% +14,89% 591,85 586,46 +0,92% +19,41% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2018-08-17 147,77 146,83 +0,64% +13,68% 559,62 554,55 +0,91% +18,16% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 122,22 121,88 +0,28% +16,90% 526,83 524,10 +0,52% +17,94% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 179,08 177,95 +0,64% +11,31% 771,92 765,20 +0,88% +12,30% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 139,72 138,83 +0,64% +14,03% 529,13 524,33 +0,92% +18,52% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 283,88 282,99 +0,31% +13,79% 1223,66 1216,89 +0,56% +14,80% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 200,46 199,14 +0,66% +8,23% 864,08 856,32 +0,91% +9,20% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 325,75 323,56 +0,68% +10,99% 1233,65 1222,02 +0,95% +15,37% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2018-08-17 310,54 308,46 +0,67% +10,26% 1176,05 1164,99 +0,95% +14,60% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 268,66 267,82 +0,31% +13,22% 1158,06 1151,65 +0,56% +14,23% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 191,01 189,75 +0,66% +7,70% 823,35 815,94 +0,91% +8,66% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 307,27 305,21 +0,67% +10,44% 1163,66 1152,72 +0,95% +14,79% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 161,99 160,94 +0,65% +14,76% 613,47 607,84 +0,93% +19,28% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2018-08-17 155,96 154,95 +0,65% +14,00% 590,64 585,22 +0,93% +18,49% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 150,66 149,68 +0,65% +14,18% 570,57 565,31 +0,93% +18,68% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)