Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-12-28 173,60 184,16 -5,73% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynk闚 Zagranicznych PLN 2019-01-31 184,56 199,85 -7,65% -25,32% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Global 2 PLN 2018-12-28 103,98 106,43 -2,30% -15,39% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszcz璠no軼iowy PLN 2019-02-19 96,64 96,52 +0,12% -4,69% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2019-02-19 9,84 9,83 +0,10% -1,20% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2019-02-18 107,49 107,33 +0,15% -8,80% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-02-19 119,66 119,66 0,00% +0,20% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2019-02-19 108,14 108,10 +0,04% -18,21% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2019-02-13 19,28 19,20 +0,42% +9,30% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2019-01-31 335,64 333,70 +0,58% -11,16% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-02-19 10,50 10,49 +0,10% -2,78% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-02-19 9,93 9,93 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2019-02-19 11,78 11,78 0,00% -3,76% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wsch鏚 - Zach鏚 Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-12-28 97,35 98,25 -0,92% -3,10% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-12-28 105,86 96,86 +9,29% +958,60% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-12-28 109,63 111,16 -1,38% +996,30% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2019-01-31 1004,26 998,63 +0,56% -12,58% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Mo磧iwo軼i PLN 2019-02-19 92,98 92,92 +0,06% -15,08% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2019-02-19 89,79 89,91 -0,13% -27,32% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2019-02-19 136,19 136,33 -0,10% -1,54% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2019-02-19 82,91 82,91 0,00% -18,17% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2019-02-19 479,97 479,30 +0,14% -19,71% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2019-02-20 1021,44 1019,43 +0,20% -2,16% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)