Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-23 113,63 113,61 +0,02% +4,10% 521,30 521,12 +0,03% +11,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-10-23 15,05 15,05 0,00% +5,99% 58,29 58,25 +0,07% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2020-10-23 5,62 5,62 0,00% +1,44% 21,77 21,75 +0,07% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 11,98 12,00 -0,17% -0,83% 54,96 55,04 -0,15% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-23 108,70 108,69 +0,01% +3,64% 498,68 498,55 +0,03% +11,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-10-23 14,25 14,25 0,00% +5,63% 55,20 55,16 +0,07% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-10-23 4,50 4,51 -0,22% -5,06% 20,64 20,69 -0,20% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-10-23 61,41 61,40 +0,02% -0,84% 281,73 281,64 +0,03% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-10-23 5,34 5,34 0,00% +0,95% 20,68 20,67 +0,07% +1,80% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)