Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 103,67 103,39 +0,27% -3,73% 444,81 444,79 0,00% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 13,13 13,09 +0,31% -0,83% 49,72 49,87 -0,28% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) USD 2018-12-18 5,32 5,31 +0,19% -4,49% 20,15 20,23 -0,40% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 10,96 10,96 0,00% +2,33% 47,02 47,15 -0,27% +4,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 99,98 99,71 +0,27% -4,11% 428,97 428,96 0,00% -2,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 12,52 12,48 +0,32% -1,18% 47,41 47,54 -0,27% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 4,47 4,47 0,00% -1,32% 19,18 19,23 -0,27% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 61,31 61,14 +0,28% -7,69% 263,06 263,03 +0,01% -6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-18 5,10 5,08 +0,39% -4,85% 19,31 19,35 -0,20% +0,69% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)