Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 132,49 131,34 +0,88% +11,24% 573,26 567,02 +1,10% +15,02% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 183,62 182,08 +0,85% -1,30% 794,49 786,08 +1,07% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 149,94 148,66 +0,86% +1,76% 575,47 567,73 +1,36% +14,46% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2019-02-13 139,98 138,78 +0,86% +0,47% 537,24 530,00 +1,37% +13,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 118,02 117,00 +0,87% +10,41% 510,65 505,11 +1,10% +14,16% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 168,46 167,05 +0,84% -2,04% 728,89 721,19 +1,07% +1,29% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 133,56 132,42 +0,86% +1,00% 512,60 505,71 +1,36% +13,60% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 277,11 275,95 +0,42% +11,34% 1199,00 1191,33 +0,64% +15,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 190,74 189,99 +0,39% -1,22% 825,29 820,23 +0,62% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 314,74 313,47 +0,41% +1,84% 1207,97 1197,14 +0,90% +14,55% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2019-02-13 297,00 295,80 +0,41% +0,80% 1139,89 1129,66 +0,91% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 261,61 260,52 +0,42% +10,79% 1131,93 1124,72 +0,64% +14,55% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 181,27 180,55 +0,40% -1,73% 784,32 779,47 +0,62% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 296,19 294,99 +0,41% +1,34% 1136,78 1126,57 +0,91% +13,99% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 152,99 152,00 +0,65% +3,57% 587,18 580,49 +1,15% +16,50% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2019-02-13 145,90 144,96 +0,65% +2,59% 559,96 553,60 +1,15% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 141,94 141,02 +0,65% +3,06% 544,77 538,55 +1,15% +15,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)