Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2019-09-30 175,80 176,85 -0,59% -12,44% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 PLN 2019-08-30 95,74 96,80 -1,10% -17,85% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji) PLN 2019-10-18 88,61 89,80 -1,33% -9,15% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii PLN 2019-10-22 101,21 101,16 +0,05% +2,30% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny PLN 2019-10-23 1052,06 1052,20 -0,01% +3,09% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset PLN 2019-10-22 91,56 91,41 +0,16% -9,12% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2019-10-22 10,09 10,08 +0,10% +4,02% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2019-10-21 111,22 111,18 +0,04% +2,66% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2019-10-22 121,55 121,53 +0,02% +2,10% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2019-10-22 107,26 107,21 +0,05% -4,86% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2019-10-16 19,39 19,33 +0,31% +2,76% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-09-30 304,34 300,34 +1,33% -20,55% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-10-22 10,68 10,67 +0,09% +1,52% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2019-10-22 10,21 10,21 0,00% +3,44% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas PLN 2019-10-04 12,07 12,03 +0,33% +0,58% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2019-10-01 1019,97 1022,22 -0,22% +5,77% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2019-10-22 125,86 127,53 -1,31% -8,90% - - - - kup on-line
Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Spektrum Globalnych Możliwości PLN 2019-10-22 94,77 94,62 +0,16% -0,24% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2019-09-19 81,48 81,60 -0,15% -9,77% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2019-10-22 557,13 558,36 -0,22% +28,62% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)