Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 PLN 2017-05-31 175,27 175,14 +0,07% +0,07% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 2017-06-30 148,02 147,87 +0,10% +0,60% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 PLN 2017-06-30 131,00 131,04 -0,03% +0,62% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 2017-06-30 120,59 120,59 0,00% +0,33% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 2017-06-30 120,83 120,77 +0,05% -0,38% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 PLN 2017-06-30 112,42 112,33 +0,08% -0,19% - - - - kup on-line
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PLN 2017-07-20 106,80 106,80 0,00% +1,75% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu PLN 2017-07-20 8,33 8,34 -0,12% +1,09% - - - - kup on-line
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału PLN 2017-07-14 102,17 101,61 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego PLN 2017-07-20 11,30 11,30 0,00% +0,89% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji PLN 2017-07-20 12,63 12,64 -0,08% -0,24% - - - - kup on-line
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-06-30 109,18 107,89 +1,20% +3,49% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ PLN 2017-07-20 63,33 63,33 0,00% +2,00% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału PLN 2017-07-20 144,77 144,76 +0,01% +2,38% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)