Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator PLN 2018-12-13 100,38 100,37 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PLN 2018-12-13 109,55 109,45 +0,09% +1,37% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu PLN 2018-12-13 8,08 8,07 +0,12% -3,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji PLN 2018-12-13 12,82 12,81 +0,08% +0,94% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ PLN 2018-12-13 64,81 64,77 +0,06% +1,31% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału PLN 2018-12-13 149,35 149,36 -0,01% +2,15% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 2018-11-30 149,20 149,22 -0,01% +0,01% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 2018-11-30 121,46 121,16 +0,25% +0,64% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 2018-11-30 121,45 121,14 +0,26% +0,54% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 PLN 2018-11-30 112,35 112,23 +0,11% -0,06% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)