Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 154,99 154,04 +0,62% +53,41% 708,16 703,21 +0,70% +62,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2021-08-18 44,20 44,14 +0,14% +71,12% 171,48 170,95 +0,31% +62,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2021-08-18 14,05 14,04 +0,07% +41,78% 39,77 39,92 -0,36% +28,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2021-08-18 13,30 13,28 +0,15% +47,29% 37,97 37,94 +0,09% +46,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2021-08-18 15,41 15,40 +0,06% +51,23% 7,68 7,66 +0,17% +42,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2021-08-18 15,35 15,33 +0,13% +50,49% 59,55 59,37 +0,30% +42,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2021-08-18 14,09 14,07 +0,14% +39,92% 54,66 54,49 +0,32% +32,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2021-08-18 22,83 22,81 +0,09% +72,30% 11,37 11,35 +0,19% +62,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2021-08-18 51,50 51,43 +0,14% +71,67% 199,81 199,19 +0,31% +62,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2021-08-18 1749,41 1747,03 +0,14% +88,46% 6787,19 6766,25 +0,31% +78,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2021-08-18 1915,91 1903,99 +0,63% +66,31% 8753,98 8691,90 +0,71% +76,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2021-08-18 59,77 59,69 +0,13% +88,19% 231,89 231,18 +0,31% +78,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 16,76 16,76 0,00% +2,01% 76,58 76,51 +0,09% +6,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 14,78 14,77 +0,07% +1,37% 67,53 67,43 +0,16% +5,53% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-17 136,14 135,80 +0,25% +0,74% 621,49 620,85 +0,10% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2021-08-17 140,46 140,10 +0,26% +1,55% 544,00 545,47 -0,27% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-17 120,80 120,49 +0,26% +0,75% 551,46 550,86 +0,11% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-17 125,46 125,14 +0,26% +0,25% 572,74 572,12 +0,11% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 311,34 311,35 0,00% +22,61% 1422,54 1421,34 +0,08% +27,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 384,90 384,89 0,00% +24,07% 1493,30 1490,68 +0,18% +29,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-08-18 1096,81 1096,87 -0,01% +22,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 363,19 363,19 0,00% +23,45% 1409,07 1406,63 +0,17% +29,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)