Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PLN 2018-01-22 108,44 108,26 +0,17% +2,74% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu PLN 2018-01-22 8,46 8,45 +0,12% +3,30% - - - - kup on-line
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału PLN 2018-01-19 101,49 101,65 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji PLN 2018-01-22 12,73 12,73 0,00% +2,50% - - - - kup on-line
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-12-29 110,80 10,00 +1008,00% +5,09% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ PLN 2018-01-22 64,04 64,02 +0,03% +2,30% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału PLN 2018-01-22 146,47 146,44 +0,02% +2,35% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 PLN 2017-12-29 176,96 176,87 +0,05% +2,02% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 2017-12-29 149,57 149,18 +0,26% +1,83% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 PLN 2017-12-29 131,35 131,18 +0,13% +0,35% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 2017-12-29 120,82 120,69 +0,11% +0,61% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 2017-12-29 120,80 120,80 0,00% +0,09% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 PLN 2017-12-29 112,60 112,42 +0,16% +0,35% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)