Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 16,53 16,58 -0,30% +10,13% 75,82 76,04 -0,29% +17,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-22 14,66 14,70 -0,27% +8,83% 67,24 67,42 -0,26% +16,25% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 135,65 134,70 +0,71% +3,94% 622,32 617,86 +0,72% +11,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-10-23 139,04 138,06 +0,71% +5,42% 538,56 534,38 +0,78% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 120,36 119,51 +0,71% +3,43% 552,18 548,18 +0,73% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 125,51 124,63 +0,71% +3,42% 575,80 571,66 +0,72% +10,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-23 270,38 270,95 -0,21% +21,66% 1240,42 1242,82 -0,19% +30,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-10-23 331,07 331,76 -0,21% +24,33% 1282,37 1284,11 -0,14% +25,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-10-23 955,61 957,62 -0,21% +21,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 313,67 314,33 -0,21% +23,70% 1214,97 1216,65 -0,14% +24,75% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)