Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny PLN 2018-01-17 1041,24 1040,54 +0,07% +3,30% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynk闚 Zagranicznych PLN 2017-12-29 244,84 241,42 +1,42% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2018-01-22 120,68 120,65 +0,02% +7,28% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2018-01-22 109,76 109,91 -0,14% +0,20% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Global 2 PLN 2017-12-29 123,71 122,90 +0,66% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszcz璠no軼iowy PLN 2018-01-22 101,60 101,29 +0,31% +1,75% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-12-29 107,20 106,27 +0,88% +4,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2018-01-19 118,79 118,61 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2018-01-22 122,02 121,93 +0,07% +3,49% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2018-01-22 136,74 136,74 0,00% +19,08% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2018-01-17 17,62 17,66 -0,23% +14,49% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-12-29 357,93 366,77 -2,41% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-01-22 10,92 10,91 +0,09% +5,10% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2018-01-22 12,40 12,37 +0,24% +9,64% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wsch鏚 - Zach鏚 Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-12-29 99,15 100,46 -1,30% +0,22% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-12-29 98,53 10,00 +885,30% -8,67% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-12-29 109,39 10,00 +993,90% +3,27% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2018-01-03 1132,62 1133,24 -0,05% +4,85% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Mo磧iwo軼i PLN 2018-01-22 109,61 109,65 -0,04% +3,84% - - - - kup on-line
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny PLN 2018-01-22 125,08 125,53 -0,36% +12,09% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-12-29 14764,20 14503,80 +1,80% +11,43% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-12-29 11221,60 11113,80 +0,97% +4,73% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2018-01-22 139,99 139,75 +0,17% +10,22% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2018-01-22 111,15 111,17 -0,02% +19,76% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2018-01-22 659,43 663,38 -0,60% +38,11% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-12-29 178,08 171,82 +3,64% +19,38% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2018-01-23 1063,76 1061,80 +0,18% +4,13% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)