Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynk闚 Zagranicznych PLN 2018-09-28 200,77 223,01 -9,97% -17,14% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2018-09-05 102,15 102,83 -0,66% -13,73% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2018-09-05 101,27 101,30 -0,03% -8,19% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Global 2 PLN 2018-10-15 107,46 107,09 +0,35% -14,16% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszcz璠no軼iowy PLN 2018-10-18 99,16 99,02 +0,14% -0,03% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2018-10-18 9,72 9,74 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2018-10-17 108,45 108,31 +0,13% -8,67% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2018-10-18 119,16 119,46 -0,25% -1,01% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2018-10-18 113,42 114,27 -0,74% -13,58% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2018-10-17 18,91 18,87 +0,21% +5,70% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-09-28 383,04 365,46 +4,81% +8,17% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-10-18 10,54 10,53 +0,09% -1,68% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-10-18 9,87 9,89 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2018-10-18 11,83 11,87 -0,34% -1,91% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wsch鏚 - Zach鏚 Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-09-28 98,25 98,27 -0,02% -1,88% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-09-28 96,86 100,40 -3,53% -7,60% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-10-01 964,33 968,25 -0,40% -14,95% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Mo磧iwo軼i PLN 2018-10-18 94,84 94,92 -0,08% -13,64% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2018-10-18 101,43 101,75 -0,31% -14,04% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2018-10-18 138,01 138,88 -0,63% +4,44% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2018-10-18 82,23 81,43 +0,98% -17,75% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2018-10-18 437,95 437,42 +0,12% -20,63% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2018-10-19 1023,91 1021,00 +0,29% -2,54% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)