Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 151,85 163,13 -6,91% +12,87% 652,89 698,02 -6,46% +11,81% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 196,14 209,56 -6,40% +4,56% 843,32 896,69 -5,95% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 165,44 176,78 -6,41% +7,88% 655,54 700,42 -6,41% +11,79% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2020-02-26 152,53 162,98 -6,41% +6,55% 604,38 645,74 -6,40% +10,40% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 134,23 144,21 -6,92% +12,04% 577,13 617,06 -6,47% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 178,83 191,09 -6,42% +3,94% 768,90 817,65 -5,96% +2,97% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-26 146,17 156,21 -6,43% +7,04% 579,18 618,92 -6,42% +10,91% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 311,90 334,07 -6,64% +11,76% 1341,05 1429,45 -6,18% +10,72% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 200,50 213,59 -6,13% +3,76% 862,07 913,93 -5,67% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 340,94 363,23 -6,14% +6,79% 1350,94 1439,15 -6,13% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2020-02-26 318,73 339,56 -6,13% +5,80% 1262,94 1345,37 -6,13% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-26 292,96 313,81 -6,64% +11,21% 1259,61 1342,76 -6,19% +10,17% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-26 189,52 201,91 -6,14% +3,22% 814,86 863,95 -5,68% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-26 319,15 340,04 -6,14% +6,25% 1264,60 1347,27 -6,14% +10,09% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2020-02-26 164,43 175,50 -6,31% +4,85% 651,54 695,35 -6,30% +8,64% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2020-02-26 155,40 165,86 -6,31% +3,91% 615,76 657,15 -6,30% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-26 151,76 162,00 -6,32% +4,32% 601,33 641,86 -6,31% +8,10% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)