Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału PLN 2019-09-04 110,69 110,81 -0,11% +1,53% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu PLN 2019-10-15 8,01 8,01 0,00% -0,37% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji PLN 2019-10-16 12,83 12,83 0,00% +0,23% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ PLN 2019-10-15 66,00 65,99 +0,02% +2,07% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału PLN 2019-10-15 152,18 152,17 +0,01% +2,19% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 PLN 2019-09-30 149,47 149,74 -0,18% +0,22% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 PLN 2019-09-30 122,82 122,90 -0,07% +1,56% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 PLN 2019-09-30 122,46 122,90 -0,36% +1,26% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)