Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PLN 2018-04-19 109,39 109,29 +0,09% +3,18% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu PLN 2018-04-19 8,23 8,22 +0,12% -0,72% - - - - kup on-line
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału PLN 2018-04-13 101,13 101,42 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji PLN 2018-04-19 12,80 12,81 -0,08% +2,15% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ PLN 2018-04-19 64,50 64,50 0,00% +2,69% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału PLN 2018-04-19 147,41 147,39 +0,01% +2,43% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 PLN 2018-03-29 176,69 176,91 -0,12% +1,60% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 2018-03-29 150,03 150,00 +0,02% +1,79% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 PLN 2018-03-29 132,41 131,66 +0,57% +1,07% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 2018-03-29 120,68 120,75 -0,06% +0,21% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 2018-03-29 120,50 120,61 -0,09% -0,07% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 PLN 2018-03-29 112,27 112,43 -0,14% +0,10% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)