Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-20 106,34 106,31 +0,03% -0,97% 460,48 460,50 0,00% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2019-02-20 13,55 13,54 +0,07% +2,19% 51,91 51,84 +0,14% +17,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2019-02-20 5,46 5,46 0,00% -1,80% 20,92 20,90 +0,07% +12,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 11,35 11,38 -0,26% +10,62% 49,15 49,29 -0,30% +15,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-20 102,48 102,46 +0,02% -1,37% 443,77 443,83 -0,01% +3,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 12,91 12,90 +0,08% +1,73% 49,46 49,39 +0,14% +16,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 4,59 4,61 -0,43% +6,25% 19,88 19,97 -0,47% +10,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-20 62,41 62,40 +0,02% -5,17% 270,25 270,30 -0,02% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2019-02-20 5,22 5,22 0,00% -2,25% 20,00 19,99 +0,07% +12,09% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)