Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 114,19 114,26 -0,06% +1,54% 521,75 521,61 +0,03% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2021-08-18 15,25 15,26 -0,07% +2,49% 59,17 59,10 +0,11% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 12,23 12,21 +0,16% +4,00% 55,88 55,74 +0,25% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 108,89 108,96 -0,06% +1,13% 497,53 497,41 +0,02% +5,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2021-08-18 14,38 14,39 -0,07% +2,06% 55,79 55,73 +0,10% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-08-18 4,45 4,45 0,00% 0,00% 20,33 20,31 +0,09% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-08-18 59,67 59,71 -0,07% -2,58% 272,64 272,58 +0,02% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2021-08-18 5,23 5,24 -0,19% -1,69% 20,29 20,29 -0,02% +2,87% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)