Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny PLN 2017-07-19 1075,80 1076,29 -0,05% +14,44% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynk闚 Zagranicznych PLN 2017-06-30 241,72 242,53 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2017-07-20 118,11 118,33 -0,19% +8,02% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2017-07-20 110,03 110,28 -0,23% -0,57% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y Global 2 PLN 2017-06-30 121,57 121,86 -0,24% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszcz璠no軼iowy PLN 2017-07-20 100,21 100,25 -0,04% +1,48% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Selektywny A PLN 2017-07-20 118,92 118,86 +0,05% +9,78% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 107,14 106,71 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-07-20 119,20 119,43 -0,19% +2,31% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2017-07-20 126,84 127,41 -0,45% +12,18% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2017-07-19 17,54 17,42 +0,69% +17,72% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 336,50 333,32 +0,95% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2017-07-20 10,54 10,54 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2017-07-20 11,80 11,80 0,00% +5,92% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wsch鏚 - Zach鏚 Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 100,03 99,77 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 104,83 106,67 -1,72% -2,03% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 106,95 106,53 +0,39% +1,43% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-07-03 1106,05 1107,27 -0,11% +6,18% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Mo磧iwo軼i PLN 2017-07-20 108,69 109,01 -0,29% +5,34% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 14772,80 14740,50 +0,22% +27,61% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 10818,90 10796,70 +0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2017-07-19 127,82 127,32 +0,39% +0,45% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2017-07-20 95,14 95,06 +0,08% -8,61% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2017-07-20 497,57 495,84 +0,35% -20,71% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 194,68 191,58 +1,62% +26,06% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2017-07-21 1039,91 1036,86 +0,29% +3,42% - - - - kup on-line
UniStrategia Opcja na Zysk Fundusz Inwestycyjny Zamkni皻y PLN 2017-06-30 954,61 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)