Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 16,16 16,18 -0,12% +7,66% 69,21 69,23 -0,03% +7,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-24 14,40 14,42 -0,14% +6,90% 61,68 61,70 -0,04% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 138,16 138,24 -0,06% +3,72% 591,17 590,73 +0,08% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-02-21 140,77 140,74 +0,02% +6,64% 557,75 556,71 +0,19% +10,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 122,60 122,67 -0,06% +3,26% 524,59 524,19 +0,08% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-21 128,27 128,35 -0,06% +3,24% 548,85 548,47 +0,07% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-21 234,71 236,89 -0,92% +4,28% 1004,30 1012,28 -0,79% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-02-21 283,50 286,12 -0,92% +7,41% 1123,26 1131,78 -0,75% +11,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-02-21 834,05 841,77 -0,92% +5,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-21 269,51 272,00 -0,92% +6,88% 1067,83 1075,92 -0,75% +10,80% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)