Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 15,01 15,00 +0,07% -1,05% 64,46 64,30 +0,24% +2,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,47 13,47 0,00% -1,75% 57,84 57,74 +0,18% +1,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2019-01-25 14,12 14,14 -0,14% -2,22% 53,77 53,47 +0,56% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 20,93 20,97 -0,19% -1,97% 89,88 89,89 -0,02% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-01-25 90,99 91,14 -0,16% +0,01% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 30,91 30,95 -0,13% +0,85% 116,98 116,83 +0,13% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-01-25 18,70 18,73 -0,16% -2,50% 80,30 80,29 +0,01% +0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 27,75 27,79 -0,14% +0,14% 105,02 104,90 +0,11% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 131,17 131,02 +0,11% -4,87% 567,55 565,64 +0,34% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2019-02-13 129,89 129,72 +0,13% -2,20% 498,52 495,40 +0,63% +10,01% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 116,92 116,78 +0,12% -5,36% 505,89 504,16 +0,34% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-13 122,38 122,23 +0,12% -5,34% 529,51 527,69 +0,35% -2,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 224,23 222,56 +0,75% -11,04% 970,20 960,84 +0,97% -8,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 262,69 260,70 +0,76% -8,03% 1008,20 995,61 +1,26% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-13 786,26 780,34 +0,76% -9,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 251,01 249,11 +0,76% -8,49% 963,38 951,35 +1,26% +2,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)