Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych PLN 2019-10-15 87,15 86,62 +0,61% -4,76% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna PLN 2019-10-16 97,62 97,57 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony PLN 2019-10-15 124,61 124,48 +0,10% +4,54% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki PLN 2019-10-15 15,06 15,08 -0,13% +1,01% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu PLN 2019-10-15 193,81 193,48 +0,17% +4,51% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN 2019-10-15 15,28 15,23 +0,33% +2,00% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN 2019-10-15 17,47 17,44 +0,17% +5,56% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej PLN 2019-10-15 20,72 20,62 +0,48% +6,86% - - - - kup on-line
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego PLN 2019-10-15 58,36 58,11 +0,43% +8,23% - - - - kup on-line
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny PLN 2019-10-16 44,63 44,60 +0,07% +6,29% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)