Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 211,76 212,60 -0,40% +35,53% 967,55 970,54 -0,31% +41,08% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 288,19 289,91 -0,59% +31,50% 1316,77 1323,47 -0,51% +36,89% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 248,81 250,29 -0,59% +33,04% 965,31 969,37 -0,42% +39,21% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 185,11 185,84 -0,39% +34,52% 845,79 848,38 -0,31% +40,03% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 259,91 261,47 -0,60% +30,52% 1187,55 1193,64 -0,51% +35,87% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 217,43 218,73 -0,59% +32,05% 843,56 847,14 -0,42% +38,18% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 369,03 369,68 -0,18% +33,77% 1686,14 1687,63 -0,09% +39,25% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 248,93 249,88 -0,38% +29,66% 1137,39 1140,73 -0,29% +34,97% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 435,04 436,67 -0,37% +31,32% 1687,82 1691,22 -0,20% +37,42% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2021-08-18 403,68 405,20 -0,38% +30,34% 1566,16 1569,34 -0,20% +36,39% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 344,10 344,71 -0,18% +33,11% 1572,23 1573,64 -0,09% +38,57% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 233,59 234,48 -0,38% +29,03% 1067,30 1070,42 -0,29% +34,32% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 404,27 405,79 -0,37% +30,67% 1568,45 1571,62 -0,20% +36,73% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 211,90 213,33 -0,67% +32,91% 822,11 826,23 -0,50% +39,08% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 194,15 195,46 -0,67% +32,25% 753,24 757,02 -0,50% +38,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)