Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2021-04-12 165,65 168,30 -1,57% +63,96% 752,28 767,13 -1,94% +72,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2021-04-12 47,90 48,68 -1,60% +85,44% 183,02 186,76 -2,01% +73,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2021-04-12 15,39 15,64 -1,60% +55,30% 44,80 45,78 -2,13% +44,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2021-04-12 14,55 14,78 -1,56% +61,13% 41,43 42,29 -2,04% +59,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2021-04-12 16,83 17,10 -1,58% +65,16% 8,27 8,43 -1,92% +53,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2021-04-12 16,78 17,05 -1,58% +64,51% 64,11 65,41 -1,99% +53,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2021-04-12 15,55 15,80 -1,58% +54,42% 59,41 60,62 -1,99% +44,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2021-04-12 24,72 25,12 -1,59% +86,57% 12,14 12,38 -1,93% +73,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2021-04-12 55,81 56,71 -1,59% +86,03% 213,24 217,57 -1,99% +73,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2021-04-12 1889,38 1919,75 -1,58% +103,54% 7218,94 7365,12 -1,98% +89,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2021-04-12 2041,42 2073,98 -1,57% +77,20% 9270,91 9453,41 -1,93% +86,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2021-04-12 64,56 65,60 -1,59% +103,27% 246,67 251,67 -1,99% +89,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 16,67 16,69 -0,12% +8,39% 75,98 76,60 -0,81% +8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-09 14,73 14,76 -0,20% +7,60% 67,14 67,74 -0,89% +8,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-08 132,84 132,58 +0,20% -1,13% 609,70 610,41 -0,12% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2021-04-08 136,75 136,47 +0,21% -0,30% 528,00 531,87 -0,73% -7,72% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-08 117,86 117,63 +0,20% -1,13% 540,94 541,58 -0,12% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-08 122,63 122,39 +0,20% -1,62% 562,84 563,50 -0,12% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-09 321,79 323,93 -0,66% +62,72% 1466,75 1486,74 -1,34% +63,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2021-04-09 396,46 399,09 -0,66% +65,07% 1521,02 1540,93 -1,29% +51,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2021-04-09 1134,54 1142,09 -0,66% +62,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-09 374,77 377,26 -0,66% +64,24% 1437,81 1456,64 -1,29% +50,74% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)