Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-13 113,62 113,85 -0,20% +9,99% 515,04 517,04 -0,39% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2021-04-13 15,13 15,16 -0,20% +11,17% 57,71 57,92 -0,36% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2021-02-15 5,75 5,75 0,00% +2,31% 21,38 21,57 -0,87% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2021-04-13 11,94 11,98 -0,33% +1,19% 54,12 54,41 -0,52% +1,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-13 108,50 108,73 -0,21% +9,55% 491,83 493,79 -0,40% +9,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2021-04-13 14,29 14,32 -0,21% +10,69% 54,51 54,71 -0,38% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2021-04-13 4,40 4,42 -0,45% -3,08% 19,95 20,07 -0,64% -3,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2021-04-13 60,19 60,32 -0,22% +4,88% 272,84 273,94 -0,40% +4,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2021-04-13 5,26 5,28 -0,38% +5,84% 20,06 20,17 -0,55% -3,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)