Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-19 110,96 110,69 +0,24% +4,37% 473,95 470,45 +0,74% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-02-19 14,54 14,51 +0,21% +7,39% 57,36 56,86 +0,87% +10,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2020-02-19 5,61 5,60 +0,18% +2,75% 22,13 21,95 +0,84% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 12,74 12,70 +0,31% +11,95% 54,42 53,98 +0,82% +10,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-19 106,45 106,19 +0,24% +3,89% 454,69 451,33 +0,74% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-02-19 13,80 13,77 +0,22% +6,98% 54,44 53,96 +0,88% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-02-19 4,94 4,93 +0,20% +7,16% 21,10 20,95 +0,70% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-02-19 62,14 61,98 +0,26% -0,42% 265,43 263,43 +0,76% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-02-19 5,35 5,34 +0,19% +2,49% 21,10 20,93 +0,85% +5,60% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)