Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii PLN 2020-10-28 100,67 100,91 -0,24% -0,62% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych PLN 2020-10-28 101,64 102,16 -0,51% +6,33% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset PLN 2020-10-28 90,39 91,39 -1,09% -1,41% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2020-10-28 9,55 9,59 -0,42% -5,35% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2020-10-28 130,51 133,11 -1,95% +17,51% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2020-10-28 121,37 121,96 -0,48% -0,54% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2020-10-28 16,37 17,36 -5,70% -15,58% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 252,98 260,68 -2,95% -16,88% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2020-10-28 11,25 11,27 -0,18% +5,14% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2020-10-28 10,29 10,35 -0,58% +0,49% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas PLN 2020-10-28 13,05 13,12 -0,53% +8,12% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 99,37 96,87 +2,58% +2,62% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 93,35 91,33 +2,21% -4,72% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-09-30 108,05 106,32 +1,63% -0,60% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2020-10-01 1224,94 1229,28 -0,35% +20,10% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2020-10-28 147,87 148,02 -0,10% +18,17% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2020-10-28 103,91 110,89 -6,29% +27,53% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2020-10-28 670,73 662,63 +1,22% +17,10% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)